16S rRNA Refseq V15.21 Genomic RefSeq V9.14
Sequence Meta Information:
Dialister invisus DSM 15470
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID118
2HOMD Sequence IDSEQF1103
3HOMD Name (Genus, Species)Dialister invisus
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Dialister invisus
5Comments on NameNA
6Culture Collection Entry NumberDSM 15470
7Isolate Originroot canals of patients with endodontic infections
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Genome Project ID33143
10NCBI Taxonomy ID592028
11Genomes Online Goldstamp IDGi02718
12GenBank Accession IDACIM00000000
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterGenome Sequencing Center (GSC) at Washington University (WashU) School of Medici
15Genbank Assembly IDNA
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence

>SEQF1103 Dialister invisus strain DSM 15470, oral taxon 118, 16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGACGAACGCTGGCGGCGTGCTTAACACATGCAAGTCGAACGAAAAGACGGAAAGAGCTTGCTCTTTTCAGAATTGAGTGGCAAACGGGTG
AGTAACACGTAAACAACCTGCCTTCAGGATGGGGACAACAGACGGAAACGACTGCTAATACCGAATAAGTTCCAAGAGCCGCATGGCCCATGGAAGAAAAGGTGGCCTC
TACCTGTAAGCTATCGCCTGAAGAGGGGTTTGCGTCTGATTAGCTGGTTGGAGGGGTAACGGCCCACCAAGGCGACGATCAGTAGCCGGTCTGAGAGGATGAACGGCC
ACACTGGAACTGAGACACGGTCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATCTTCCGCAATGGGCGAAAGCCTGACGGAGCAACGCCGCGTGAGTGATGACGGCCT
TCGGGTTGTAAAACTCTGTGATCCGGGACGAAAAGGCAGAGTGCGAAGAACAAACTGCATTGACGGTACCGGAAAAGCAAGCCACGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCG
CGGTAATACGTAGGTGGCAAGCGTTGTCCGGAATTATTGGGCGTAAAGCGCGCGCAGGCGGCTTCCCAAGTCCCTCTTAAAAGTGCGGGGCTTAACCCCGTGATGGGA
AGGAAACTGGGAAGCTGGAGTATCGGAGAGGAAAGTGGAATTCCTAGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGAGATTAGGAAGAACACCGGTGGCGAAGGCGACTTTCTGGAC
GAAAACTGACGCTGAGGCGCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCCGTAAACGATGGATACTAGGTGTAGGAGGTATCGACCCCTCC
TGTGCCGGAGTTAACGCAATAAGTATCCCGCCTGGGAAGTACGATCGCAAGATTAAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGTGGAGTATGTGGTTTAA
TTCGACGCAACGCGAAGAACCTTACCAGGTCTTGACATTGATCGCGATCTGCAGAAATGCGGAGTTCTTCTTCGGAAGACGAGAAAACAGGTGGTGCACGGCTGTCGT
CAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCCTATCATTTGTTACCAGCACGTAAAGGTGGGGACTCAAATGAGACCGCCGCGGACAACG
CGGAGGAAGGCGGGGACGACGTCAAGTCATCATGCCCCTTATGACCTGGGCTACACACGTACTACAATGGGTGTCAACAAAGAGAAGCGAACCCGCGAGGAAGAGCAA
ACCTCAAAAACACACCCCCAGTTCAGATCGCAGGCTGCAACCCGCCTGCGTGAAGTAGGAATCGCTAGTAATCGCGGGTCAGCATACCGCGGTGAATACGTTCCCGGG
CCTTGTACACACCGCCCGTCACACTATGAGAGTCAGAAACACCCGAAGCCGGTGAGGTAACCGCAAGGAGCCAGCCGTCGAAGGCGGAGCTGATGATTGGAGTGAAGT
CGTAACAAGGTAGCCGTATCGGAAGGTGCGG

19Comments for 16s rRNA Gene SequenceNA
Copyright 2007-2020 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.52