16S rRNA Refseq V15.22 Genomic RefSeq V9.14
Sequence Meta Information:
Prevotella sp. HMT 317 F0108
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID317
2HOMD Sequence IDSEQF1477
3HOMD Name (Genus, Species)Prevotella sp. HMT 317
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Prevotella sp. HMT 317
5Comments on NameNA
6Culture Collection Entry NumberF0108
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Taxonomy ID575615
10NCBI Genome BioProject ID38521
11NCBI Genome BioSample IDSAMN02595329
12GenBank Accession IDACQH00000000.1
13Genbank Assembly IDGCA_000162415.1
14Number of Contigs and Singlets61
15Combined Length (bps)4,099,098
16GC Percentage48.40
17Sequencing CenterBroad Institute
18ATCC Medium NumberNA
19Non-ATCC MediumNA
2016S rRNA Gene Sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTAGCTACAGGCTTAACACATGCAAGTCGCGGG
GCAGCATGGGGGTTGCTTGCAATCCCTGATGGCGACCGGCGCACGGGTGAGTAACGCGTA
TCCAACCTGCCCTTCACCACGGGATAACCCGGCGAAAGTCGGACTAATACCGTATGTTGT
CCATTGACGGCATCCGATTTGGACGAAAGGCTTAGCGGTGAGGGATGGGGATGCGTCCGA
TTAGCTCGACGGCGGGGTAACGGCCCACCGTGGCGACGATCGGTAGGGGTTCTGAGAGGA
AGGTCCCCCACACTGGAACTGAGACACGGTCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGAGGA
ATATTGGTCAATGGGCGTAAGCCTGAACCAGCCAAGTAGCGTGCAGGATGACGGCCCTAT
GGGTTGTAAACTGCTTTTATGCGGGGATAAAGGAGCCCACGTGTGGGCTTTTGCAGGTAC
CGCATGAATAAGGACCGGCTAATTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGGAAGGTCCGGG
CGTTATCCGGATTTATTGGGTTTAAAGGGAGCGTAGGCCGCCCCTTAAGCGTGTTGTGAA
ATGCGGGTGCTCAACATCCGACTTGCAGCGCGAACTGGGGGGCTTGAGTGCGCCGAAAGT
AGGCGGAATTCGTGGTGTAGCGGTGAAATGCTTAGATATCACGAAGAACTCCGATTGCGA
AGGCAGCTTACTGTAGCGCAACTGACGCTGATGCTCGAAAGCGTGGGTATCGAACAGGAT
TAGATACCCTGGTAGTCCACGCGGTAAACGATGGATGCTCGTTGTCGGCCTTTGCGGCCG
GTGACCAAGCGAAAGCGTTAAGCATCCCACCTGGGGAGTACGCCGGCAACGGTGAAACTC
AAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGAGGAACATGTGGTTTAATTCGATGATACGC
GAGGAACCTTACCCGGGCTTGAACTGCGGCGGAACGATTCCGAGAGGATGAGGCCCTTCG
GGGCTGCCGCGGAGGTGCTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGCCGTGAGGTGTCGGCTTAA
GTGCCATAACGAGCGCAACCCCCGTCTTCAGTTGCCATCGGATGATGCCGGGCACTCTGG
AGATACTGCCACCGCAAGGTGTGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAATCAGCACGGCCCTT
ACGTCCGGGGCTACACACGTGTTACAATGGCGCATACAGAGAGTAGGTGGCATGCGAATG
CCATCCAATCCTTAAAGTGCGTCTCAGTTCGGACTGGGGTCTGCAACCCGACCCCACGAA
GCTGGATTCGCTAGTAATCGCGCATCAGCCATGGCGCGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTG
TACACACCGCCCGTCAAGCCATGAAAGCCGGGGGCGCCTGAAGTCCGTGACCGCGAGGGT
CGGCCTAGGGTGAAACCGGTGATTGGGGCTAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTACCGGAAGG
TGC

21Comments for 16s rRNA Gene SequenceNA
Copyright 2007-2021 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.52