16S rRNA Refseq V15.21 Genomic RefSeq V9.12
Sequence Meta Information:
Jonquetella anthropi E3_33 E1 Version: 1    [ ]
Version:
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID777
2HOMD Sequence IDSEQF1476
3HOMD Name (Genus, Species)Jonquetella anthropi
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Jonquetella anthropi
5Comments on NameNA
6Culture Collection Entry NumberE3_33 E1
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusSurvey
9NCBI Genome Project IDNA
10NCBI Taxonomy IDNA
11Genomes Online Goldstamp IDNA
12GenBank Accession IDNA
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterThe Forsyth Institute
15Comments on GC PercentageNA
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATAAACGCTGGCGGCGTGCTTAACACATGCAAGTTGGACG
GGAATACTCGAGGAAGAGACTTCGGTTAATTTTTTGGGTATGAGAGTAGCGGACGGGTGA
GTAATGCATAAGAATCTATCCATCAGAGGGGGACAACTGCGGGAAACCGGAGCTAATACC
CCGTAAGCCGGAAGGTGAAAGGGAGCAATCCGCTGATGGAGGAGCTTGTGTCCTATCAGG
TAGTTGGTGAGGTAAGAGCTCACCAAGCCGAAGACGGGTAGCCGGGCTGAGAGGTTGTAC
GGCCACATTGGAACTGAGAGACGGTCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATT
GGGCAATGGGCGAAAGCCTGACCCAGCGACGCCGCGTGAGGGAAGACGGCCTTCGGGTTG
TAAACCTCTGTTGCAGGGGAAGAAGGAAGTGACGGTACCCTGCGAGGAAGCTCCGGCAAA
CTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGGAGCGAGCGTTATCCGGAATTACTGGGCG
TAAAGGGCGCGTAGGCGGAATGACAAGTCAGCAAGTGAAAGCGTGGGGCTCAACCCCATG
ATGCGGCTGAAACTGTTATTCTAGAGGCATGGAGAGGCAAACGGAATTCCCGGTGTAGCG
GTGAAATGCGTAGATATCGGGAAGAACACCAGTGGCGAAGGCGGTTTGCTGGCCATGAAC
TGACGCTCATAGCGCGAAAGCTAGGGTAGCAAACGGGATTAGATACCCCGGTAGTCCTAG
CAGTAAACGATGTATGCTGGGTGTGGGTGTAGCGATACATCCGTGCCGAAGTTAACGCGA
TAAGCATACCGCCTGGGGAGTACGGTCGCAAGATTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGC
CCGCACAAGCGGTGGAGCACGTGGTTTAATTCGATGCAAACCGAAGAACCTTACCTGGGC
TTGACATGTAAGGAAAGGTGTATGGAGACGTACAAGTGTACTGCTTCGGTAGTACGCCTT
ACACAGGTGCTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCA
ACGAGCGCAACCCCTATTGCCAGTTGCTAACAGGTAGAGCTGAGCACTCAGGCGAGACTG
CCGCCGACAAGGTGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAGTCATCATGGCCCTTATGCCCAG
GGCCACACACATGCTACAATGGCCGGTACAAAGGGAAGCGAGGCTGCGAAGCGGAGCGAA
CCCCAAAAGCCGGTCCCAGTTCGGATTGCAGTCTGCAACTCGACTGCATGAAGTTGGAAT
CGCTAGTAATCGCGAATCAGCGAAGTCGCGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACC
GCCCGTCACACCATCCGAGTTGGATGCACTCCAAGTCGGTATCTCAACCGCAAGGGGGGA
GCCGCCCAAAGTGTGTCTGGTGAGGAGGGTGAAGTCGTAACAAGGTAGCCGT
19Comments for 16s rRNA Gene SequenceNA
Copyright 2007-2020 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2