16S rRNA Refseq V15.21 Genomic RefSeq V9.12
Sequence Meta Information:
Bacteroidales [G-2] bacterium HMT 274 F0058 Version: 1    [ ]
Version:
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID274
2HOMD Sequence IDSEQF1451
3HOMD Name (Genus, Species)Bacteroidales [G-2] bacterium HMT 274
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Bacteroidales [G-2] bacterium HMT 274
5Comments on NameNA
6Culture Collection Entry NumberF0058
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Genome Project ID41957
10NCBI Taxonomy ID575590
11Genomes Online Goldstamp IDGi03510
12GenBank Accession IDADCM00000000
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterBroad Institute
15Comments on GC PercentageNA
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTAGCGATAGGCTTAACACATGCAAGTCGAGGG
GCATCACGAATTAGCAATAGTTTGGTGGCGACCGGCGCACGGGTGCGTAACACGTATACA
ACCTACCTTCAATTGGGGGATAACCTGGAGAAATTCGGACTAATACCCCATAGTAAACAG
AAGAGGCATCTTTTTTGTTTTAAAGATTTATTGATTGGAGATGGGTATGCGTAGGATTAG
CTAGTTGGTAAGGTAACGGCTTACCAAGGCGACGATCCTTAGGGGTTCTGAGAGGAAGGT
CCCCCACACTGGTACTGAGACACGGACCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGAGGAATAT
TGGTCAATGGTCGAGAGACTGAACCAGCCAAGTCGCGTGAAGGAAGACGGCTCTATGAGT
TGTAAACTTCTTTTGTACAGGAGTAAAGTGAGACACGCGTGTTTTATTGCAAGTACTGTA
CGAATAAGCATCGGCTAACTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGGAGGATGCAAGCGTT
ATCCGGATTTATTGGGTTTAAAGGGTGCGTAGGCGGTATTACAAGTCAGGGGTGAAATCT
TGGTGCTTAACATTAAAATTGCCTTTGAAACTGTGGTACTTGAGTGTAAAAGAGGTAGGC
GGAATGTGTTGTGTAGCGGTGAAATGCATAGATATAACACAGAACCCCGATTGCGAAGGC
AGCTTACTATCATACAACTGACGCTGATGCACGAAAGCGTGGGGATCAAACAGGATTAGA
TACCCTGGTAGTCCACGCAGTAAACGATGATTACTAGCTGTTAGCGATATATTGTTAGTG
GCTAAGCGAAAGCGATAAGTAATCCACCTGGGGAGTACGTTCGCAAGAATGAAACTCAAA
GGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGAGGAACATGTGGTTTAATTCGATGATACGCGAG
GAACCTTACCCGGGCTTGAAATGCTATCGACCGACGGAGAGATTCGTTATCCAGCAATGG
CGATAGTGTAGGTGCTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGCCGTGAGGTGTCGGCTTAAGTG
CCATAACGAGCGCAACCCTTGCCAATAGTTACCAGCATTTAGATGGGGACTCTATTGGGA
CTGCCACCGTAAGGTGAGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAATCAGCACGGCCCTTACGTC
CGGGGCGACACACGTGTTACAATGGGGAGTACAGAGGGTTGCTACACCGCGAGGTGATGC
TAATCCCTTAAAACTTTTCTCAGTTCGGATCGGAGTCTGCAACTCGACTCCGTGAAGCTG
GATTCGCTAGTAATCGCGCATCAGCCATGGCGCGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACA
CACCGCCCGTCAAGCCATGGGAGTTGGGGGGACCTGAAGTTCGTGACCGCAAGGAGCGAC
CTAGGGTAAAACCGATGACTGGGGCTAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTACCGGAAGGTGC

19Comments for 16s rRNA Gene SequenceNA
Copyright 2007-2020 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2