16S rRNA Refseq V15.22 Genomic RefSeq V9.14
Sequence Meta Information:
Gemella haemolysans ATCC 10379
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID626
2HOMD Sequence IDSEQF1019
3HOMD Name (Genus, Species)Gemella haemolysans
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Gemella haemolysans
5Comments on NameNA
6Culture Collection Entry NumberATCC 10379
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Taxonomy ID546270
10NCBI Genome BioProject ID30487
11NCBI Genome BioSample IDSAMN00000721
12GenBank Accession IDACDZ00000000.2
13Genbank Assembly IDGCA_000173915.1
14Number of Contigs and Singlets15
15Combined Length (bps)1,916,192
16GC Percentage30.88
17Sequencing CenterJ. Craig Venter Institute
18ATCC Medium Number260
19Non-ATCC MediumNA
2016S rRNA Gene Sequence

>SEQF1019 Gemella haemolysans strain ATCC 10379, oral taxon 626, 16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGACGAACGCTGGCGGCGTGCCTAATACATGCAAGTCGAGCGAAGTTTTTCTGGTGCTTGCACCGGAAAAACTTA
GCGGCGAACGGGTGAGTAACACGTAAAGAACCTGCCTCATAGACTGGGACAACTATTGGAAACGATAGCTAATACCGGATAACAGCATTAACT
GCATGGTTGATGTTTAAAAGTTGGTTTTGCTAACACTATGAGATGGCTTTGCGGTGCATTAGCTAGTTGGTGGGGTAAAGGCCTACCAAGGCG
ACGATGCATAGCCGACCTGAGAGGGTGATCGGCCACACTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTAGGGAATCTTCCG
CAATGGGCGAAAGCCTGACGGAGCAACGCCGCGTGAGTGAAGAAGGATTTCGGTTCGTAAAGCTCTGTTGTTAGGGAAGAATGATTGTGTAGT
AACTATACACAGTAGAGACGGTACCTAACCAGAAAGCCACGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGTGGCAAGCGTTGTCCG
GAATTATTGGGCGTAAAGCGCGCGCAGGTGGTTTAATAAGTCTGATGTGAAAGCCCACGGCTCAACCGTGGAGGGTCATTGGAAACTGTTAAA
CTTGAGTGCAGGAGAGAAAAGTGGAATTCCTAGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGAGATTAGGAGGAACACCAGTGGCGAAGGCGGCTTTTTGGC
CTGTAACTGACACTGAGGCGCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCCGTAAACGATGAGTGCTAAGTGTTGG
TCTCATAAGAGATCAGTGCTGCAGCTAACGCATTAAGCACTCCGCCTGGGGAGTACGACCGCAAGGTTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGAC
CCGCACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGAAGCAACGCGAAGAACCTTACCAAGTCTTGACATACTGTGAGGACACAAGAGATTGTGTT
GTTCTGACCTTTGGTTAGACACAGATACAGGTGGTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCA
ACCCTTATATCTAGTTGCCAGCAGTAAGATGGGGACTCTAGATAGACTGCCAGTGATAAACTGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAATCATCA
TGCCCCTTATGACTTGGGCTACACACGTGCTACAATGGATAGGAACAAAGAGAAGCGAGCTCGCGAGAGTAAGCAAACCTCACAAAACTATTC
TCAGTTCGGATTGTAGTCTGCAACTCGACTACATGAAGCTGGAATCGCTAGTAATCGCGAATCAGAATGTCGCGGTGAATACGTTCCCGGGTC
TTGTACACACCGCCCGTCACACCACGAGAGTTTGTAACACCCGAAGACGGTGGCCTAACCTTTTAGGAGGGAGCCGGTCACGGTGGGACAGAT
GATTGGGGTGAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTATCGGAAGGTGCG

21Comments for 16s rRNA Gene SequenceNA
Copyright 2007-2021 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.52