16S rRNA Refseq V15.22 Genomic RefSeq V9.14
Sequence Meta Information:
Peptoniphilus sp. HMT 386 F0131
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID386
2HOMD Sequence IDSEQF1472
3HOMD Name (Genus, Species)Peptoniphilus sp. HMT 386
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Peptoniphilus sp. HMT 386
5Comments on NameNA
6Culture Collection Entry NumberF0131
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Taxonomy ID575609
10NCBI Genome BioProject ID41969
11NCBI Genome BioSample IDSAMN02463827
12GenBank Accession IDADCS00000000.1
13Genbank Assembly IDGCA_000090945.1
14Number of Contigs and Singlets11
15Combined Length (bps)1,569,385
16GC Percentage31.81
17Sequencing CenterBroad Institute
18ATCC Medium NumberNA
19Non-ATCC MediumNA
2016S rRNA Gene Sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGACGAACGCTGGCGGCGCGCCTAACACATGCAAGTCGAGCG
ATGAAAAGGATTTGGAGTTCTTCGGGACAAAGAAACCTTGGATTAGCGGCGGACGGGTGA
GTAACACGTGAGTAACCTGCCTTTGACATGGGGATAGCCTCGGGAAACCGTGATTAATAC
CCAATAACATTTCCAAGTCGCATGACATGGGAATCAAAGCGTTTAGCGGTCAAAGATGGA
CTCGCGTCTGATTAATTAGTTGGTGAGGTAACGGCTCACCAAGATAGCGATCAGTAGCCG
GCCTGAGAGGGTGAACGGCCACATTGGAACTGAGAGACGGTCCAAACTCCTACGGGAGGC
AGCAGTGGGGAATATTGCACAATGGGGGGAACCCTGATGCAGCGACGCCGCGTGAGCGAA
GAAGGTTTTCGAATCGTAAAGCTCTGTCCTATGGGAAGATAATGACGGTACCATAGGAGG
AAGCCCCGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGGGGCTAGCGTTGTCCG
GAATCACTGGGCGTAAAGGGTTCGCAGGCGGAAAAGCAAGTCAGGTGTGAAAGGCGAGGG
CTTAACCCTCGTAAGCATTTGAAACTGTTTTTCTTGAGATGTGGAGAGGTAAGTGGAATT
CCTAGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGATATTAGGAGGAATACCGGTGGCGAAGGCGACTTA
CTGGACACAAACTGACGCTGAGGAACGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCT
GGTAGTCCACGCTGTAAACGATGAGTGCTAGGTGTCGGGAGTAATCTCGGTGCCGCAGTA
AACACAATAAGCACTCCGCCTGGGGAGTACGTACGCAAGTATGAAACTCAAAGGAATTGA
CGGGGACCCGCACAAGCAGCGGAGCATGTGGTTTAATTCGAAGCAACGCGAAGAACCTTA
CCAGGGCTTGACATATAGCGGACATATTTAGAGATAAATACTTTTCTTCGGAAACCGCTA
TACAGGTGGTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAA
CGAGCGCAACCCTTACCTTTAGTTGCCAGCATGTAAAGATGGGAACTCTAAAGGGACTGC
CGATGATAAATCGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAATCATCATGCCCTATATGCCCTGG
GCTACACACGTGCTACAATGGTCGGAACAAAGGGTAGCAAACTTGTGAAAGTAAGCAAAT
CTCAAAAAGCCGATCTCAGTTCGGATTGTTCTCTGCAACTCGAGAACATGAAGTCGGAGT
TGCTAGTAATCGCAGATCAGAATGCTGCGGTGAATGCGTTCCCGGGTCTTGTACACACCG
CCCGTCACACCATGGGAGTTGGCAATACCCGAAGCCTGTGAGCTAACCTTAGGGGAGCAG
CAGTCGAAGGTAGGGTTAATGACTGGGGTGAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTATCGGAAGG
TGC

21Comments for 16s rRNA Gene SequenceNA
Copyright 2007-2021 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.51