16S rRNA Refseq V15.22 Genomic RefSeq V9.14
Sequence Meta Information:
Leptotrichia goodfellowii F0264
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID845
2HOMD Sequence IDSEQF1600
3HOMD Name (Genus, Species)Leptotrichia goodfellowii
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Leptotrichia goodfellowii
5Comments on NameNA
6Culture Collection Entry NumberF0264
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Taxonomy ID596323
10NCBI Genome BioProject ID34093
11NCBI Genome BioSample IDSAMN00004572
12GenBank Accession IDADAD00000000.1
13Genbank Assembly IDGCA_000176335.1
14Number of Contigs and Singlets208
15Combined Length (bps)2,287,284
16GC Percentage31.51
17Sequencing CenterJ. Craig Venter Institute
18ATCC Medium NumberNA
19Non-ATCC MediumNA
2016S rRNA Gene Sequence
>SEQF1600 Leptotrichia goodfellowii strain F0264, oral taxon 845, 16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTGACAGAATGCTTAACACATGCAAGTCGATGG
GGAAGAATTAACTTGTTAATTTGGTAACCATGGCGGACGGGTGAGTAACGCGTAAAGAAC
TTACCTTTCAGACTGGGATAACAGAGGGAAACTTCTGATAAGACCGGATATAATTAATTG
ATTGCATGAGAGATTAATGAAAAGAGATGCTGAAAGAGAGCTTTGCGTCCTATTAGCTAG
TTGGTAAGGTAACGGCTTACCAAGGCGATGATAGGTAGCCGGCCTGAGAGGGTGGACGGC
CACAAGGGGACTGAGATACGGCCCTTACTCTTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGGA
CAATGGAGGAGACTCTGATCCAGCAATTCTGTGTGCACGAAGAAGGTTTTCGGATTGTAA
AGTGCTTTCAGTGGGGAAGAAGGAAGTGACGGTACCCACAGAAGAAGCGACGGCTAAATA
CGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTATGTCGCGAGCGTTATCCGGAATTATTGGGCATAA
AGGGCATCTAGGCGGACGATCAAGTCAGGGGTGAAAACTTGCGGCTCAACTGTAAGCTTG
CCTTTGAAACTGATTGTCTAGAGTATTGGAAAGGTGGGCGGAACTACACGAGTAGAGGTG
AAATTCGTAGATATGTGTAGGAATGCCGATGATGAAGATAGCTCACTGGACGATAACTGA
CGCTGAAGTGCGAAAGCTAGGGGAGCGAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCTAGCTGT
AAACGATGATCACTGGGTGTGGGCAGGAAGACTGTCTGTGCCGAAGCAAATGCGATAAGT
GATCCGCCTGGGGAGTACGACCGCAAGGTTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGACCCGCA
CAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGACGCAACGCGAGGAACCTTACCAGATCTTGAC
ATCCTACGAACATGTATGAGGATACATGGTGCCTTCGGGAACGTAGAGACAGGTGGTGCA
TGGCTGTCGACAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCT
TATCGTTAGTTACCATCATTAAGTTGGGGACTCTAGCGAGACTGCCTGCGAAGAGCAGGA
GGAAGGTGGGGATGACGTCAAGTCATCATGCCCCTTATGATCTGGGCTACACACGTGCTA
CAATGGGCAGTACAGAGAGGAGCGAGATAGTGATATGGAGCGAATCTTGAAAGCTGTTCT
AAGTTCGGATTGAAGTCTGCAACTCGACTTCATGAAGTTGGAATCGCTAGTAATCGCAAA
TCAGCAATGTTGCGGTGAATACGTTCTCGGGTCTTGTACACACCGCCCGTCACACCACGA
GAGTTGTTTGCACCTGAAGTTACTGGTCTAACTTAGGAGGAAGGTACCTAAGGTGTGAAT
AGTGATTGGGGTGAAGTCGTAACAAGGTATCCGTACCGGAAGGTGC

21Comments for 16s rRNA Gene SequenceNA
Copyright 2007-2021 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.52