16S rRNA Refseq V15.22 Genomic RefSeq V9.14
Sequence Meta Information:
Lachnoanaerobaculum umeaense F0167
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID107
2HOMD Sequence IDSEQF1478
3HOMD Name (Genus, Species)Lachnoanaerobaculum umeaense
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Lachnoanaerobaculum umeaense
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberF0167
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Taxonomy ID575593
10NCBI Genome BioProject ID42531
11NCBI Genome BioSample IDSAMN02595376
12GenBank Accession IDADDS00000000.1
13Genbank Assembly IDGCA_000209465.1
14Number of Contigs and Singlets70
15Combined Length (bps)3,288,100
16GC Percentage35.86
17Sequencing CenterThe Forsyth Institute - Broad Institute
18ATCC Medium NumberNA
19Non-ATCC MediumNA
2016S rRNA Gene Sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTGGCGGCGTGCTTAACACATGCAAGTCGAACG
AAGCTGCTTAAAGGAAGTTTTCGGATGGAATTTAGGTAGACTTAGTGGCGGACGGGTGAG
TAACGCGTGGATAACCTGCCTTATACAGGGGGATAACGGAGAGAAATTTCCGCTAACACC
GCATAAGACCACAGCACCGCATGGTGCAGGGGTAAAATATTTATAGGTATAAGATGGATC
CGCGTCCGATTAGCTAGTTGGTGAGGTAGAGGCTCACCAAGGCGACGATCGGTAGCCGGC
CTGAGAGGGTGAACGGCCACATTGGGACTGAGACACGGCCCAAACTCCTACGGGAGGCAG
CAGTGGGGAATATTGGACAATGGGGGAAACCCTGATCCAGCGACGCCGCGTGAGTGAAGA
AGTATTTCGGTATGTAAAGCTCTATCAGCAGGGAAGAAAATGACGGTACCTGACTAAGAA
GCCCCGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGGGGCAAGCGTTATCCGGA
TTTACTGGGTGTAAAGGGAGCGCAGACGGCAATGCAAGTCTGAAGTGAAAGGCGTGGGCT
CAACCCATGAACTGCTTTGGAAACTGTATAGCTTGAGTGTCGGAGGGGTAAGCGGAATTC
CTAGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGATATTAGGAGGAACACCGGAGGCGAAGGCGGCTTAC
TGGACGACAACTGACGTTGAGGCTCGAAGGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTG
GTAGTCCACGCAGTAAACGATGAATACTTGGTGTCGGAGAGGTAAACTCTTCGGTGCCGC
AAGCTAACGCATTAAGTATTCCACCTGGGGAGTACGTTCGCAAGAATGAAACTCAAAGGA
ATTGACGGGGACCCGCACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGAAGCAACGCGAAGAA
CCTTACCAAATCTTGACATACTCTTGAATAGTCTTGTAATGAGACTAGTCCTTCGGGACA
AGGGATACAGGTGGTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCC
CGCAACGAGCGCAACCCTTGTCGTCAGTAGCCAGCAGTAAGATGGGGACTCTGACGAGAC
AGCCGGAGATAATCCGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAATCATCATGCCCCTTATGATT
TGGGCTACACACGTGCTACAATGGCGTAAACAAAGTGAAGCAAAGCTGCGAAGCCAAGCA
AATCACAAAAATAACGTCTCAGTTCGGATTGTAGTCTGCAACTCGACTATATGAAGCTGG
AATCGCTAGTAATCGCAGATCAGAATGCTGCGGTGAATACGTTCCCGGGTCTTGTACACA
CCGCCCGTCACACCATGGGAGTCATCAATGCCCGAAGTCAGTGACCTAACCGTAAGGAAG
GAGCTGCCGAAGGCAGGGAGGATAACTGGGGTGAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTATCGGA
AGGTGC

21Comments for 16s rRNA Gene Sequence
Copyright 2007-2021 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.52