16S rRNA Refseq V15.2 Genomic RefSeq V9.03
Sequence Meta Information:
Catonella morbi ATCC 51271 Version: 1    [ ]
Version:
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID165
2HOMD Sequence IDSEQF1596
3HOMD Name (Genus, Species)Catonella morbi
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Catonella morbi
5Comments on NameNA
6Culture Collection Entry NumberATCC 51271
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Genome Project ID33121
10NCBI Taxonomy ID592026
11Genomes Online Goldstamp IDGi03629
12GenBank Accession IDACIL00000000
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterGenome Sequencing Center (GSC) at Washington University (WashU) School of Medici
15Comments on GC PercentageNA
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence
AGGATGAACGCTGGCGGCGTGCCTAACACATGCAAGTCGAACGGAGATTA
CGGACGGAAGTTTTCGGATGGAAGACTGTAATTCTTAGTGGCGGACGGGT
GAGTAACGCGTGGGCAACCTGCCCTATACAGGGGGATAGCAGCTGGAAAC
GGCTGGTAAGACCGCATAAGTCGGTTAAATCGCATGATTTGATCGGGAAA
TGAGCAATCAGGTATAGGATGGGCCCGCGTCCGATTAGCCAGTTGGCAGG
GTAAAAGCCTACCAAAGCGACGATCGGTAGCCGGACTGAGAGGTCGGACG
GCCACATTGGGACTGAGACACGGCCCAAACTCCTACGGGAGGCAGCAGTG
GGGGATATTGCACAATGGAGGAAACTCTGATGCAGCGACGCCGCGTGAGT
GAAGAAGTATTTCGGTATGTAAAGCTCTATCAGCAGGGAAGATGATGACG
GTACCTGACTAAGAAGCCCCGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAAT
ACGTAGGGGGCAAGCGTTATCCGGATTTACTGGGTGTAAAGGGAGCGCAG
GCGGTTTTGCAAGTTGAGAGTGGAAGCAGGGGGCTCAACCCCCTGACTGC
TCCCAAAACTGTAAAACTTGAGTATGGGAGAGGCAGGCGGAATTCCTAGT
GTAGCGGTGAAATGCTTAGATATTAGGAAGAACACCGGTGGCGAAGGCGG
CCTGCTGGACCAAAACTGACGCTGAGGCTCGAAAGCGTGGGTAGCAAACA
GGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCTGTAAACGATGAATACTAGGTGCT
GGGATGCATAAGCATTTCGGTGCCGTCGCAAACGCATTAAGTATTCCACC
TGGGGAGTACGTTCGCAAGAATGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGACCCG
CACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGACGCAACGCGAAGAACCTTA
CCCGGTCTTGAGATCCTCCTGAATACTGAGTAATGTCAGTAGTCCTTCGG
GACAGGAGAGACAGGTGGTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGAT
GTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCCTATTTTTAGTAGCCAGCG
GTTCGGCCGGGCACTCTAAAGAGACTGCCGAGGATAACTCGGAGGAAGGC
GGGGATGACGTCAAATCATCATGCCCCTTATGACCGGGGCTACACACGTG
CTACAATGGCAGTTACAGAGGGAAGCGAAGATGTGAATCGGAGCAAATCT
CAGAAAGGCTGCCTCAGTTCGGATTGTAGTCTGCAACTCGACTACATGAA
GCTGGAATCGCTAGTAATCGCGAATCAGAATGTCGCGGTGAATACGTTCC
CGGGTCTTGTACACACCGCCCGTCACACCATGGGAGTCGGAAATGCCCGA
AGTCAGTGGCCTAACCGCAAGGGAGGAGCTGCCGAAGGCAGGTCTGGTGA
CTGGGGTGAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTATCGGAAGGTG

19Comments for 16s rRNA Gene SequenceNA
Copyright 2007-2020 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2