16S rRNA Refseq V15.2 Genomic RefSeq V9.03
Sequence Meta Information:
Bulleidia extructa ATCC BAA-170, DSM 13220 Version: 1    [ ]
Version:
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID603
2HOMD Sequence IDSEQF1088
3HOMD Name (Genus, Species)Bulleidia extructa
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Bulleidia extructa
5Comments on NameNA
6Culture Collection Entry NumberATCC BAA-170, DSM 13220
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusSurvey
9NCBI Genome Project IDNA
10NCBI Taxonomy IDNA
11Genomes Online Goldstamp IDNA
12GenBank Accession IDNA
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterThe Forsyth Institute
15Comments on GC PercentageNA
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence
TGAGTTTGATTCCTGGCTCAGGATAAACGCTGGCGGCGTGCCTAATACAT
GCAAGTCGAACGCCGGACACCTAGCTTGCTAGGGAGAAGGAGTGGCGAAC
GGGTGAGTAATACATAAGCAATCTGCCCACAAAGACTGGGATAACCTCTG
GAAACGGGGACTAATACCGGATAGGTAGAAGAGAGGCATCTTTCTTCTAT
TAAAGATGAGAAGCACTAGTGGATGAGCTTATGGCGCATTAGTTAGTTGG
TGAGGTAACGGCCCACCAAGACGATGATGCGTAGCCGGCCTGAGAGGGTG
AACGGCCACATTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGC
AGTAGGGAATTTTCGGCAATGGGGGGAACCCTGACCGAGCAACGCCGCGT
GAGTGAAGACGGCCTTCGGGTTGTAAAGCTCTGTTGTAAAGAAAAAGATA
AACTAGGAGAGGATCTTAGTCAGACATTATCTTACCAGAAAGCCACGGCT
AACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGTGGCGAGCGTTATCCGG
AATTATTGGGCGTAAAGGGTGCGTAGGCGGTCTGTTAAGTTCATGGTCAA
ATTGTGGGGCTCAACCCCATCGCGCCATGGATACTGGCAGACTAGAGTAT
TGGAGAGGCAAGTGGAATTCCATGTGTAGCGGTAAAATGCGTAGATATAT
GGAGGAACACCGGTGGCGAAGGCGACTTGCTAGCCAAAGACTGACGCTGA
GGCACGAAAGCGTGGGGAGCAAATAGGATTAGATACCCTAGTAGTCCACG
CTGTAAACGATGAATACTAAGTATTGGGGAGACTCAGTGCTGCAGCTAAC
GCATTAAGTATTCCGCCTGTGGAGTATGCACGCAAGTGTGAAACATAAAG
GAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGTGGAGTATGTGGTTTAATTCGACG
CAACGCGAAGAACCTTACCAGGCCTTGACATCCCTTGCGAAGTTCTAGAG
ATAGGATAGAGGTTATCAAGGAGACAGGTGGTGCATGGTTGTCGTCAGCT
CGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTGTCT
TCAGTTACCATCATTAAGTTGGGGACTCTGGAGAGACTGCCGGTGATAAA
CCGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAATCATCATGCCCCTTATGGCCTGG
GCTACACACGTACTACAATGGCTATTACAACGTGGAGCGACTGTGCGAAC
AGAAGCGAATCACTGAAAGATAGTCTCAGTTCGGATTGGAGTCTGCAACT
CGACTCCATGAAGTTGGAATCGCTAGTAATCGCGGATCAGCATGCCGCGG
TGAATACGTTCTCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCATACCATGAGAGTT
GGTAATACCCGAAGCCGGTGGCCTAACCGAAAGGAAGGAGCCGTCGAAGG
TAGGACTAATGATTGGGGTCAAGTCGTAACAAGGTATCCCTACGAGAACG
TGGGGATGGATCCACCTCCTTC

19Comments for 16s rRNA Gene SequenceNA
Copyright 2007-2020 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2