16S rRNA Refseq V15.22 Genomic RefSeq V9.14
Sequence Meta Information:
Peptostreptococcaceae [XI][G-5] [Eubacterium] saphenum ATCC 49989
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID759
2HOMD Sequence IDSEQF1017
3HOMD Name (Genus, Species)Peptostreptococcaceae [XI][G-5] [Eubacterium] saphenum
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Peptostreptococcaceae [XI][G-5] [Eubacterium] saphenum
5Comments on NameNCBI Name :Eubacteriym spahenum
6Culture Collection Entry NumberATCC 49989
7Isolate OriginPeriodontal Pocket
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Taxonomy ID592031
10NCBI Genome BioProject ID33149
11NCBI Genome BioSample IDSAMN00008823
12GenBank Accession IDACON00000000.1
13Genbank Assembly IDGCA_000161975.1
14Number of Contigs and Singlets1
15Combined Length (bps)1,084,901
16GC Percentage40.58
17Sequencing CenterGenome Sequencing Center (GSC) at Washington University (WashU) School of Medici
18ATCC Medium Number44
19Non-ATCC MediumFAA
2016S rRNA Gene Sequence

>SEQF1017 Eubacterium saphenum strain ATCC 49989, oral taxon 759, 16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTGGCGGCGTGCTTAACACATGCAAGTCGAGCGAGAAACTACATGCAGACACTTCGGTAGAAGCGAGTAGCGGAAAGCGGCGGACGG
GTGAGTAACGCGTAGGCAACCTGCCCTTCACAGAGGTATAGCCTCGGGAAACCGGGATTAAAACCACATAAAATCATAGGTTCGCATGAACCAAAGGTCAAAGATTTATCGGTG
AAGGATGGGCCTGCGTCTGATTAGCTGGTTGGTAGGGTAAAAGCCTACCAAGGCGACGATCAGTAGCCGACCTGAGAGGGTGATCGGCCACATTGGAACTGAGACACGGTCCAA
ACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGGATATTGCACAATGGGGGAAACCCTGATGCAGCAACGCCGCGTGAGGTATGAAGGCCTTTGGGTTGTAAGCCTCTGTCCTAGGGGAAGA
AAAAAATGACGGTACCCGAGGAGGAAGCCCCGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGGGGCAAGCGTTATCCGGAATTATTGGGCGTAAAGAGTGCGTAGGTG
GTCTACTAAGCGCGAGGTGAAAGGCAATGGCTCAACCATTGTTAGCCTTGCGAACTGGCAGACTTGAGTGCAAGAGAGGAAAGCGGAATTCCTAGTGTAGCGGTGAAATGCGCA
GATATTAGGAGGAACACCGGCGGCGAAGGCGGCTTTCTGGATTGTAACTGACACTGAGGCACGAAAGCGTGGGTAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCCGTAAA
CGATGAGCACTAGGTGTCGGGACATGAGTCTCGGTGCCGCAGTTAACGCAATAAGTGCTCCGCCTGGGGAGTACGCACGCAAGTGTAAAACTCAAAGGAATTGACGGGGACCCG
CACAAGCAGCGGAGCATGTGGTTTAATTCGAAGCAACGCGAAGAACCTTACCAAGACTTGACATCCCTCTGACGTACCCTTAATCGGGTATTTCTTCGGACAGAGGAGACAGGT
GGTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTGTCTTTAGTTGCCATCATTAAGTTGGGCACTCTAAAGAGACTGCCGG
GGAAACTCGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAATCATCATGCCCCTTATGTCTTGGGCTACACACGTGCTACAATGGCCGGTACAAAGAGAAGCGATACCGCAAGGGGGAGCAA
ATCTTAAAAACCGGTCCCAGTTCGGATTGCAGGCTGCAACTCGCCTGCATGAAGTCGGAGTTGCTAGTAATCGCAGATCAGAATGCTGCGGTGAATGCGTTCCCGGGTCTTGTA
CACACCGCCCGTCACACCATGGAAGTTGGGGGCGCCCGAAGTTGGTCGACAATAGATTACCTAAGGCGAAATCAATGACTGGGGTGAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTATCGGAA
GGTGC

21Comments for 16s rRNA Gene SequenceNA
Copyright 2007-2021 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.51