16S rRNA Refseq V15.22 Genomic RefSeq V9.14
Sequence Meta Information:
Leptotrichia buccalis C-1013-b, DSM 1135, ATCC 14201, JCM 1296
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID563
2HOMD Sequence IDSEQF1287
3HOMD Name (Genus, Species)Leptotrichia buccalis
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Leptotrichia buccalis
5Comments on NameNA
6Culture Collection Entry NumberC-1013-b, DSM 1135, ATCC 14201, JCM 1296
7Isolate OriginSupragingival Calculus
8Sequencing StatusComplete
9NCBI Taxonomy ID523794
10NCBI Genome BioProject ID29445
11NCBI Genome BioSample IDSAMN00002593
12GenBank Accession IDCP001685
13Genbank Assembly IDGCA_000023905.1
14Number of Contigs and Singlets1
15Combined Length (bps)2,465,610
16GC Percentage29.65
17Sequencing CenterThe Forsyth Institute - US DOE Joint Genome Institute (JGI-PGF)|DOE Joint Genome Institute|JGI-PGF
18ATCC Medium NumberNA
19Non-ATCC MediumTSBY
2016S rRNA Gene Sequence
AGGATGAACGCTGACAGAATGCTTAACACATGCAAGTCTTTGGCAAATCT
GTGCTTGCACAGCCTAGCCAAGGCGGACGGGTGAGTAACGCGTAAAGAAC
TTGCCCTGCAGACAGGGATAACAGACGGAAACGACTGATAATACCTGATA
CAATTGCCAGCACGCATGTGCCCGGCAATGAAAAGTGATGCTGCAGGAGA
GCTTTGCGTCCTATTAGCTTGTTGGTGAGGTAACGGCTCACCAAGGCGAT
GATAGGTAGCCGGCCTGAGAGGGTGAACGGCCACAAGGGGACTGAGATAC
GGCCCTTACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGGACAATGGGGG
CAACCCTGATCCAGCAATTCTGTGTGCACGAAGAAGGTTTTCGGATTGTA
AAGTGCTTTCAGCAGGGAAGAAGAAAGTGACGGTACCTGCAGAAGAAGCG
ACGGCTAAATACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTATGTCGCAAGCGTT
ATCCGGAATTATTGGGCATAAAGGGCATCTAGGCGGCCAGACAAGTCTGG
GGTGAAAACTTGCGGCTCAACCGCAAGCCTGCCCTGGAAACTGTTTGGCT
AGAGTGCTGGAGAGGTGGACGGAACTGCACGAGTAGAGGTGAAATTCGTA
GATATGTGCAGGAATGCCGATGATGAAGATAGTTCACTGGACGGTAACTG
ACGCTGAAGTGCGAAAGCTGGGGGAGCGAACAGGATTAGATACCCTGGTA
GTCCCAGCCGTAAACGATGATTACTGGGTGTGGGCATGAAGAGTGTCCGT
GCCGAAGCTAATGCGATAAGTAATCCGCCTGGGGAGTACGGCCGCAAGGC
TGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGACCCGCACAAGCGGTGGAGCATGTGG
TTTAATTCGACGCAACGCGAGGAACCTTACCAGATCTTGACATCCTACGA
ATGCCTGTGAGAACAGGCAGTGCCTTCGGGAACGTAGAGACAGGTGGTGC
ATGGCTGTCGACAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACG
AGCGCAACCCCTATCGCTAGTTGCCATCATTAAGTTGGGGACTCTAGCGA
GACTGCCTGCGAAGAGCAGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAGTCATCAT
GCCCCTTATGATCTGGGCTACACACGTGCTACAATGGCCGGTACAAAGAG
CTGCAAAACGGTAACGTTTAGCCAATCTTTAAAGCCGGTCCAAGTTCGGA
TTGAAGTCTGCAACTCGACTTCATGAAGCCGGAATCGCTAGTAATCGCAG
ATCAGCAATGCTGCGGTGAATACGTTCTCGGGTCTTGTACACACCGCCCG
TCACACCACGAGAGTTGTTTGCACCTGAAGCCGCCGGTCCAACCGTAAGG
AGGAAGGCGTCTAAGGTGTGGATAGTGATTGGGG
21Comments for 16s rRNA Gene SequenceNA
Copyright 2007-2021 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.52