16S rRNA Refseq V15.21 Genomic RefSeq V9.12
Sequence Meta Information:
Gemella haemolysans ATCC 10379 Version: 1    [ ]
Version:
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID626
2HOMD Sequence IDSEQF1019
3HOMD Name (Genus, Species)Gemella haemolysans
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Gemella haemolysans
5Comments on NameNA
6Culture Collection Entry NumberATCC 10379
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Genome Project ID30487
10NCBI Taxonomy ID546270
11Genomes Online Goldstamp IDGi03350
12GenBank Accession IDACDZ00000000
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterJ. Craig Venter Institute
15Comments on GC PercentageNA
16ATCC Medium Number260
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence

>SEQF1019 Gemella haemolysans strain ATCC 10379, oral taxon 626, 16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGACGAACGCTGGCGGCGTGCCTAATACATGCAAGTCGAGCGAAGTTTTTCTGGTGCTTGCACCGGAAAAACTTA
GCGGCGAACGGGTGAGTAACACGTAAAGAACCTGCCTCATAGACTGGGACAACTATTGGAAACGATAGCTAATACCGGATAACAGCATTAACT
GCATGGTTGATGTTTAAAAGTTGGTTTTGCTAACACTATGAGATGGCTTTGCGGTGCATTAGCTAGTTGGTGGGGTAAAGGCCTACCAAGGCG
ACGATGCATAGCCGACCTGAGAGGGTGATCGGCCACACTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTAGGGAATCTTCCG
CAATGGGCGAAAGCCTGACGGAGCAACGCCGCGTGAGTGAAGAAGGATTTCGGTTCGTAAAGCTCTGTTGTTAGGGAAGAATGATTGTGTAGT
AACTATACACAGTAGAGACGGTACCTAACCAGAAAGCCACGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGTGGCAAGCGTTGTCCG
GAATTATTGGGCGTAAAGCGCGCGCAGGTGGTTTAATAAGTCTGATGTGAAAGCCCACGGCTCAACCGTGGAGGGTCATTGGAAACTGTTAAA
CTTGAGTGCAGGAGAGAAAAGTGGAATTCCTAGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGAGATTAGGAGGAACACCAGTGGCGAAGGCGGCTTTTTGGC
CTGTAACTGACACTGAGGCGCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCCGTAAACGATGAGTGCTAAGTGTTGG
TCTCATAAGAGATCAGTGCTGCAGCTAACGCATTAAGCACTCCGCCTGGGGAGTACGACCGCAAGGTTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGAC
CCGCACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGAAGCAACGCGAAGAACCTTACCAAGTCTTGACATACTGTGAGGACACAAGAGATTGTGTT
GTTCTGACCTTTGGTTAGACACAGATACAGGTGGTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCA
ACCCTTATATCTAGTTGCCAGCAGTAAGATGGGGACTCTAGATAGACTGCCAGTGATAAACTGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAATCATCA
TGCCCCTTATGACTTGGGCTACACACGTGCTACAATGGATAGGAACAAAGAGAAGCGAGCTCGCGAGAGTAAGCAAACCTCACAAAACTATTC
TCAGTTCGGATTGTAGTCTGCAACTCGACTACATGAAGCTGGAATCGCTAGTAATCGCGAATCAGAATGTCGCGGTGAATACGTTCCCGGGTC
TTGTACACACCGCCCGTCACACCACGAGAGTTTGTAACACCCGAAGACGGTGGCCTAACCTTTTAGGAGGGAGCCGGTCACGGTGGGACAGAT
GATTGGGGTGAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTATCGGAAGGTGCG

19Comments for 16s rRNA Gene SequenceNA
Copyright 2007-2020 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2