16S rRNA Refseq V15.22 Genomic RefSeq V9.14
Sequence Meta Information:
Campylobacter showae ATCC 51146
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID763
2HOMD Sequence IDSEQF1091
3HOMD Name (Genus, Species)Campylobacter showae
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Campylobacter showae
5Comments on NameNA
6Culture Collection Entry NumberATCC 51146
7Isolate OriginDental plaque of human gingival crevice, healthy adult, Tokyo, Japan
8Sequencing StatusSurvey
9NCBI Taxonomy ID204
10NCBI Genome BioProject IDNA
11NCBI Genome BioSample IDGi04140
12GenBank Accession IDNA
13Genbank Assembly IDEtoh Y, et al. Campylobacter showae sp. nov., isolated from the human oral cavity. Int. J. Syst. Bacteriol. 43: 631-639, 1993. PubMed: 7694633
14Number of Contigs and Singlets352
15Combined Length (bps)340,166
16GC Percentage44.08
17Sequencing CenterThe Forsyth Institute
18ATCC Medium Number1645
19Non-ATCC MediumFormate fumarate Anne T.
2016S rRNA Gene Sequence
TGAGTTTGATCCTGGCTCAGAGTGAACGCTGGCGGCGTGCCTAATACATG
CAAGTCGAACGGAGATTAAGTAGCTTGCTATTTAATCTTAGTGGCGCACG
GGTGAGTAATATATAGCTAACTTGCCCATTACTAAGGGACAACAGTTGGA
AACGACTGCTAATACCTTATACTCCGTATCTATATAAGTAGATACGGGAA
AGTTTTTCGGTAATGGATAGGGCTATATCGTATCAGCTAGTTGGTAAGGT
AATGGCTTACCAAGGCTATGACGCGTAACTGGTCTGAGAGGATGATCAGT
CACACTGGAACTGAGACACGGTCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTAGG
GAATATTGCTCAATGGGGGAAACCCTGAAGCAGCAACGCCGCGTGGAGGA
TGACACTTTTCGGAGCGTAAACTCCTTTTCTTGGGAAAGAATTATGACGG
TACCCAAGGAATAAGCACCGGCTAACTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATA
CGGAGGGTGCAAGCGTTACTCGGAATCACTGGGCGTAAAGGACGCGTAGG
CGGATTATCAAGTCTCTTGTGAAATCTAACGGCTTAACCGTTAAACTGCT
TGGGAAACTGATAATCTAGAGTAAGGGAGAGGCAGATGGAATTCTTGGTG
TAGGGGTAAAATCCGTAGAGATCAAGAAGAATACCCATTGCGAAAGCGAT
CTGCTGGAACTTAACTGACGCTAATGCGTGAAAGCGTGGGGAGCAAACAG
GATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCCCTAAACGATGTATACTAGTTGTTG
CTTCGCTAGTCGAGGCAGTAATGCACCTAACGGATTAAGTATACCGCCTG
GGGAGTACGGTCGCAAGATTAAAACTCAAAGGAATAGACGGGGACCCGCA
CAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGAAGATACGCGAAGAACCTTACC
CGGACTTGATATCTAACAAATCATCCAGAGATGGAAGAGTGTCTGCTTGC
AGAAATGTTAAGACAGGTGCTGCACGGCTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAG
ATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCACGTCATTAGTTGCTAA
CGGTTCGGCCGAGCACTCTAATGAGACTGCCTTCGCAAGGAGGAGGAAGG
TGTGGACGACGTCAAGTCATCATGGCCCTTATGTCCGGGGCGACACACGT
GCTACAATGGCATATACAATGAGACGCAATATCGCGAGATGGAGCAAATC
TATAAAATATGTCCCAGTTCGGATTGGAGTCTGCAACTCGACTCCATGAA
GCCGGAATCGCTAGTAATCGTAGATCAGCCATGCTACGGTGAATACGTTC
CCGGGTCTTGTACTCACCGCCCGTCACACCATGGGAGTTGATTTCACTCG
AAGCCCAAATACCAAACCGGTTATGGTCCACAGTGGAATCAGCGACTGGG
GTGAAGTCGTAACAAGGTAACCGTAGGAGAACCTGCGGTTGGATCACCTC
CTTCA

21Comments for 16s rRNA Gene SequenceNA
Copyright 2007-2021 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.51