16S rRNA Refseq V15.21 Genomic RefSeq V9.14
Sequence Meta Information:
Capnocytophaga ochracea F0287
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID700
2HOMD Sequence IDSEQF1006
3HOMD Name (Genus, Species)Capnocytophaga ochracea
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Capnocytophaga ochracea
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberF0287
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Taxonomy ID873517
10NCBI Genome BioProject ID51493
11NCBI Genome BioSample IDSAMN00215988
12GenBank Accession IDAEOH00000000.1
13Genbank Assembly IDGCA_000183985.1
14Number of Contigs and Singlets9
15Combined Length (bps)2,663,545
16GC Percentage40.10
17Sequencing CenterThe Forsyth Institute - Baylor College of Medicine
18ATCC Medium NumberNA
19Non-ATCC MediumNA
2016S rRNA Gene Sequence
>SEQF1006 Capnocytophaga ochracea strain F0287, oral taxon 700, 16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTAGCGGCAGGCCTAACACATGCAAGTCGAGGG
GGAAGTTACTTTCGGGTAACAGAGACCGGCGTACGGGTGCGTAACGCGTATACAATCTGC
CTTTCACTGGGGGATAGCCCGAAGAAATTTGGATTAATACCCCATAGTATATAGGGACGG
CATCGTTTTTATATTAAAGCTCTGGTGGTGAAAGATGAGTATGCGTTCTATTAGCTAGTT
GGAGAGGTAACGGCTCCCCAAGGCTATGATAGATAGGGGTTCTGAGAGGGATGTCCCCCA
CACTGGTACTGAGATACGGACCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGAGGAATATTGGACA
ATGGTCGGAAGACTGATCCAGCCATGCCGCGTGCAGGATGACTGCCTTATGGGTTGTAAA
CTGCTTTTGTAAGGGAAGAATAAGGGCTACGCGTAGTTTGATGACGGTACCTTACGAATA
AGCATCGGCTAACTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGGAGGATGCGAGCGTTATCCGG
AATCATTGGGTTTAAAGGGTCCGTAGGCGGGCTAATAAGTCAGGGGTGAAATCGTTCAGC
TCAACTGAGCAACTGCCTTTGAAACTGTTGGTCTTGAATGGTTGTGAAGTAGTTGGAATG
TGTAGTGTAGCGGTGAAATGCTTAGATATTACACAGAACACCGATAGCGAAGGCATATTA
CTAACAATTAATTGACGCTGATGGACGAAAGCGTGGGGAGCGAACAGGATTAGATACCCT
GGTAGTCCACGCTGTAAACGATGGATACTAGCTGTTTGGAGTAATCTGAGTGGCTAAGCG
AAAGTGATAAGTATCCCACCTGGGGAGTACGTTCGCAAGAATGAAACTCAAAGGAATTGA
CGGGGGCCCGCACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGATGATACGCGAGGAACCTTA
CCAAGGTTTAAATGGGGACTGACAGAGGTAGAGATACCTTTTTCTTCGGACAGTTTTCAA
GGTGCTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGCCGTGAGGTGTCAGGTTAAGTCCTATAACGAG
CGCAACCCCTGCCATTAGTTGCTAACGAGTAAGGTCGAGCCCTCTAATGGGACTGCCGGT
GCAAACCGTGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAATCATCACGGCCCTTACATCTTGGGCTA
CACACGTGCTACAATGGCCGTTACAGAGAGCAGCCACTGCGTGAGCAGGCGCGAATCTAT
AAAGACGGTCACAGTTCGGATCGGAGTCTGCAACTCGACTCCGTGAAGCTGGAATCGCTA
GTAATCGGATATCAGCCATGATCCGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCG
TCAAGCCATGGAAGCTGGGGGTACCTGAAGACGGTTACCGCGAGGAGCTGTTTAGGGTAA
AACTAGTGACTGGGGCTAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTACCGGAAGGTGC

21Comments for 16s rRNA Gene Sequence
Copyright 2007-2021 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.51