16S rRNA Refseq V15.22 Genomic RefSeq V9.14
Sequence Meta Information:
Solobacterium moorei W5408
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID678
2HOMD Sequence IDSEQF1152
3HOMD Name (Genus, Species)Solobacterium moorei
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Solobacterium moorei
5Comments on NameNA
6Culture Collection Entry NumberW5408
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusSurvey
9NCBI Taxonomy ID102148
10NCBI Genome BioProject IDNA
11NCBI Genome BioSample IDNA
12GenBank Accession IDNA
13Genbank Assembly IDNA
14Number of Contigs and Singlets338
15Combined Length (bps)353,804
16GC Percentage38.11
17Sequencing CenterThe Forsyth Institute
18ATCC Medium NumberNA
19Non-ATCC MediumNA
2016S rRNA Gene Sequence
GGATGAACGCTGGCGGCGTGCCTAATACATGCAAGTCGAACGCTGGAGAT
CTAGCTTGCTAGATCGAAGGAGTGGCGAACGGGTGAGTAATACATAAGCA
ACCTACCCACGAAGACTGGGATAATCTCTGGAAACGGGGACTAATACCGG
ATAGGTAATCGGAAGGCATCTTCTGGTTATTAAAGGTTAAAAACACTGGT
GGATGGGCTTATGGCGCATTAGTTAGTTGGTGAGGTAACGGCCCACCAAG
ACGATGATGCGTAGCCGGCCTGAGAGGGTGAACGGCCACATTGGGACTGA
GACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTAGGGAATTTTCGGCAAT
AGGGGCAACCCTGACCGAGCAACGCCGCGTGAGTGAAGACGGCCTTCGGG
TTGTAAAGCTCTGTTGTAAGGGAAGAACGGTAGATAGAGAATATCTAAGT
GACGGTACCTTACCAGAAAGCCACGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGG
TAATACGTAGGTGGCGAGCGTTATCCGGAATTATTGGGCGTAAAGGGTGC
GTAGGCGGCCTGTTAAGTAAGTGGTTAAATTGTTGGGCTCAACCCAATCC
AGCCACTTAAACTGGCAGGCTAGAGTATTGGAGAGGCAAGTGGAATTCCA
TGTGTAGCGGTAAAATGCGTAGATATATGGAGGAACACCAGTGGCGAAGG
CGGCTTGCTAGCCAAAGACTGACGCTCATGCACGAAAGCGTGGGGAGCAA
ATAGGATTAGATACCCTAGTAGTCCACGCCGTAAACGATGAATACTAAGT
ATTGGGGAAACTCAGTGCTGCAGCTAACGCAATAAGTATTCCGCCTGTGG
AGTATGCACGCAAGTGTGAAACATAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAA
GCGGTGGAGTATGTGGTTTAATTCGACGCAACGCGAAGAACCTTACCAGG
CCTTGACATCCCTTGCAAAGCTGTAGAGATACAGTAGAGGTTATCAAGGA
GACAGGTGGTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTA
AGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTGCCTTCAGTTACCAGCATTTAGTTGG
GGACTCTGGAGGGACTGCCGGTGATAAACCGGAGGAAGGTGGGGATGACG
TCAAATCATCATGCCCCTTATGGCCTGGGCTACACACGTACTACAATGGC
TGTTACAACGTGCAGCGACCTAGCGATAGGAAGCGAATCACTAAAAGACA
GTCTCAGTTCGGATTGAAGTCTGCAACTCGACTTCATGAAGCTGGAATCG
CTAGTAATCGCGGATCAGAATGCCGCGGTGAATACGTTCTCGGGCCTTGT
ACACACCGCCCGTCATACCATGAGAGCTGGTAATACCCGAAGCCGGTGGC
CTAACCGCAAGGAAGGAGCCGTCGAAGGTAGGACTAGTGATTGGGGTC

21Comments for 16s rRNA Gene SequenceNA
Copyright 2007-2021 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.52