16S rRNA Refseq V15.22 Genomic RefSeq V9.14
Sequence Meta Information:
Veillonella parvula ATCC 17745
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID161
2HOMD Sequence IDSEQF1058
3HOMD Name (Genus, Species)Veillonella parvula
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Veillonella parvula
5Comments on NameNA
6Culture Collection Entry NumberATCC 17745
7Isolate OriginHuman Mouth
8Sequencing StatusSurvey
9NCBI Taxonomy ID29466
10NCBI Genome BioProject IDNA
11NCBI Genome BioSample IDNA
12GenBank Accession IDNA
13Genbank Assembly IDNA
14Number of Contigs and Singlets353
15Combined Length (bps)371,828
16GC Percentage38.40
17Sequencing CenterThe Forsyth Institute
18ATCC Medium NumberNA
19Non-ATCC MediumTSBY
2016S rRNA Gene Sequence
TGGCTCAGGACGAACGCTGGCGGCGTGCTTAACACATGCAAGTCGAACGA
AGAGCGATGGAAGCTTGCTTCTATCAATCTTAGTGGCGAACGGGTGAGTA
ACGCGTAATCAACCTGCCCTTCAGAGGGGGACAACAGTTGGAAACGACTG
CTAATACCGCATACGATCTAATCTCGGCATCGAGGATAGATGAAAGGTGG
CCTCTACATGTAAGCTATCACTGAAGGAGGGGATTGCGTCTGATTAGCTA
GTTGGAGGGGTAACGGCCCACCAAGGCGATGATCAGTAGCCGGTCTGAGA
GGATGAACGGCCACATTGGGACTGAGACACGGCC:CAGACTCCTACGGGA
GGCAGCAGTGGGGAATCTTCCGCAATGGACGAAAGTCTGACGGAGCAACG
CCGCGTGAGTGATGACGGCCTTCGGGTTGTAAAGCTCTGTTAATCGGGAC
GAAAGGCCTTCTTGCGAATAGTGAGAAGGATTGACGGTACCGGAATAGAA
AGCCACGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGTGGCAAG
CGTTGTCCGGAATTATTGGGCGTAAAGCGCGCGCAGGCGGATCGGTCAGT
CTGTCTTAAAAGTTCGGGGCTTAACCCCGTGATGGGATGGAAACTGCCAA
TCTAGAGTATCGGAGAGGAAAGTGGAATTCCTAGTGTAGCGGTGAAATGC
GTAGATATTAGGAAGAACACCAGTGGCGAAGGCGACTTTCTGGACGAAAA
CTGACGCTGAGGCGCGAAAGCCAGGGGAGCGAACGGGATTAGATACCCCG
GTAGTCCTGGCCGTAAACGATGGGTACTAGGTGTAGGAGGTATCGACCCC
TTCTGTGCCGGAGTTAACGCAATAAGTACCCCGCCTGGGGAGTACGACCG
CAAGGTTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGTGGAGT
ATGTGGTTTAATTCGACGCAACGCGAAGAACCTTACCAGGTCTTGACATT
GATGGACAGAACCAGAGATGGTTCCTCTTCTTCGGAAGCCAGAAAACAGG
TGGTGCACGGTTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCC
GCAACGAGCGCAACCCCTATCTTATGTTGCCAGCACTTTGGGTGGGGACT
CATGAGAGACTGCCGCAGACAATGCGGAGGAAGGCGGGGATGACGTCAAA
TCATCATGCCCCTTATGACCTGGGCTACACACGTACTACAATGGGAGTTA
ATAGACGGAAGCGAGATCGCGAGATGGAGCAAACCCGAGAAACACTCTCT
CAGTTCGGATCGTAGGCTGCAACTCGCCTACGTGAAGTCGGAATCGCTAG
TAATCGCAGGTCAGCATACTGCGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACAC
ACCGCCCGTCACACCACGAAAGTCGGAAGTGCCCAAAGCCGGTGGGGTAA
CCTTCGGGAGCCAGCCGTCTAAGGTAAAGTCGATGATTGGGGTGAAGTCG
TAACAAGGTAGCCGTATCGGAAGGTGCGGCTGG

21Comments for 16s rRNA Gene SequenceNA
Copyright 2007-2021 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.51