16S rRNA Refseq V15.2 Genomic RefSeq V9.11
Sequence Meta Information:
Kingella oralis ATCC 51147 Version: 1    [ ]
Version:
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID706
2HOMD Sequence IDSEQF1594
3HOMD Name (Genus, Species)Kingella oralis
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Kingella oralis
5Comments on NameNA
6Culture Collection Entry NumberATCC 51147
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Genome Project ID33145
10NCBI Taxonomy ID629741
11Genomes Online Goldstamp IDGi03745
12GenBank Accession IDACJW00000000
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterWashington University School of Medicine Genome Sequencing Center
15Comments on GC PercentageNA
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence

>SEQF1594 Kingella oralis strain ATCC 51147, oral taxon 706, 16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGATTGAACGCTGGCGGCATGCTTTACACATGCAAGTCGAACGGCAGCACGAAAGAGCTTGCTCTTTTGGTGGCGAGTGGCGAACGGGTGAGTAATG
CATCGGAACGTACCGAGTAATGGGGGATAACTATCCGAAAGGATAGCTAATACCGCATACGCTTTGAGAAGGAAAGTGGGGGCTCTTCGGACCTCACGTTATTCGAGCGGCCGA
TGTCTGATTAGCTAGTTGGTGGGGTAAAGGCCTACCAAGGCGACGATCAGTAGCGGGTCTGAGAGGATGATCCGCCACACTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAG
GCAGCAGTGGGGAATTTTGGACAATGGGCGCAAGCCTGATCCAGCCATGCCGCGTGTCTGAAGAAGGCCTTCGGGTTGTAAAGGACTTTTGTTAGGGAAGAAAAGGATAGTGTT
AATACCATTATCTGCTGACGGTACCTAAAGAATAAGCACCGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGGTGCGAGCGTTAATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGA
GCGCAGACGGTTTATTAAGCAAGATGTGAAATCCCCGAGCTTAACTTGGGAACTGCGTTTTGAACTGGTAAGCTAGAGTATGTCAGAGGGGGGTAGAATTCCACGTGTAGCAGT
GAAATGCGTAGAGATGTGGAGGAATACCGATGGCGAAGGCAGCCCCCTGGGATAATACTGACGTTCATGCTCGAAAGCGTGGGTAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCC
ACGCCCTAAACGATGTCAATTAGCTGTTGGGCAACATGATTGCTTAGTAGCGTAGCTAACGCGTGAAATTGACCGCCTGGGGAGTACGGTCGCAAGATTAAAACTCAAAGGAAT
TGACGGGGACCCGCACAAGCGGTGGATGATGTGGATTAATTCGATGCAACGCGAAGAACCTTACCTGGTCTTGACATGTACGGAATCTTCCAGAGACGGAAGAGTGCCTTCGGG
AGCCGTAACACAGGTGCTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTGTCATTAGTTGCCACCATTCAGTTGGGCACTC
TAATGAGACTGCCGGTGACAAACCGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAGTCCTCATGGCCCTTATGACCAGGGCTTCACACGTCATACAATGGTCGGTACAGAGGGTAGCCAAG
CCGCGAGGTGGAGCCAATCTCAGAAAACCGATCGTAGTCCGGATTGCACTCTGCAACTCGAGTGCATGAAGTCGGAATCGCTAGTAATCGCAGGTCAGCATACTGCGGTGAATA
CGTTCCCGGGTCTTGTACACACCGCCCGTCACACCATGGGAGTGGGGGATACCAGAAGTAGGTAGGCTAACCGCAAGGAGGCCGCTTACCACGGTATGTTTCATGACTGGGGTG
AAGTCGTAACAAGGTAGCCGTAGGGGAACCTGCG

19Comments for 16s rRNA Gene SequenceNA
Copyright 2007-2020 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2