16S rRNA Refseq V15.22 Genomic RefSeq V9.14
Sequence Meta Information:
Bulleidia extructa ATCC BAA-170, DSM 13220
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID603
2HOMD Sequence IDSEQF1088
3HOMD Name (Genus, Species)Bulleidia extructa
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Bulleidia extructa
5Comments on NameNA
6Culture Collection Entry NumberATCC BAA-170, DSM 13220
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusSurvey
9NCBI Taxonomy IDNA
10NCBI Genome BioProject IDNA
11NCBI Genome BioSample IDNA
12GenBank Accession IDNA
13Genbank Assembly IDNA
14Number of Contigs and Singlets350
15Combined Length (bps)385,796
16GC Percentage36.83
17Sequencing CenterThe Forsyth Institute
18ATCC Medium NumberNA
19Non-ATCC MediumNA
2016S rRNA Gene Sequence
TGAGTTTGATTCCTGGCTCAGGATAAACGCTGGCGGCGTGCCTAATACAT
GCAAGTCGAACGCCGGACACCTAGCTTGCTAGGGAGAAGGAGTGGCGAAC
GGGTGAGTAATACATAAGCAATCTGCCCACAAAGACTGGGATAACCTCTG
GAAACGGGGACTAATACCGGATAGGTAGAAGAGAGGCATCTTTCTTCTAT
TAAAGATGAGAAGCACTAGTGGATGAGCTTATGGCGCATTAGTTAGTTGG
TGAGGTAACGGCCCACCAAGACGATGATGCGTAGCCGGCCTGAGAGGGTG
AACGGCCACATTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGC
AGTAGGGAATTTTCGGCAATGGGGGGAACCCTGACCGAGCAACGCCGCGT
GAGTGAAGACGGCCTTCGGGTTGTAAAGCTCTGTTGTAAAGAAAAAGATA
AACTAGGAGAGGATCTTAGTCAGACATTATCTTACCAGAAAGCCACGGCT
AACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGTGGCGAGCGTTATCCGG
AATTATTGGGCGTAAAGGGTGCGTAGGCGGTCTGTTAAGTTCATGGTCAA
ATTGTGGGGCTCAACCCCATCGCGCCATGGATACTGGCAGACTAGAGTAT
TGGAGAGGCAAGTGGAATTCCATGTGTAGCGGTAAAATGCGTAGATATAT
GGAGGAACACCGGTGGCGAAGGCGACTTGCTAGCCAAAGACTGACGCTGA
GGCACGAAAGCGTGGGGAGCAAATAGGATTAGATACCCTAGTAGTCCACG
CTGTAAACGATGAATACTAAGTATTGGGGAGACTCAGTGCTGCAGCTAAC
GCATTAAGTATTCCGCCTGTGGAGTATGCACGCAAGTGTGAAACATAAAG
GAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGTGGAGTATGTGGTTTAATTCGACG
CAACGCGAAGAACCTTACCAGGCCTTGACATCCCTTGCGAAGTTCTAGAG
ATAGGATAGAGGTTATCAAGGAGACAGGTGGTGCATGGTTGTCGTCAGCT
CGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTGTCT
TCAGTTACCATCATTAAGTTGGGGACTCTGGAGAGACTGCCGGTGATAAA
CCGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAATCATCATGCCCCTTATGGCCTGG
GCTACACACGTACTACAATGGCTATTACAACGTGGAGCGACTGTGCGAAC
AGAAGCGAATCACTGAAAGATAGTCTCAGTTCGGATTGGAGTCTGCAACT
CGACTCCATGAAGTTGGAATCGCTAGTAATCGCGGATCAGCATGCCGCGG
TGAATACGTTCTCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCATACCATGAGAGTT
GGTAATACCCGAAGCCGGTGGCCTAACCGAAAGGAAGGAGCCGTCGAAGG
TAGGACTAATGATTGGGGTCAAGTCGTAACAAGGTATCCCTACGAGAACG
TGGGGATGGATCCACCTCCTTC

21Comments for 16s rRNA Gene SequenceNA
Copyright 2007-2021 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.52