16S rRNA Refseq V15.2 Genomic RefSeq V9.03
Sequence Meta Information:
Lachnoanaerobaculum umeaense F0167 Version: 1    [ ]
Version:
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID107
2HOMD Sequence IDSEQF1478
3HOMD Name (Genus, Species)Lachnoanaerobaculum umeaense
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Lachnoanaerobaculum umeaense
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberF0167
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Genome Project ID42531
10NCBI Taxonomy ID575593
11Genomes Online Goldstamp IDGi03749
12GenBank Accession IDADDS00000000
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterThe Forsyth Institute - Broad Institute
15Comments on GC PercentageNA
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTGGCGGCGTGCTTAACACATGCAAGTCGAACG
AAGCTGCTTAAAGGAAGTTTTCGGATGGAATTTAGGTAGACTTAGTGGCGGACGGGTGAG
TAACGCGTGGATAACCTGCCTTATACAGGGGGATAACGGAGAGAAATTTCCGCTAACACC
GCATAAGACCACAGCACCGCATGGTGCAGGGGTAAAATATTTATAGGTATAAGATGGATC
CGCGTCCGATTAGCTAGTTGGTGAGGTAGAGGCTCACCAAGGCGACGATCGGTAGCCGGC
CTGAGAGGGTGAACGGCCACATTGGGACTGAGACACGGCCCAAACTCCTACGGGAGGCAG
CAGTGGGGAATATTGGACAATGGGGGAAACCCTGATCCAGCGACGCCGCGTGAGTGAAGA
AGTATTTCGGTATGTAAAGCTCTATCAGCAGGGAAGAAAATGACGGTACCTGACTAAGAA
GCCCCGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGGGGCAAGCGTTATCCGGA
TTTACTGGGTGTAAAGGGAGCGCAGACGGCAATGCAAGTCTGAAGTGAAAGGCGTGGGCT
CAACCCATGAACTGCTTTGGAAACTGTATAGCTTGAGTGTCGGAGGGGTAAGCGGAATTC
CTAGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGATATTAGGAGGAACACCGGAGGCGAAGGCGGCTTAC
TGGACGACAACTGACGTTGAGGCTCGAAGGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTG
GTAGTCCACGCAGTAAACGATGAATACTTGGTGTCGGAGAGGTAAACTCTTCGGTGCCGC
AAGCTAACGCATTAAGTATTCCACCTGGGGAGTACGTTCGCAAGAATGAAACTCAAAGGA
ATTGACGGGGACCCGCACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGAAGCAACGCGAAGAA
CCTTACCAAATCTTGACATACTCTTGAATAGTCTTGTAATGAGACTAGTCCTTCGGGACA
AGGGATACAGGTGGTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCC
CGCAACGAGCGCAACCCTTGTCGTCAGTAGCCAGCAGTAAGATGGGGACTCTGACGAGAC
AGCCGGAGATAATCCGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAATCATCATGCCCCTTATGATT
TGGGCTACACACGTGCTACAATGGCGTAAACAAAGTGAAGCAAAGCTGCGAAGCCAAGCA
AATCACAAAAATAACGTCTCAGTTCGGATTGTAGTCTGCAACTCGACTATATGAAGCTGG
AATCGCTAGTAATCGCAGATCAGAATGCTGCGGTGAATACGTTCCCGGGTCTTGTACACA
CCGCCCGTCACACCATGGGAGTCATCAATGCCCGAAGTCAGTGACCTAACCGTAAGGAAG
GAGCTGCCGAAGGCAGGGAGGATAACTGGGGTGAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTATCGGA
AGGTGC

19Comments for 16s rRNA Gene Sequence
Copyright 2007-2020 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2