16S rRNA Refseq V15.22 Genomic RefSeq V9.14
Sequence Meta Information:
Jonquetella anthropi E3_33 E1
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID777
2HOMD Sequence IDSEQF1476
3HOMD Name (Genus, Species)Jonquetella anthropi
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Jonquetella anthropi
5Comments on NameNA
6Culture Collection Entry NumberE3_33 E1
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusSurvey
9NCBI Taxonomy IDNA
10NCBI Genome BioProject IDNA
11NCBI Genome BioSample IDNA
12GenBank Accession IDNA
13Genbank Assembly IDNA
14Number of Contigs and Singlets509
15Combined Length (bps)619,270
16GC Percentage58.54
17Sequencing CenterThe Forsyth Institute
18ATCC Medium NumberNA
19Non-ATCC MediumNA
2016S rRNA Gene Sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATAAACGCTGGCGGCGTGCTTAACACATGCAAGTTGGACG
GGAATACTCGAGGAAGAGACTTCGGTTAATTTTTTGGGTATGAGAGTAGCGGACGGGTGA
GTAATGCATAAGAATCTATCCATCAGAGGGGGACAACTGCGGGAAACCGGAGCTAATACC
CCGTAAGCCGGAAGGTGAAAGGGAGCAATCCGCTGATGGAGGAGCTTGTGTCCTATCAGG
TAGTTGGTGAGGTAAGAGCTCACCAAGCCGAAGACGGGTAGCCGGGCTGAGAGGTTGTAC
GGCCACATTGGAACTGAGAGACGGTCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATT
GGGCAATGGGCGAAAGCCTGACCCAGCGACGCCGCGTGAGGGAAGACGGCCTTCGGGTTG
TAAACCTCTGTTGCAGGGGAAGAAGGAAGTGACGGTACCCTGCGAGGAAGCTCCGGCAAA
CTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGGAGCGAGCGTTATCCGGAATTACTGGGCG
TAAAGGGCGCGTAGGCGGAATGACAAGTCAGCAAGTGAAAGCGTGGGGCTCAACCCCATG
ATGCGGCTGAAACTGTTATTCTAGAGGCATGGAGAGGCAAACGGAATTCCCGGTGTAGCG
GTGAAATGCGTAGATATCGGGAAGAACACCAGTGGCGAAGGCGGTTTGCTGGCCATGAAC
TGACGCTCATAGCGCGAAAGCTAGGGTAGCAAACGGGATTAGATACCCCGGTAGTCCTAG
CAGTAAACGATGTATGCTGGGTGTGGGTGTAGCGATACATCCGTGCCGAAGTTAACGCGA
TAAGCATACCGCCTGGGGAGTACGGTCGCAAGATTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGC
CCGCACAAGCGGTGGAGCACGTGGTTTAATTCGATGCAAACCGAAGAACCTTACCTGGGC
TTGACATGTAAGGAAAGGTGTATGGAGACGTACAAGTGTACTGCTTCGGTAGTACGCCTT
ACACAGGTGCTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCA
ACGAGCGCAACCCCTATTGCCAGTTGCTAACAGGTAGAGCTGAGCACTCAGGCGAGACTG
CCGCCGACAAGGTGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAGTCATCATGGCCCTTATGCCCAG
GGCCACACACATGCTACAATGGCCGGTACAAAGGGAAGCGAGGCTGCGAAGCGGAGCGAA
CCCCAAAAGCCGGTCCCAGTTCGGATTGCAGTCTGCAACTCGACTGCATGAAGTTGGAAT
CGCTAGTAATCGCGAATCAGCGAAGTCGCGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACC
GCCCGTCACACCATCCGAGTTGGATGCACTCCAAGTCGGTATCTCAACCGCAAGGGGGGA
GCCGCCCAAAGTGTGTCTGGTGAGGAGGGTGAAGTCGTAACAAGGTAGCCGT
21Comments for 16s rRNA Gene SequenceNA
Copyright 2007-2021 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.52