16S rRNA Refseq V15.22 Genomic RefSeq V9.14
Sequence Meta Information:
Rothia mucilaginosa ATCC 25296
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID681
2HOMD Sequence IDSEQF1039
3HOMD Name (Genus, Species)Rothia mucilaginosa
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Rothia mucilaginosa
5Comments on NameNA
6Culture Collection Entry NumberATCC 25296
7Isolate OriginPharynx
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Taxonomy ID553201
10NCBI Genome BioProject ID31405
11NCBI Genome BioSample IDSAMN00001919
12GenBank Accession IDACVO00000000.1
13Genbank Assembly IDGCA_000175615.1
14Number of Contigs and Singlets25
15Combined Length (bps)2,255,158
16GC Percentage59.54
17Sequencing CenterJ. Craig Venter Institute
18ATCC Medium Number44
19Non-ATCC MediumNA
2016S rRNA Gene Sequence

>SEQF1039 Rothia mucilaginosa strain ATCC 25296, oral taxon 681, 16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATTCTGGCTCAGGACGAACGCTGGCGGCGTGCTTAACACATGCAAGTCGAACGATGAAGCCTAGCTTGCTAGGTGGATTAGTGGCGAA
CGGGTGAGTAATACGTGAGTAACCTACCTTTAACTCTGGGATAAGCCTGGGAAACTGGGTCTAATACCGGATACGACCAATCTCCGCATGGGGTG
TTGGTGGAAAGCGTTATGTAGTGGTTATAGATGGGCTCACGGCCTATCAGCTTGTTGGTGAGGTAACGGCTCACCAAGGCGACGACGGGTAGCCG
GCCTGAGAGGGTGACCGGCCACACTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGCACAATGGGCGCAAGCCT
GATGCAGCGACGCCGCGTGAGGGATGACGGCCTTCGGGTTGTAAACCTCTGTTAGCAGGGAAGAAGAGAAATTGACGGTACCTGCAGAGAAAGCG
CCGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGGCGCGAGCGTTGTCCGGAATTATTGGGCGTAAAGAGCTTGTAGGCGGTTTGTCGCG
TCTGCTGTGAAAGGCCGGAGCTTAACTCCGTGTATTGCAGTGGGTACGGGCAGACTAGAGTGCAGTAGGGGAGACTGGAACTCCTGGTGTAGCGG
TGGAATGCGCAGATATCAGGAAGAACACCGATGGCGAAGGCAGGTCTCTGGGCTGTAACTGACGCTGAGAAGCGAAAGCATGGGGAGCGAACAGG
ATTAGATACCCTGGTAGTCCATGCCGTAAACGTTGGGCACTAGGTGTGGGGGACATTCCACGTTTTCCGCGCCGTAGCTAACGCATTAAGTGCCC
CGCCTGGGGAGTACGGCCGCAAGGCTAAAACTCAAAGAAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGCGGAGCATGCGGATTAATTCGATGCAACGCGA
AGAACCTTACCAAGGCTTGACATATACTGGACCGCATCAGAGATGGTGTTTCCCTTCGGGGCTGGTATACAGGTGGTGCATGGTTGTCGTCAGCT
CGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTCGTTCTATGTTGCCAGCACGTAATGGTGGGGACTCATAGGAGACTGCCGG
GGTCAACTCGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAATCATCATGCCCCTTATGTCTTGGGCTTCACGCATGCTACAATGGCCGGTACAGAGGGTTGC
GATACTGTGAGGTGGAGCTAATCCCTAAAAGCCGGTCTCAGTTCGGATTGGGGTCTGCAACTCGACCCCATGAAGTCGGAGTCGCTAGTAATCGC
AGATCAGCAACGCTGCGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCAAGTCACGAAAGTTGGTAACACCCAAAGCCGGTGGCCTAAC
CTTTTGGAGGGAGCCGTCTAAGGTGGGATTGGCGATTGGGACTAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTACCGGAAGGTGC

21Comments for 16s rRNA Gene SequenceNA
Copyright 2007-2021 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.51