16S rRNA Refseq V15.22 Genomic RefSeq V9.14
Sequence Meta Information:
Peptostreptococcus stomatis DSM 17678, W2278
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID112
2HOMD Sequence IDSEQF1393
3HOMD Name (Genus, Species)Peptostreptococcus stomatis
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Peptostreptococcus stomatis
5Comments on NameNA
6Culture Collection Entry NumberDSM 17678, W2278
7Isolate OriginHuman oral cavity
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Taxonomy ID596315
10NCBI Genome BioProject ID34073
11NCBI Genome BioSample IDSAMN00008344
12GenBank Accession IDADGQ00000000.1
13Genbank Assembly IDGCA_000147675.2
14Number of Contigs and Singlets74
15Combined Length (bps)1,988,044
16GC Percentage36.66
17Sequencing CenterJ. Craig Venter Institute
18ATCC Medium NumberNA
19Non-ATCC MediumNA
2016S rRNA Gene Sequence

>SEQF1393 Peptostreptococcus stomatis strain DSM 17678, oral taxon 112, 16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTGGCGGCGTGCCTAACACATGCAAGTCGAGCGAGGGTTTGCTCAGTATTGAGTATTCTAAGACTA
GAATGTTCAATTCTGAGCAAAACCAAGCGGCGGACGGGTGAGTAACGCGTGGGTAACCTGCCCTATACACATGGATAACATACTGAAAAGTTT
ACTAATACATGATAATATATATTTGCGGCATCGCAGATATATCAAAGTGTTAGCGGTATAGGATGGACCCGCGTCTGATTAGCTAGTTGGTGA
GATAACTGCCCACCAAGGCGACGATCAGTAGCCGACCTGAGAGGGTGATCGGCCACATTGGAACTGAGACACGGTCCAAACTCCTACGGGAGG
CAGCAGTGGGGAATATTGCACAATGGGCGAAAGCCTGATGCAGCAACGCCGCGTGAACGATGAAGGTCTTCGGATCGTAAAGTTCTGTTGCAG
GGGAAGATAATGACGGTACCCTGTGAGGAAGCCCCGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGGGGCTAGCGTTATCCGGATTT
ACTGGGCGTAAAGGGTGCGTAGGTGGTCCTTCAAGTCGGTGGTTAAAGGCTACGGCTCAACCGTAGTAAGCCGCCGAAACTGGAGGACTTGAG
TGCAGGAGAGGAAAGTGGAATTCCCAGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGATATTGGGAGGAACACCAGTAGCGAAGGCGGCTTTCTGGACTGCAA
CTGACACTGAGGCACGAAAGCGTGGGTAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCTGTAAACGATGAGTACTAGGTGTCGGGGGTTA
CCCCCCTCGGTGCCGCAGCTAACGCATTAAGTACTCCGCCTGGGGAGTACGCACGCAAGTGTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGACCCGCAC
AAGTAGCGGAGCATGTGGTTTAATTCGAAGCAACGCGAAGAACCTTACCTAAGCTTGACATCCCTCGGACAGGTGTTTAATCACACCCTTCCT
TCGGGACTGAGGTGACAGGTGGTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTGTCTTT
AGTTGCCAGCATTCAGTTGGGCACTCTAGAGAGACTGCCAGGGATAACCTGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAATCATCATGCCCCTTATGC
TTAGGGCTACACACGTGCTACAATGGGTGGTACAGAGGGTTGCCAAACCGTGAGGTGGAGCCAATCCCTTAAAGCCATTCTCAGTTCGGATTG
TAGGCTGAAACTCGCCTACATGAAGCTGGAGTTACTAGTAATCGCAGATCAGAATGCTGCGGTGAATGCGTTCCCGGGTCTTGTACACACCGC
CCGTCACACCACGGGAGTCGGAAACACCCGAAGCCGATTATCCAACCGCAAGGAGGAAGTCGTCGAAGGTGGCGTCGATAACTGGGGTGAAGT
CGTAACAAGGTAGCCGTATCGGAAGGTGC

21Comments for 16s rRNA Gene SequenceNA
Copyright 2007-2021 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.51