16S rRNA Refseq V15.21 Genomic RefSeq V9.14
Sequence Meta Information:
Prevotella melaninogenica ATCC 25845
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID469
2HOMD Sequence IDSEQF1142
3HOMD Name (Genus, Species)Prevotella melaninogenica
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Prevotella melaninogenica
5Comments on NameNA
6Culture Collection Entry NumberATCC 25845
7Isolate Originsputum, South Carolina Dept. of Health and Environmental Control
8Sequencing StatusComplete
9NCBI Genome Project ID31383
10NCBI Taxonomy ID553174
11Genomes Online Goldstamp IDGc01503
12GenBank Accession IDCP002122, CP002123
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterJ. Craig Venter Institute
15Genbank Assembly IDNA
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence

>SEQF1142 Prevotella melaninogenica strain ATCC 25845, oral taxon 469, 16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTAGCTACAGGCTTAACACATGCAAGTCGAGGGGAA
ACGGCATTGAGTGCTTGCACTCTTTGGACGTCGACCGGCGCACGGGTGAGTAACGCGTATCCA
ACCTTCCCATTACTGTGGGATAACCTGCCGAAAGGCAGACTAATACCGCATAGTCTTCGATGA
CGGCATCAGATTTGAAGTAAAGATTTATCGGTAATGGATGGGGATGCGTCTGATTAGCTTGTT
GGCGGGGTAACGGCCCACCAAGGCAACGATCAGTAGGGGTTCTGAGAGGAAGGTCCCCCACAT
TGGAACTGAGACACGGTCCAAACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGAGGAATATTGGTCAATGGAC
GGAAGTCTGAACCAGCCAAGTAGCGTGCAGGATGACGGCCCTATGGGTTGTAAACTGCTTTTG
TATGGGGATAAAGTTAGGGACGTGTCCCTATTTGCAGGTACCATACGAATAAGGACCGGCTAA
TTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGGAAGGTCCAGGCGTTATCCGGATTTATTGGGTTTAA
AGGGAGCGTAGGCTGGAGATTAAGTGTGTTGTGAAATGTAGACGCTCAACGTCTGAATTGCAG
CGCATACTGGTTTCCTTGAGTACGCACAACGTTGGCGGAATTCGTCGTGTAGCGGTGAAATGC
TTAGATATGACGAAGAACTCCGATTGCGAAGGCAGCTGACGGGAGCGCAACTGACGCTTAAGC
TCGAAGGTGCGGGTATCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCGCACAGTAAACGATGGATG
CCCGCTGTTGGTACCTGGTATCAGCGGCTAAGCGAAAGCATTAAGCATCCCACCTGGGGAGTA
CGCCGGCAACGGTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGAGGAACATGTGGT
TTAATTCGATGATACGCGAGGAACCTTACCCGGGCTTGAATTGCAGAGGAAGGATTTAGAGAT
AATGACGCCCTTCGGGGTCTCTGTGAAGGTGCTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGCCGTGAGG
TGTCGGCTTAAGTGCCATAACGAGCGCAACCCCTCTCTTCAGTTGCCATCAGGTTAAGCTGGG
CACTCTGGAGACACTGCCACCGTAAGGTGTGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAATCAGCACGG
CCCTTACGTCCGGGGCTACACACGTGTTACAATGGCCGGTACAGAGGGACGGTGTAATGCAAA
TTGCATCCAATCTTGAAAGCCGGTCCCAGTTCGGACTGGGGTCTGCAACCCGACCCCACGAAG
CTGGATTCGCTAGTAATCGCGCATCAGCCATGGCGCGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACA
CACCGCCCGTCAAGCCATGAAAGCCGGGGGTGCCTGAAGTCCGTGACCGCAAGGATCGGCCTA
GGGCAAAACTGGTGATTGGGGCTAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTACCGGAAGGTGC

19Comments for 16s rRNA Gene SequenceNA
Copyright 2007-2020 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.51