16S rRNA Refseq V15.22 Genomic RefSeq V9.14
Sequence Meta Information:
Dialister invisus DSM 15470
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID118
2HOMD Sequence IDSEQF1103
3HOMD Name (Genus, Species)Dialister invisus
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Dialister invisus
5Comments on NameNA
6Culture Collection Entry NumberDSM 15470
7Isolate Originroot canals of patients with endodontic infections
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Taxonomy ID592028
10NCBI Genome BioProject ID33143
11NCBI Genome BioSample IDSAMN00008820
12GenBank Accession IDACIM00000000.2
13Genbank Assembly IDGCA_000160055.1
14Number of Contigs and Singlets1
15Combined Length (bps)1,895,960
16GC Percentage45.50
17Sequencing CenterGenome Sequencing Center (GSC) at Washington University (WashU) School of Medici
18ATCC Medium NumberNA
19Non-ATCC MediumNA
2016S rRNA Gene Sequence

>SEQF1103 Dialister invisus strain DSM 15470, oral taxon 118, 16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGACGAACGCTGGCGGCGTGCTTAACACATGCAAGTCGAACGAAAAGACGGAAAGAGCTTGCTCTTTTCAGAATTGAGTGGCAAACGGGTG
AGTAACACGTAAACAACCTGCCTTCAGGATGGGGACAACAGACGGAAACGACTGCTAATACCGAATAAGTTCCAAGAGCCGCATGGCCCATGGAAGAAAAGGTGGCCTC
TACCTGTAAGCTATCGCCTGAAGAGGGGTTTGCGTCTGATTAGCTGGTTGGAGGGGTAACGGCCCACCAAGGCGACGATCAGTAGCCGGTCTGAGAGGATGAACGGCC
ACACTGGAACTGAGACACGGTCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATCTTCCGCAATGGGCGAAAGCCTGACGGAGCAACGCCGCGTGAGTGATGACGGCCT
TCGGGTTGTAAAACTCTGTGATCCGGGACGAAAAGGCAGAGTGCGAAGAACAAACTGCATTGACGGTACCGGAAAAGCAAGCCACGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCG
CGGTAATACGTAGGTGGCAAGCGTTGTCCGGAATTATTGGGCGTAAAGCGCGCGCAGGCGGCTTCCCAAGTCCCTCTTAAAAGTGCGGGGCTTAACCCCGTGATGGGA
AGGAAACTGGGAAGCTGGAGTATCGGAGAGGAAAGTGGAATTCCTAGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGAGATTAGGAAGAACACCGGTGGCGAAGGCGACTTTCTGGAC
GAAAACTGACGCTGAGGCGCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCCGTAAACGATGGATACTAGGTGTAGGAGGTATCGACCCCTCC
TGTGCCGGAGTTAACGCAATAAGTATCCCGCCTGGGAAGTACGATCGCAAGATTAAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGTGGAGTATGTGGTTTAA
TTCGACGCAACGCGAAGAACCTTACCAGGTCTTGACATTGATCGCGATCTGCAGAAATGCGGAGTTCTTCTTCGGAAGACGAGAAAACAGGTGGTGCACGGCTGTCGT
CAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCCTATCATTTGTTACCAGCACGTAAAGGTGGGGACTCAAATGAGACCGCCGCGGACAACG
CGGAGGAAGGCGGGGACGACGTCAAGTCATCATGCCCCTTATGACCTGGGCTACACACGTACTACAATGGGTGTCAACAAAGAGAAGCGAACCCGCGAGGAAGAGCAA
ACCTCAAAAACACACCCCCAGTTCAGATCGCAGGCTGCAACCCGCCTGCGTGAAGTAGGAATCGCTAGTAATCGCGGGTCAGCATACCGCGGTGAATACGTTCCCGGG
CCTTGTACACACCGCCCGTCACACTATGAGAGTCAGAAACACCCGAAGCCGGTGAGGTAACCGCAAGGAGCCAGCCGTCGAAGGCGGAGCTGATGATTGGAGTGAAGT
CGTAACAAGGTAGCCGTATCGGAAGGTGCGG

21Comments for 16s rRNA Gene SequenceNA
Copyright 2007-2022 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.52