16S rRNA Refseq V15.22 Genomic RefSeq V9.14
Sequence Meta Information:
Filifactor alocis ATCC 35896
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID539
2HOMD Sequence IDSEQF1018
3HOMD Name (Genus, Species)Filifactor alocis
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Filifactor alocis
5Comments on NameNA
6Culture Collection Entry NumberATCC 35896
7Isolate OriginHuman Gingival Sulcus
8Sequencing StatusComplete
9NCBI Taxonomy ID546269
10NCBI Genome BioProject ID30485
11NCBI Genome BioSample IDSAMN02463683
12GenBank Accession IDCP002390
13Genbank Assembly IDGCA_000163895.2
14Number of Contigs and Singlets1
15Combined Length (bps)1,931,012
16GC Percentage35.45
17Sequencing CenterBroad Institute
18ATCC Medium Number1490
19Non-ATCC MediumNA
2016S rRNA Gene Sequence

>SEQF1018 Filifactor alocis strain ATCC 35896, oral taxon 539, 16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTGGCGGCGTGCTTAACACATGCAAGTCGAACGAACGACTATTAACAGAACCTTTCGGGGCGAAGATGATAGAAGTTAGTGGCGGACG
GGTGCGTAACGCGTGGGTAATCTGCCTTTGTCAAAGGAATAACTATTCGAAAGAATAGCTAAAACCGTATAACATATTAATAGGGCATCCTAATAATATCAAAACGATAGTGGAC
AAAGATGAGCCCGCGTCTGATTAGCTAGTTGGTGAGATAAAAGCCCACCAAGGCAACGATCAGTAGCCGACCTGAGAGGGTGAACGGCCACATTGGAACTGAGACACGGTCCAAA
CTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGCACAATGGGGGGAACCCTGATGCAGCAACGCCGCGTGAGTGAAGAAGGCATTCGTGTCGTAAAACTCTGTAGTAGGGGAAGAAA
GAAATGACAGTACCCTAAAAGAAAGCCCCGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGGGGCAAGCGTTATCCGGAATAACTGGGCGTAAAGGGTGCGCAGGTGGTT
TAACAAGTTAGTGGTGAAAGGCATAGGCTCAACCAATGTAAGCCATTAAAACTGTTTAACTTGAGTGCAGGAGAGGAAAGTGGAATTCCTAGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGATA
TTAGGAGGAATACCAGTGGCGAAGGCGACTTTCTGGACTGCAACTGACACTGAGGCACGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCCGTAAACGATG
AGTACTAGGTGTCGGGTGAAGAACTCGGTGCCGAAGTTAACACATTAAGTACTCCGCCTGGGGAGTACGCTCGCAAGAGTAAAACTCAAAGGAATTGACGGGGACCCGCACAAGC
AGCGGAGCATGTGGTTTAATTCGAAGCAACGCGAAGAACCTTACCTAAACTTGACATACCAATGACAGCCTTTTAATCGAGGACTTTTACCTTCGGGTAGACAATGGATACAGGT
GGTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTGTCGATAGTTACCAGCAGTAAGATGGGGACTCTATCGAGACAGCTAAG
GACAACTTAGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAATCATCATGCCCCTTATGTTTAGGGCTACACACGTGCTACAATGGTCATTACAGAGAGAAGCGAAACTGCGAAGTCAAGCAAA
CCTCAAAAAGATGATCCAAGTTCGGATTGTAGGCTGAAACTCGCCTACATGAAGTTGGAGTTGCTAGTAATCGCGAATCAGAATGTCGCGGTGAATGCGTTCCCGGGTCTTGTAC
ACACCGCCCGTCACACCATGGGAGTTTGGGGGGCCCAAAGTCAGCGACTCAACCGCAAGGAGAGAGCTGCCCAAGGCAAAACAAATGACTGGGGTGAAGTCGTAAGGTAGCCGTA
TCGGAAGGTGC

21Comments for 16s rRNA Gene SequenceNA
Copyright 2007-2021 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.51