16S rRNA Refseq V15.21 Genomic RefSeq V9.12
Sequence Meta Information:
Shuttleworthia satelles DSM 14600, BAA-774, CCUG 45864 Version: 1    [ ]
Version:
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID095
2HOMD Sequence IDSEQF1045
3HOMD Name (Genus, Species)Shuttleworthia satelles
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Shuttleworthia satelles
5Comments on NameNA
6Culture Collection Entry NumberDSM 14600, BAA-774, CCUG 45864
7Isolate Originhuman oral cavity
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Genome Project ID33169
10NCBI Taxonomy ID626523
11Genomes Online Goldstamp IDGi03819
12GenBank Accession IDACIP00000000
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterGenome Sequencing Center (GSC) at Washington University (WashU) School of Medici
15Comments on GC PercentageNA
16ATCC Medium Number1490
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence

>SEQF1045 Shuttleworthia satelles strain DSM 14600, oral taxon 095,16S ribosomal RNA gene, partial sequence  
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTGGCGGCGTGCTTAACACATGCAAGTCGAACGAGAAATGATATTACGATCTCTTCGGAGTGACGG
TTTTATTTCGAGTGGCGGACGGGTGAGTAACGCGTGAGCAACCTGCCCTATACCGGGGGATACCAGTTGGAAACGACTGTTAATACCGCATAA
GCGCACGATAAGACATCTTGTTGTGTGAAAAACTCCGGTGGTATAGGATGGGCTCGCGTATGATTAGCCAGTTGGCGGGGTAAAGGCCCACCA
AAGCGACGATCATTAGCCGACCTGAGAGGGCGACCGGCCACATTGGGACTGAGACACGGCCCAAACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATA
TTGCACAATGGGCGAAAGCCTGATGCAGCGACGCCGCGTGAGTGAGGAAGTATTTCGGTATGTAAAGCTCTATCAGCAGGGAAGAAAGAAATG
ACGGTACCTGAGTAAGAAGCTCCGGCTAAATACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTATGGAGCAAGCGTTATCCGGATTTACTGGGTGTAAA
GGGAGCGTAGGCGGCAGAGCAAGTCTGATGTGAAAGCCCGGGGCTCAACCCCGGTAGTGCATTGGAAACTGTTCAGCTCGAGTGTCGGAGGGG
TAAGCGGAATTCCTGGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGATATCAGGAAGAACACCGGAGGCGAAGGCGGCTTACTGGACGATTACTGACGCTGAG
GCTCGAAAGCGTGGGGAGCGAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCTGTAAACGATGAATACTAGGTGTCGGTACCCGAAGGGTATCGG
TGCCGTCGCAAACGCATTAAGTATTCCACCTGGGGAGTACGTTCGCAAGAATGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGACCCGCACAAGCGGTGGA
GCATGTGGTTTAATTCGAAGCAACGCGAAGAACCTTACCAAGTCTTGACATCCCGATGACAAGCGATGTAATGTCGTCTCTCTTCGGAGCATC
GGAGACAGGTGGTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTGTTCTTAGTAGCCAGC
AGGTGAMGCTGGGCACTCTAAGGAGACTGCCGGGGTGAACCCGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAATCATCATGCCCCTTATGACTTGGGCT
ACACACGTGCTACAATGGCGTAAACAAAGGGAGGCGAAGCCGTGAGGCCAAGCGAATCCCAAAAATAACGTCTCAGTTCGGATTGTAGTCTGC
AACTCGACTACATGAAGCTGGAATCGCTAGTAATCGCAGATCAGCATGCTGCGGTGAATACGTTCCCGGGTCTTGTACACACCGCCCGTCACA
CCATGGGAGTTGGTAATGCCCGAAGTCAGTGACCCAACCGCAAGGAGGGAGCTGCCGAAGGCAGGACTGATAACTGGGGTGAAGTCGTAACAA
GGTAGCCGTATCGGAAGGTGC

19Comments for 16s rRNA Gene SequenceNA
Copyright 2007-2020 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2