16S rRNA Refseq V15.22 Genomic RefSeq V9.14
Sequence Meta Information:
Eikenella corrodens ATCC 23834
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID577
2HOMD Sequence IDSEQF1016
3HOMD Name (Genus, Species)Eikenella corrodens
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Eikenella corrodens
5Comments on NameNA
6Culture Collection Entry NumberATCC 23834
7Isolate OriginSputum
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Taxonomy ID546274
10NCBI Genome BioProject ID30493
11NCBI Genome BioSample IDSAMN00008822
12GenBank Accession IDACEA00000000.1
13Genbank Assembly IDGCA_000158615.1
14Number of Contigs and Singlets12
15Combined Length (bps)2,171,245
16GC Percentage56.55
17Sequencing CenterThe Broad Institute
18ATCC Medium Number814
19Non-ATCC MediumFAA
2016S rRNA Gene Sequence

>SEQF1016 Eikenella corrodens strain ATCC 23834, oral taxon 577, 16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGATTGAACGCTGGCGGCATGCTTTACACATGCAAGTCGAACGGCAGCGGGGTAGTGCTTGCACTACTGTCCGGCGAG
TGGCGAACGGGTGAGTAATATATCGGAACGTACCGAGTAATGGGGGATAACCAATCGAAAGATTGGCTAATACCGCATACGTCCTACGGGAGAAA
GCGGGGGATCGCAAGACCTCGCGTTATTCGAGCGGCCGATAACTGATTAGCTAGTTGGTGGGGTAAAGGCCTACCAAGGCGACGATCAGTAGCGG
GTCTGAGAGGACGATCCGCCACACTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATTTTGGACAATGGGGGCAACCCT
GATCCAGCCATGCCGCGTGTATGAAGAAGGCCTTCGGGTTGTAAAGTACTTTTGTTAGGGAAGAAAAGGGAAGTGCTAATACCACTTTTTGCTGA
CGGTACCTAAAGAATAAGCACCGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGGTGCGAGCGTTAATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCG
AGCGCAGACGGTTATTTAAGCAGGATGTGAAATCCCCGGGCTTAACCTGGGAACTGCGTTCTGAACTGGATAGCTAGAGTGTGTCAGAGGGGGGT
AGAATTCCACGTGTAGCAGTGAAATGCGTAGAGATGTGGAGGAATACCGATGGCGAAGGCAGCCCCCTGGGATAACACTGACGTTCATGCTCGAA
AGCGTGGGTAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCCCTAAACGATGTCGATTAGCTGTTGGGCAACTTGATTGCTTAGTAGCGTAGC
TAACGCGTGAAATCGACCGCCTGGGGAGTACGGTCGCAAGATTAAAACTCAAAGGAATTGACGGGGACCCGCACAAGCGGTGGATGATGTGGATT
AATTCGATGCAACGCGAAGAACCTTACCTGGTCTTGACATGTACGGAACCTTCCAGAGACGGAAGGGTGCCTTCGGGAGCCGTAACACAGGTGCT
GCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTGTCATTAGTTGCCATCATTTAGTTGGGCACT
CTAATGAGACTGCCGGTGACAAACCGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAGTCCTCATGGCCCTTATGACCAGGGCTTCACACGTCATACAATGGT
CGGTACAGAGGGTAGCCAAGCCGCGAGGTGGAGCCAATCCCAGAAAACCGATCGTAGTCCGGATTGCACTCTGCAACTCGAGTGCATGAAGTCGG
AATCGCTAGTAATCGCAGGTCAGCATACTGCGGTGAATACGTTCCCGGGTCTTGTACACACCGCCCGTCACACCATGGGAGTGGGGGATACCAGA
AGCAGGTAGGGTAACCGCAAGGAGCCCGCTTGCCACGGTATGCTTCATGACTGGGGTGAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTAGGGGAACCTGCG

21Comments for 16s rRNA Gene SequenceNA
Copyright 2007-2021 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.51