16S rRNA Refseq V15.2 Genomic RefSeq V9.03
Sequence Meta Information:
Prevotella nanceiensis F0039 Version: 1    [ ]
Version:
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID299
2HOMD Sequence IDSEQF1452
3HOMD Name (Genus, Species)Prevotella nanceiensis
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Prevotella nanceiensis
5Comments on NameNA
6Culture Collection Entry NumberF0039
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Genome Project ID40047
10NCBI Taxonomy ID575614
11Genomes Online Goldstamp IDGi03427
12GenBank Accession IDACWZ00000000
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterBroad Institute
15Comments on GC PercentageNA
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTAGCTACAGGCTTAACACATGCAAGTCGAGGG
GCAGCATGTTGGTTGCTTGCAACCAATGATGGCGACCGGCGCACGGGTGAGTAACGCGTA
TCCAACCTACCCAATACTCAGGCATAACCCGTTGAAAGACGGACTAATTCCTGATGGTAT
GTATTTTTCTCATGATTTATACATTAAAGAACTTCGGTATTGGATGGGGATGCGTCTGAT
TAGTTTGTTGGTGAGGTAACGGCTCACCAAGGCATCGATCAGTAGGGGTTCTGAGAGGAA
GGTCCCCCACATTGGAACTGAGACACGGTCCAAACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGAGGAA
TATTGGTCAATGGATGAAAATCTGAACCAGCCAAGTAGCGTGCAGGATGACGGCCCTATG
GGTTGTAAACTGCTTTTATGTGAGAATAAAGTTAGGTATGTATACTTATTTGCATGTATC
ACATGAATAAGGACCGGCTAATTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGGAAGGTCCAGGC
GTTATCCGGATTTATTGGGTTTAAAGGGTGCGTAGGCCGTTTGATAAGCGTGCTGTGAAA
TATAGTGGCTCAACCTCTATCGTGCAGCGCGAACTGTCGAACTTGAGTGCGTAGTAGGTA
GGCGGAATTCGTGGTGTAGCGGTGAAATGCTTAGATATCACGAAGAACTCCGATTGCGAA
GGCAGCTTACCGTAACGTTACTGACGCTTAAGCACGAAGGTGCGGGTATCGAACAGGATT
AGATACCCTGGTAGTCCGCACAGTAAACGATGGATGCTCGCTGTTGGCCTTTTATGGTCA
GTGGCTTAGCGAAAGCGTTAAGCATCCCACCTGGGGAGTACGCCGGCAACGGTGAAACTC
AAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGAGGAACATGTGGTTTAATTCGATGATACGC
GAGGAACCTTACCCGGGCTTGAACTGCAGCTGAACGATTCAGAGATGATGAGGCCCTTCG
GGGCAGCTGTGGAGGTGCTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGCCGTGAGGTGTCGGCTTAA
GTGCCATAACGAGCGCAACCCCTTTTCTTAGTTGCCATCAGGTAATGCTGGGCACTCTGG
GAATACTGCCACCGTAAGGTGTGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAATCAGCACGGCCCTT
ACGTCCGGGGCTACACACGTGTTACAATGGCGCATACAGAATGTTGGTTTCATGCAAATG
AGATCTAATCTTCAAAGTGCGTCTCAGTTCGGACTGGGGTCTGCAACCCGACCCCACGAA
GCTGGATTCGCTAGTAATCGCGCATCAGCCATGGCGCGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTG
TACACACCGCCCGTCAAGCCATGAAAGCCGGGGGCGCCTAAAGTCCGTGACCGCAAGGGT
CGGCCTAGGGTGAAACTGGTGATTGGGGCTAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTACCGGAAGG
TGC

19Comments for 16s rRNA Gene SequenceNA
Copyright 2007-2020 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2