16S rRNA Refseq V15.22 Genomic RefSeq V9.14
Sequence Meta Information:
Cardiobacterium hominis ATCC 15826
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID633
2HOMD Sequence IDSEQF1604
3HOMD Name (Genus, Species)Cardiobacterium hominis
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Cardiobacterium hominis
5Comments on NameNA
6Culture Collection Entry NumberATCC 15826
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Taxonomy ID638300
10NCBI Genome BioProject ID37269
11NCBI Genome BioSample IDSAMN00120585
12GenBank Accession IDACKY00000000.1
13Genbank Assembly IDGCA_000160655.1
14Number of Contigs and Singlets26
15Combined Length (bps)2,642,494
16GC Percentage60.30
17Sequencing CenterBaylor College of Medicine
18ATCC Medium NumberNA
19Non-ATCC MediumNA
2016S rRNA Gene Sequence
CTCAGATTGAACGCTGGCGGCATGCTTAACACATGCAAGTCGAACGGAAA
CGATGGAGCTTGCTCCAGGCGTCGAGTGGCGGACGGGTGAGTAACGCATG
GGAATCTGCCTTTTGCTGGGGGATAACGTAGGGAAACTTACGCTAATACC
GCATAAGACCTAAGGGTGAAAGCGGGGGACCGAAAGGCCTCGCGGCAAGA
GATGAGCCCATGTTGGATTAGCTAGTTGGTGGGGTAAAGGCCTACCAAGG
CGACGATCCATAGCTGGTCTGAGAGGATGATCAGCCACACTGGGACTGAG
ACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGGACAATG
GGGGGAACCCTGATCCAGCAATGCCGCGTGTGTGAAGAAGGCCTTCGGGT
TGTAAAGCACTTTCAGTAGGGAGGAAAGGTGCGTAGTTAATACCTGCGCA
ATTGACGTTACCTACAGAAGAAGCACCGGCTAACTCCGTGCCAGCAGCCG
CGGTAATACGGAGGGTGCGAGCGTTATTCGGAATTACTGGGCGTAAAGCG
CACGCAGGCGGTTGCCCAAGTCAGATGTGAAAGCCCCGGGCTTAACCTGG
GAACTGCATTTGAAACTGGGCGACTAGAGTATGAAAGAGGAAAGCGGAAT
TTCCAGTGTAGCAGTGAAATGCGTAGATATTGGAAGGAACACCGATGGCG
AAGGCAGCTTTCTGGGTCGATACTGACGCTCATGTGCGAAAGCGTGGGGA
GCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCCCTAAACGATGTCAACT
AGGCGTCGGGTTGTTAAAGACTCGGTGCCGGAGCTAACGCATTAAGTTGA
CCGCCTGGGGAGTACGGCCGCAAGGTTGAAACTCAAAGAAATTGACGGGG
ACCCGCACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGATGCAACGCGAAGAA
CCTTACCAGGCCTTGACATCCTAGGAACTTGGCAGAGATGCCTTGGTGCC
TTCGGGAACCTAGAGACAGGTGTTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGTCGT
GAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTATCCTTACTTGC
CAGCACTTTGGGTGGGAACTGTAAGGAGACTGCCGGTGACAAACCGGAGG
AAGGTGGGGATGACGTCAAGTCATCATGGCCCTTACGGCCTGGGCTACAC
ACGTGCTACAATGGTCGGTACAGACGGTAGCGAAGCCGCGAGGTGGAGCC
AATCTGAGAAAGCCGATCGTAGTCCGGATTGCAGTCTGCAACTCGACTGC
ATGAAGTCGGAATCGCTAGTAATCGCGAATCAGCATGTCGCGGTGAATAC
GTTCCCGGGTCTTGTACACACTGCCCGTCACACCATGGGAGTTTGTTGCA
CCAGAAGCAGGTAGCTTAACTTAGGAGGGCGCTTGCCACGGTGTGGCCGA
TGACTGGGGTGAAGTCGTAACAAGGTAACCGTAGGGGAACCTGCG

21Comments for 16s rRNA Gene SequenceNA
Copyright 2007-2021 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.51