16S rRNA Refseq V15.21 Genomic RefSeq V9.12
Sequence Meta Information:
Peptoniphilus sp. HMT 386 F0131 Version: 1    [ ]
Version:
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID386
2HOMD Sequence IDSEQF1472
3HOMD Name (Genus, Species)Peptoniphilus sp. HMT 386
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Peptoniphilus sp. HMT 386
5Comments on NameNA
6Culture Collection Entry NumberF0131
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Genome Project ID41969
10NCBI Taxonomy ID575609
11Genomes Online Goldstamp IDGi03429
12GenBank Accession IDADCS00000000
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterBroad Institute
15Comments on GC PercentageNA
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGACGAACGCTGGCGGCGCGCCTAACACATGCAAGTCGAGCG
ATGAAAAGGATTTGGAGTTCTTCGGGACAAAGAAACCTTGGATTAGCGGCGGACGGGTGA
GTAACACGTGAGTAACCTGCCTTTGACATGGGGATAGCCTCGGGAAACCGTGATTAATAC
CCAATAACATTTCCAAGTCGCATGACATGGGAATCAAAGCGTTTAGCGGTCAAAGATGGA
CTCGCGTCTGATTAATTAGTTGGTGAGGTAACGGCTCACCAAGATAGCGATCAGTAGCCG
GCCTGAGAGGGTGAACGGCCACATTGGAACTGAGAGACGGTCCAAACTCCTACGGGAGGC
AGCAGTGGGGAATATTGCACAATGGGGGGAACCCTGATGCAGCGACGCCGCGTGAGCGAA
GAAGGTTTTCGAATCGTAAAGCTCTGTCCTATGGGAAGATAATGACGGTACCATAGGAGG
AAGCCCCGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGGGGCTAGCGTTGTCCG
GAATCACTGGGCGTAAAGGGTTCGCAGGCGGAAAAGCAAGTCAGGTGTGAAAGGCGAGGG
CTTAACCCTCGTAAGCATTTGAAACTGTTTTTCTTGAGATGTGGAGAGGTAAGTGGAATT
CCTAGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGATATTAGGAGGAATACCGGTGGCGAAGGCGACTTA
CTGGACACAAACTGACGCTGAGGAACGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCT
GGTAGTCCACGCTGTAAACGATGAGTGCTAGGTGTCGGGAGTAATCTCGGTGCCGCAGTA
AACACAATAAGCACTCCGCCTGGGGAGTACGTACGCAAGTATGAAACTCAAAGGAATTGA
CGGGGACCCGCACAAGCAGCGGAGCATGTGGTTTAATTCGAAGCAACGCGAAGAACCTTA
CCAGGGCTTGACATATAGCGGACATATTTAGAGATAAATACTTTTCTTCGGAAACCGCTA
TACAGGTGGTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAA
CGAGCGCAACCCTTACCTTTAGTTGCCAGCATGTAAAGATGGGAACTCTAAAGGGACTGC
CGATGATAAATCGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAATCATCATGCCCTATATGCCCTGG
GCTACACACGTGCTACAATGGTCGGAACAAAGGGTAGCAAACTTGTGAAAGTAAGCAAAT
CTCAAAAAGCCGATCTCAGTTCGGATTGTTCTCTGCAACTCGAGAACATGAAGTCGGAGT
TGCTAGTAATCGCAGATCAGAATGCTGCGGTGAATGCGTTCCCGGGTCTTGTACACACCG
CCCGTCACACCATGGGAGTTGGCAATACCCGAAGCCTGTGAGCTAACCTTAGGGGAGCAG
CAGTCGAAGGTAGGGTTAATGACTGGGGTGAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTATCGGAAGG
TGC

19Comments for 16s rRNA Gene SequenceNA
Copyright 2007-2020 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2