16S rRNA Refseq V15.2 Genomic RefSeq V9.03
Sequence Meta Information:
Leptotrichia hofstadii F0254 Version: 1    [ ]
Version:
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID224
2HOMD Sequence IDSEQF1601
3HOMD Name (Genus, Species)Leptotrichia hofstadii
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Leptotrichia hofstadii
5Comments on NameNA
6Culture Collection Entry NumberF0254
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Genome Project ID33151
10NCBI Taxonomy ID634994
11Genomes Online Goldstamp IDGi03776
12GenBank Accession IDACVB00000000
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterGenome Sequencing Center (GSC) at Washington University (WashU) School of Medici
15Comments on GC PercentageNA
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTGACAGAATGCTTAACACATGCAAGTCTTTGG
CGAATCTGTGCTTGCACAGGCTAGCCAAGGCGGACGGGTGAGTAACGCGTAAAGAACTTG
CCCTGCAGACAGGGATAACAGACGGAAACGACTGACAACACCTGATACAGTTGCCGGCAC
GCATGTGCCTGGCAATGAAAAGAGATGCTGCGGGAGAGCTTTGCGTCCTATTAGCTTGTT
GGCGGGGTAACGGCCCACCAAGGCGATGATAGGTAGCCGGCCTGAGAGGGTGAACGGCCA
CAAGGGGACTGAGATACGGCCCTTACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGGACA
ATGGGGGCAACCCTGATCCAGCAATTCTGTGTGCACGATGAAGGTTTTCGGATTGTAAAG
TGCTTTCAGCAGGGAAGAAGGAAGTGACGGTACCTGCAGAAGAAGCGACGGCTAAATACG
TGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTATGTCGCAAGCGTTATCCGGAATTATTGGGCATAAAG
GGCATCTAGGCGGCCAGGCAAGTCTGGGGTGAAAACTTGCGGCTCAACCGCAAGCCTGCC
CTGGAAACTGCCTGGCTAGAGTGCTGGAGAGGTGGACGGAACTGCACGAGTAGAGGTGAA
ATTCGTAGATATGTGCAGGAATGCCGATGATGAAGATAGTTCACTGGACGGCAACTGACG
CTGAAGTGCGAAAGCTGGGGGAGCGAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCCAGCCGTAA
ACGATGATTACTGGGTGTGGGCATGAAGAGTGTCCGTGCCGAAGCAAATGCGATAAGTAA
TCCGCCTGGGGAGTACGGCCGCAAGGCTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGACCCGCACA
AGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGACGCAACGCGAGGAACCTTACCAGATCTTGACAT
CCCACGTATGCCCGCGAGAGCGGGCAGTGCCTTCGGGAACGTGGAGACAGGTGGTGCATG
GCTGTCGACAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCCTA
TCGCCAGTTGCCATCATTAAGTTGGGGACTCTGGCGAGACTGCCTGCGAAGAGCAGGAGG
AAGGTGGGGATGACGTCAAGTCATCATGCCCCTTATGATCTGGGCTACACACGTGCTACA
ATGGCCGGTACAGAGAGCTGCGAAGCGGCAACGCCCAGCGAATCTTCAAAGCCGGTCCAA
GTTCGGATTGAAGTCTGCAACTCGACTTCATGAAGCTGGAATCGCTAGTAATCGCAGATC
AGCAATGCTGCGGTGAATACGTTCTCGGGTCTTGTACACACCGCCCGTCACACCACGAGA
GTTGTCTGCACCTGAAGCTGCCGGTCTAACCGCAAGGAGGAAGGCATCTAAGGTGTGGAC
AGTGATTGGGGTGAAGTCGTAACAAGGTATCCGTACCGGAAGGTGC

19Comments for 16s rRNA Gene SequenceNA
Copyright 2007-2020 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2