16S rRNA Refseq V15.2 Genomic RefSeq V9.11
Sequence Meta Information:
Alloprevotella tannerae ATCC 51259 Version: 1    [ ]
Version:
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID466
2HOMD Sequence IDSEQF1597
3HOMD Name (Genus, Species)Alloprevotella tannerae
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Alloprevotella tannerae
5Comments on NamePreviously Named as Prevotella Tannerae
6Culture Collection Entry NumberATCC 51259
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Genome Project ID33153
10NCBI Taxonomy ID626522
11Genomes Online Goldstamp IDGi03814
12GenBank Accession IDACIJ00000000
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterWashington University School of Medicine Genome Sequencing Center
15Comments on GC PercentageNA
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence

>SEQF1597 Prevotella tannerae strain ATCC 51259, oral taxon 466, 16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTAGCTACAGGCTTAACACATGCAAGTCGTGGGGCAGCGGATGCTTAGCTTGCTAAGTATGCCGGCGACCGGCGCACGGGTGAGTAA
CGCGTACCGAACCTGCCCATCACACAGGGATAGGCTTGCGAAAGCAAGATTAATATCTGATGGTCTCAATTKTATGCATGTATGATTGAGTAAAGCCTTCGGGCGGTGATGGAT
GGCGGTGCGTCCCATTAGGAAGTTGGCGGGGTAACGGCCCACCAATCCTTCGATGGGTAGGGGTTCTGAGAGGAAGGTCCCCCACATTGGAACTGAGATACGGTCCAAACTCCT
ACGGGAGGCAGCAGTGAGGAATATTGGTCAATGGGCGAGAGCCTGAACCAGCCAAGTAGCGTGCGGGATGAAGGCCCTTGTGGTCGTAAACCGCTTTTATCAGTGAATAAAGTG
CAYCACGTGTGGTGTCATTGCAGGTAGCTGAAGAAAAAGGACCGGCTAATTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGGAAGGTCCGGGCGTTATCCGGAATTATTGGGTTTAAAG
GGAGCGCAGGCGGGAGTATAAGTCAGCTGTTAAATATCAGAGCCCAACTCTGTTATGCAGTTGAAACTATATTTCTTGAGTACGCACAGGGATGGCGGAATTCAGGGTGTAGCG
GTGAAATGCTTAGATATCCTGAAGAACTCCGATCGCGAAGGCAGCCATCCGGAGCGTAACTGACGCTGAGGCTCGAAGGTGCGGGTATCGAACAGGATTAGATACCCTGGTAGT
CCGCACGGTAAACGATGAATACTCGCAGTTCGGCCGTTTAGGTCGAGTTGTCCAGCGAAAGCGTTAAGTATTCCACCTGGGGAGTACGCCGGCAACGGTGAAACTCAAAGGAAT
TGACGGGGGCCCGCACAAGCGGAGGAACATGTGGTTTAATTCGATGATACGCGAGGAACCTTACCCGGGCTTGAACCAAGAGTGCGGAGTGCAGAGATGCGCTTTTTCTTCGGA
CACTTTTGGAGGTGCTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGCCGTGAGGTGTCGGCTTAAGTGCCATAACGAGCGCAACCCTTTTCTACGTTTGCCATCGGGTAATGCCGGGAACTC
CGTGGATACTGCCGCCGCAAGGCGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAATCAGCACGGCCCTTACGTCCGGGGCTACACACGTGTTACAATGGTCGGAGCAGCAGGAAGCTACCT
GGCGACAGGATGCTGATCCCAAAACCCGGCCTCAGTTCGGACTGGAGTCTGCAACCCGACTCCACGAAGCCGGATTCGCTAGTAATCGCGCATCAGCCATGGCGCGGTGAATAC
GTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCAAGCCATGAAAGCCGGGGGTGCCTGAAAGCCGTGACCGCGAGGGTCGGCCTAGGGTAAAACCGGTGATTGGGGCTAAGTCGTAAC
AAGGTAGCCGTACCGGAAGGTGC

19Comments for 16s rRNA Gene SequenceNA
Copyright 2007-2020 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2