16S rRNA Refseq V15.2 Genomic RefSeq V9.03
Sequence Meta Information:
Cardiobacterium hominis ATCC 15826 Version: 1    [ ]
Version:
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID633
2HOMD Sequence IDSEQF1604
3HOMD Name (Genus, Species)Cardiobacterium hominis
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Cardiobacterium hominis
5Comments on NameNA
6Culture Collection Entry NumberATCC 15826
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Genome Project ID37269
10NCBI Taxonomy ID638300
11Genomes Online Goldstamp IDGi03628
12GenBank Accession IDACKY00000000
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterBaylor College of Medicine
15Comments on GC PercentageNA
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence
CTCAGATTGAACGCTGGCGGCATGCTTAACACATGCAAGTCGAACGGAAA
CGATGGAGCTTGCTCCAGGCGTCGAGTGGCGGACGGGTGAGTAACGCATG
GGAATCTGCCTTTTGCTGGGGGATAACGTAGGGAAACTTACGCTAATACC
GCATAAGACCTAAGGGTGAAAGCGGGGGACCGAAAGGCCTCGCGGCAAGA
GATGAGCCCATGTTGGATTAGCTAGTTGGTGGGGTAAAGGCCTACCAAGG
CGACGATCCATAGCTGGTCTGAGAGGATGATCAGCCACACTGGGACTGAG
ACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGGACAATG
GGGGGAACCCTGATCCAGCAATGCCGCGTGTGTGAAGAAGGCCTTCGGGT
TGTAAAGCACTTTCAGTAGGGAGGAAAGGTGCGTAGTTAATACCTGCGCA
ATTGACGTTACCTACAGAAGAAGCACCGGCTAACTCCGTGCCAGCAGCCG
CGGTAATACGGAGGGTGCGAGCGTTATTCGGAATTACTGGGCGTAAAGCG
CACGCAGGCGGTTGCCCAAGTCAGATGTGAAAGCCCCGGGCTTAACCTGG
GAACTGCATTTGAAACTGGGCGACTAGAGTATGAAAGAGGAAAGCGGAAT
TTCCAGTGTAGCAGTGAAATGCGTAGATATTGGAAGGAACACCGATGGCG
AAGGCAGCTTTCTGGGTCGATACTGACGCTCATGTGCGAAAGCGTGGGGA
GCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCCCTAAACGATGTCAACT
AGGCGTCGGGTTGTTAAAGACTCGGTGCCGGAGCTAACGCATTAAGTTGA
CCGCCTGGGGAGTACGGCCGCAAGGTTGAAACTCAAAGAAATTGACGGGG
ACCCGCACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGATGCAACGCGAAGAA
CCTTACCAGGCCTTGACATCCTAGGAACTTGGCAGAGATGCCTTGGTGCC
TTCGGGAACCTAGAGACAGGTGTTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGTCGT
GAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTATCCTTACTTGC
CAGCACTTTGGGTGGGAACTGTAAGGAGACTGCCGGTGACAAACCGGAGG
AAGGTGGGGATGACGTCAAGTCATCATGGCCCTTACGGCCTGGGCTACAC
ACGTGCTACAATGGTCGGTACAGACGGTAGCGAAGCCGCGAGGTGGAGCC
AATCTGAGAAAGCCGATCGTAGTCCGGATTGCAGTCTGCAACTCGACTGC
ATGAAGTCGGAATCGCTAGTAATCGCGAATCAGCATGTCGCGGTGAATAC
GTTCCCGGGTCTTGTACACACTGCCCGTCACACCATGGGAGTTTGTTGCA
CCAGAAGCAGGTAGCTTAACTTAGGAGGGCGCTTGCCACGGTGTGGCCGA
TGACTGGGGTGAAGTCGTAACAAGGTAACCGTAGGGGAACCTGCG

19Comments for 16s rRNA Gene SequenceNA
Copyright 2007-2020 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2