16S rRNA Refseq V15.22 Genomic RefSeq V9.14
Sequence Meta Information:
Shuttleworthia satelles DSM 14600, BAA-774, CCUG 45864
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID095
2HOMD Sequence IDSEQF1045
3HOMD Name (Genus, Species)Shuttleworthia satelles
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Shuttleworthia satelles
5Comments on NameNA
6Culture Collection Entry NumberDSM 14600, BAA-774, CCUG 45864
7Isolate Originhuman oral cavity
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Taxonomy ID626523
10NCBI Genome BioProject ID33169
11NCBI Genome BioSample IDSAMN00008860
12GenBank Accession IDACIP00000000.2
13Genbank Assembly IDGCA_000160115.1
14Number of Contigs and Singlets5
15Combined Length (bps)2,169,477
16GC Percentage51.30
17Sequencing CenterGenome Sequencing Center (GSC) at Washington University (WashU) School of Medici
18ATCC Medium Number1490
19Non-ATCC MediumNA
2016S rRNA Gene Sequence

>SEQF1045 Shuttleworthia satelles strain DSM 14600, oral taxon 095,16S ribosomal RNA gene, partial sequence  
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTGGCGGCGTGCTTAACACATGCAAGTCGAACGAGAAATGATATTACGATCTCTTCGGAGTGACGG
TTTTATTTCGAGTGGCGGACGGGTGAGTAACGCGTGAGCAACCTGCCCTATACCGGGGGATACCAGTTGGAAACGACTGTTAATACCGCATAA
GCGCACGATAAGACATCTTGTTGTGTGAAAAACTCCGGTGGTATAGGATGGGCTCGCGTATGATTAGCCAGTTGGCGGGGTAAAGGCCCACCA
AAGCGACGATCATTAGCCGACCTGAGAGGGCGACCGGCCACATTGGGACTGAGACACGGCCCAAACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATA
TTGCACAATGGGCGAAAGCCTGATGCAGCGACGCCGCGTGAGTGAGGAAGTATTTCGGTATGTAAAGCTCTATCAGCAGGGAAGAAAGAAATG
ACGGTACCTGAGTAAGAAGCTCCGGCTAAATACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTATGGAGCAAGCGTTATCCGGATTTACTGGGTGTAAA
GGGAGCGTAGGCGGCAGAGCAAGTCTGATGTGAAAGCCCGGGGCTCAACCCCGGTAGTGCATTGGAAACTGTTCAGCTCGAGTGTCGGAGGGG
TAAGCGGAATTCCTGGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGATATCAGGAAGAACACCGGAGGCGAAGGCGGCTTACTGGACGATTACTGACGCTGAG
GCTCGAAAGCGTGGGGAGCGAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCTGTAAACGATGAATACTAGGTGTCGGTACCCGAAGGGTATCGG
TGCCGTCGCAAACGCATTAAGTATTCCACCTGGGGAGTACGTTCGCAAGAATGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGACCCGCACAAGCGGTGGA
GCATGTGGTTTAATTCGAAGCAACGCGAAGAACCTTACCAAGTCTTGACATCCCGATGACAAGCGATGTAATGTCGTCTCTCTTCGGAGCATC
GGAGACAGGTGGTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTGTTCTTAGTAGCCAGC
AGGTGAMGCTGGGCACTCTAAGGAGACTGCCGGGGTGAACCCGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAATCATCATGCCCCTTATGACTTGGGCT
ACACACGTGCTACAATGGCGTAAACAAAGGGAGGCGAAGCCGTGAGGCCAAGCGAATCCCAAAAATAACGTCTCAGTTCGGATTGTAGTCTGC
AACTCGACTACATGAAGCTGGAATCGCTAGTAATCGCAGATCAGCATGCTGCGGTGAATACGTTCCCGGGTCTTGTACACACCGCCCGTCACA
CCATGGGAGTTGGTAATGCCCGAAGTCAGTGACCCAACCGCAAGGAGGGAGCTGCCGAAGGCAGGACTGATAACTGGGGTGAAGTCGTAACAA
GGTAGCCGTATCGGAAGGTGC

21Comments for 16s rRNA Gene SequenceNA
Copyright 2007-2021 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.51