16S rRNA Refseq V15.2 Genomic RefSeq V9.03
Sequence Meta Information:
Prevotella sp. HMT 317 F0108 Version: 1    [ ]
Version:
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID317
2HOMD Sequence IDSEQF1477
3HOMD Name (Genus, Species)Prevotella sp. HMT 317
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Prevotella sp. HMT 317
5Comments on NameNA
6Culture Collection Entry NumberF0108
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Genome Project ID38521
10NCBI Taxonomy ID575615
11Genomes Online Goldstamp IDGi03428
12GenBank Accession IDACQH00000000
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterBroad Institute
15Comments on GC PercentageNA
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTAGCTACAGGCTTAACACATGCAAGTCGCGGG
GCAGCATGGGGGTTGCTTGCAATCCCTGATGGCGACCGGCGCACGGGTGAGTAACGCGTA
TCCAACCTGCCCTTCACCACGGGATAACCCGGCGAAAGTCGGACTAATACCGTATGTTGT
CCATTGACGGCATCCGATTTGGACGAAAGGCTTAGCGGTGAGGGATGGGGATGCGTCCGA
TTAGCTCGACGGCGGGGTAACGGCCCACCGTGGCGACGATCGGTAGGGGTTCTGAGAGGA
AGGTCCCCCACACTGGAACTGAGACACGGTCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGAGGA
ATATTGGTCAATGGGCGTAAGCCTGAACCAGCCAAGTAGCGTGCAGGATGACGGCCCTAT
GGGTTGTAAACTGCTTTTATGCGGGGATAAAGGAGCCCACGTGTGGGCTTTTGCAGGTAC
CGCATGAATAAGGACCGGCTAATTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGGAAGGTCCGGG
CGTTATCCGGATTTATTGGGTTTAAAGGGAGCGTAGGCCGCCCCTTAAGCGTGTTGTGAA
ATGCGGGTGCTCAACATCCGACTTGCAGCGCGAACTGGGGGGCTTGAGTGCGCCGAAAGT
AGGCGGAATTCGTGGTGTAGCGGTGAAATGCTTAGATATCACGAAGAACTCCGATTGCGA
AGGCAGCTTACTGTAGCGCAACTGACGCTGATGCTCGAAAGCGTGGGTATCGAACAGGAT
TAGATACCCTGGTAGTCCACGCGGTAAACGATGGATGCTCGTTGTCGGCCTTTGCGGCCG
GTGACCAAGCGAAAGCGTTAAGCATCCCACCTGGGGAGTACGCCGGCAACGGTGAAACTC
AAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGAGGAACATGTGGTTTAATTCGATGATACGC
GAGGAACCTTACCCGGGCTTGAACTGCGGCGGAACGATTCCGAGAGGATGAGGCCCTTCG
GGGCTGCCGCGGAGGTGCTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGCCGTGAGGTGTCGGCTTAA
GTGCCATAACGAGCGCAACCCCCGTCTTCAGTTGCCATCGGATGATGCCGGGCACTCTGG
AGATACTGCCACCGCAAGGTGTGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAATCAGCACGGCCCTT
ACGTCCGGGGCTACACACGTGTTACAATGGCGCATACAGAGAGTAGGTGGCATGCGAATG
CCATCCAATCCTTAAAGTGCGTCTCAGTTCGGACTGGGGTCTGCAACCCGACCCCACGAA
GCTGGATTCGCTAGTAATCGCGCATCAGCCATGGCGCGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTG
TACACACCGCCCGTCAAGCCATGAAAGCCGGGGGCGCCTGAAGTCCGTGACCGCGAGGGT
CGGCCTAGGGTGAAACCGGTGATTGGGGCTAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTACCGGAAGG
TGC

19Comments for 16s rRNA Gene SequenceNA
Copyright 2007-2020 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2