16S rRNA Refseq V15.2 Genomic RefSeq V9.03
Sequence Meta Information:
Solobacterium moorei W5408 Version: 1    [ ]
Version:
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID678
2HOMD Sequence IDSEQF1152
3HOMD Name (Genus, Species)Solobacterium moorei
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Solobacterium moorei
5Comments on NameNA
6Culture Collection Entry NumberW5408
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusSurvey
9NCBI Genome Project IDNA
10NCBI Taxonomy ID102148
11Genomes Online Goldstamp IDNA
12GenBank Accession IDNA
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterThe Forsyth Institute
15Comments on GC PercentageNA
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence
GGATGAACGCTGGCGGCGTGCCTAATACATGCAAGTCGAACGCTGGAGAT
CTAGCTTGCTAGATCGAAGGAGTGGCGAACGGGTGAGTAATACATAAGCA
ACCTACCCACGAAGACTGGGATAATCTCTGGAAACGGGGACTAATACCGG
ATAGGTAATCGGAAGGCATCTTCTGGTTATTAAAGGTTAAAAACACTGGT
GGATGGGCTTATGGCGCATTAGTTAGTTGGTGAGGTAACGGCCCACCAAG
ACGATGATGCGTAGCCGGCCTGAGAGGGTGAACGGCCACATTGGGACTGA
GACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTAGGGAATTTTCGGCAAT
AGGGGCAACCCTGACCGAGCAACGCCGCGTGAGTGAAGACGGCCTTCGGG
TTGTAAAGCTCTGTTGTAAGGGAAGAACGGTAGATAGAGAATATCTAAGT
GACGGTACCTTACCAGAAAGCCACGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGG
TAATACGTAGGTGGCGAGCGTTATCCGGAATTATTGGGCGTAAAGGGTGC
GTAGGCGGCCTGTTAAGTAAGTGGTTAAATTGTTGGGCTCAACCCAATCC
AGCCACTTAAACTGGCAGGCTAGAGTATTGGAGAGGCAAGTGGAATTCCA
TGTGTAGCGGTAAAATGCGTAGATATATGGAGGAACACCAGTGGCGAAGG
CGGCTTGCTAGCCAAAGACTGACGCTCATGCACGAAAGCGTGGGGAGCAA
ATAGGATTAGATACCCTAGTAGTCCACGCCGTAAACGATGAATACTAAGT
ATTGGGGAAACTCAGTGCTGCAGCTAACGCAATAAGTATTCCGCCTGTGG
AGTATGCACGCAAGTGTGAAACATAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAA
GCGGTGGAGTATGTGGTTTAATTCGACGCAACGCGAAGAACCTTACCAGG
CCTTGACATCCCTTGCAAAGCTGTAGAGATACAGTAGAGGTTATCAAGGA
GACAGGTGGTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTA
AGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTGCCTTCAGTTACCAGCATTTAGTTGG
GGACTCTGGAGGGACTGCCGGTGATAAACCGGAGGAAGGTGGGGATGACG
TCAAATCATCATGCCCCTTATGGCCTGGGCTACACACGTACTACAATGGC
TGTTACAACGTGCAGCGACCTAGCGATAGGAAGCGAATCACTAAAAGACA
GTCTCAGTTCGGATTGAAGTCTGCAACTCGACTTCATGAAGCTGGAATCG
CTAGTAATCGCGGATCAGAATGCCGCGGTGAATACGTTCTCGGGCCTTGT
ACACACCGCCCGTCATACCATGAGAGCTGGTAATACCCGAAGCCGGTGGC
CTAACCGCAAGGAAGGAGCCGTCGAAGGTAGGACTAGTGATTGGGGTC

19Comments for 16s rRNA Gene SequenceNA
Copyright 2007-2020 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2