16S rRNA Refseq V15.21 Genomic RefSeq V9.14
Sequence Meta Information:
Granulicatella adiacens ATCC 49175
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID534
2HOMD Sequence IDSEQF1605
3HOMD Name (Genus, Species)Granulicatella adiacens
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Granulicatella adiacens
5Comments on NameNA
6Culture Collection Entry NumberATCC 49175
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Taxonomy ID638301
10NCBI Genome BioProject ID37271
11NCBI Genome BioSample IDSAMN00139322
12GenBank Accession IDACKZ00000000.1
13Genbank Assembly IDGCA_000160675.1
14Number of Contigs and Singlets10
15Combined Length (bps)1,947,166
16GC Percentage38.42
17Sequencing CenterBaylor College of Medicine
18ATCC Medium NumberNA
19Non-ATCC MediumNA
2016S rRNA Gene Sequence

>SEQF1605 Granulicatella adiacens strain ATCC 49175, oral taxon 534, 16S ribosomal RNA gene, partial sequence

GAGTTTGATCCTGGCTCAGGACGAACGCTGGCGGCGTGCCTAATACATGCAAGTCGAACGAGAGCGACCGGTGCTTGCACTGGTCAATCTAGTGGCGAACGGGTGAGTAACACG
TGGGTAACCTGCCCATCAGAGGGGGATAACATCCGGAAACGGATGCTAAAACCGCATAGGTCTTCGARYCGCATGGYTTGAAGAGGAAAAGAGGCGCAAGCTTCTGCTGATGGA
TGGACCCGCGGTGCATTAGCTAGTTGGTGAGGTAACGGCTCACCAAGGCCGTGATGCATAGCCGACCTGAGAGGGTGATCGGCCACATTGGGACTGAGACACGGCCCAAACTCC
TACGGGAGGCAGCAGTAGGGAATCTTCCGCAATGGACGCAAGTCTGACGGAGCAACGCCGCGTGAGTGAAGAAGGTTTTCGGATCGTAAAACTCTGTTGTTAGAGAAGAACAAG
TGCTAGAGTAACTGTTAGCGCCTTGACGGTATCTAACCAGAAAGCCACGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGTGGCAAGCGTTGTCCGGATTTATTGGGCG
TAAAGCGAGCGCAGGCGGTTCCTTAAGTCTGATGTGAAAGCCCCCGGCTCAACCGGGGAGGGTCATTGGAAACTGGGGAACTTGAGTGCAGAAGAGGAGAGTGGAATTCCATGT
GTAGCGGTGAAATGCGTAGATATATGGAGGAACACCAGTGGCGAAGGCGACTCTCTGGTCTGTAACTGACGCTGAGGCTCGAAAGCGTGGGTAGCAAACAGGATTAGATACCCT
GGTAGTCCACGCCGTAAACGATGAGTGCTAAGTGTTGGAGGGTTTCCGCCCTTCAGTGCTGCAGTTAACGCATTAAGCACTCCGCCTGGGGAGTACGACCGCAAGGTTGAAACT
CAAAGGAATTGACGGGGACCCGCACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGAAGCAACGCGAAGAACCTTACCAAGTCTTGACATCCTTTGACCACTCTAGAGATAGAGCTTT
CCCTTCGGGGACAAAGTGACAGGTGGTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTATTACTAGTTGCCAGCATTCGGT
TGGGCACTCTAGTGAGACTGCCGGTGACAAACCGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAATCATCATGCCCCTTATGACTTGGGCTACACACGTGCTACAATGGATGGTACAACGA
GCAGCGAACTCGCGAGGGTAAGCGAATCTCTTAAAGCCATTCTCAGTTCGGATTGTAGGCTGCAACTCGCCTACATGAAGCCGGAATCGCTAGTAATCGCGGATCAGCACGCCG
CGGTGAATACGTTCCCGGGTCTTGTACACACCGCCCGTCACACCACGAGAGTTTGTAACACCCAAAGTCGGTGAGGTAACCATTTGGAGCCAGCCGCCTAAGGTGGGATAGATG
ATTGGGGTGAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTATCGGAAGGTGCG

21Comments for 16s rRNA Gene SequenceNA
Copyright 2007-2021 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.51