16S rRNA Refseq V15.2 Genomic RefSeq V9.03
Sequence Meta Information:
Oribacterium sp. HMT 078 F0262 Version: 1    [ ]
Version:
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID078
2HOMD Sequence IDSEQF1603
3HOMD Name (Genus, Species)Oribacterium sp. HMT 078
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Oribacterium sp. HMT 078
5Comments on NameNA
6Culture Collection Entry NumberF0262
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Genome Project ID33167
10NCBI Taxonomy ID608534
11Genomes Online Goldstamp IDGi03642
12GenBank Accession IDACIQ00000000
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterGenome Sequencing Center (GSC) at Washington University (WashU) School of Medici
15Comments on GC PercentageNA
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTGGCGGCGTGCCTAACACATGCAAGTCGAACG
GAGTCCAGCCTTTAAGACCTTCGGGTCAAAGAGGGGAAGACTGAGTGGCGGACGGGTGAG
TAACACGTGGGCAACCTGGCTCATAGAGGGGGATAACAGAGAGAAATTTCTGCTAATACC
GCATAAGCACACACTGCCGCATGGCAGAGGGTGAAAAGAGAATCGCTATGAGATGGACCC
GCGTCTGATTAGCCAGTTGGCAGGGTAAGAGCCTACCAAAGCGACGATCAGTAGCCGATC
TGAGAGGATGAACGGCCACATTGGGACTGAGACACGGCCCAAACTCCTACGGGAGGCAGC
AGTGGGGGATATTGCACAATGGGGGGAACCCTGATGCAGCGACGCCGCGTGAGTGAAGAA
GTATTTCGGTATGTAAAGCTCTATCAGCAGGGAAGATAATGACAGTACCTGAATAAGAAG
CCCCGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGGGGCAAGCGTTATCCGGAT
TTACTGGGTGTAAAGGGAGCGTAGACGGAATGGCAAGTCTGAAGTGAAATGCCCGGGCTC
AACCCGGGAACTGCTTTGGAAACTGTCGATCTGGAGTGTTGGAGAGGTAAGTGGAATTCC
TGGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGAGATCAGGAAGAACACCGGAGGCGAAGGCGGCTTACT
GGACAAAGACTGACGTTGAGGCTCGAAAGCGTGGGAAGCAAACAGGATTAGATACCCTGG
TAGTCCACGCCGTAAACGATGAATACTAGGTGTCGGTCTCCGAAGGAGATCGGTGCCGAC
GCAAACGCAATAAGTATTCCACCTGGGGAGTACGTTCGCAAGAATGAAACTCAAAGGAAT
TGACGGGGACCCGCACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGAAGCAACGCGAAGAACC
TTACCAGGTCTTGAGATCCCGATGACAGAAGATGTAATGTCTTTTCCCTTCGGGGCATTG
GAGACAGGTGGTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGC
AACGAGCGCAACCCTTATCGTCAGTAGCCAGCAGTAAGATGGGCACTCTGATGAGACTGC
CGGGGATAACCCGGAGGAAGGCGGGGATGACGTCAAATCATCATGCCCCTTATGACCTGG
GCGACACACGTGCTACAATGGCGGAAACAGAGGGAAGCGAGGGGGCGACCCGGAGCAAAT
CTCAAAAATACCGTCTCAGTTCGGACTGCAGTCTGCAACTCGACTGCACGAAGCCGGAAT
CGCTAGTAATCGCGGATCAGCATGCCGCGGTGAATCCGTTCCCGGGTCTTGTACACACCG
CCCGTCACACCATGGGAGTCGGTAATGCCCGAAGTCAGTGACCCAAAAGAGGGAGCTGCC
GAAGGCAGGACAGATAACTGGGGTGAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTATCGGAAGGTGC

19Comments for 16s rRNA Gene SequenceNA
Copyright 2007-2020 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2