16S rRNA Refseq V15.2 Genomic RefSeq V9.03
Sequence Meta Information:
Oribacterium sinus F0268 Version: 1    [ ]
Version:
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID457
2HOMD Sequence IDSEQF1607
3HOMD Name (Genus, Species)Oribacterium sinus
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Oribacterium sinus
5Comments on NameNA
6Culture Collection Entry NumberF0268
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Genome Project ID34635
10NCBI Taxonomy ID585501
11Genomes Online Goldstamp IDGi03643
12GenBank Accession IDACKX00000000
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterBaylor College of Medicine
15Comments on GC PercentageNA
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence
>SEQF1607 Oribacterium sinus, strain F0268, oral taxon 457, 16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTGGCGGCGTGCCTAACACATGCAAGTCGAACG
AGATGCGTATTGGAAAGCTTCGGCCGGAAGATACGTTATCTAGTGGCGGACGGGTGAGTA
ACACGTGGGTAACCTGCCTTATGGAGGGGGATAACAGAGAGAAATCACTGCTAATACCGC
ATAAGCACACAGTACCGCATGGTACAGGGTGAAAAGATTTATCGCCATAAGATGGACCCG
CGTCTGATTAGCCAGTTGGCAGGGTAAAAGCCTACCAAAGCAACGATCAGTAGCCGATCT
GAGAGGATGACCGGCCACATTGGGACTGAGACACGGCCCAAACTCCTACGGGAGGCAGCA
GTGGGGAATATTGCACAATGGGGGAAACCCTGATGCAGCGACGCCGCGTGAGTGAAGAAG
TATTTCGGTATGTAAAGCTCTATCAGCAGGGAAGATAATGACAGTACCTGACTAAGAAGC
CCCGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGGGGCAAGCGTTATCCGGATT
TACTGGGTGTAAAGGGAGCGTAGACGGAATGGCAAGTCTGAAGTGAAATACCCGGGCTCA
ACCTGGGAACTGCTTTGGAAACTGTTGTTCTAGAGTGTTGGAGAGGTAAGTGGAATTCCT
GGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGATATCAGGAAGAACACCGGAGGCGAAGGCGGCTTACTG
GACAATAACTGACGTTGAGGCTCGAAAGCGTGGGGATCAAACAGGATTAGATACCCTGGT
AGTCCACGCTGTAAACGATGAATACTAGGTGTCGGGGTGCAAAGCATCTCGGTGCCGTCG
CTAACGCAATAAGTATTCCACCTGGGGAGTACGTTCGCAAGAATGAAACTCAAAGGAATT
GACGGGGACCCGCACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGAAGCAACGCGAAGAACCT
TACCAAGTCTTGAGATCCCATTGACAGAGTATGTAATGTACTTTCCCTTCGGGGCAATGG
TGACAGGTGGTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCA
ACGAGCGCAACCCCTATAGTTAGTAGCCAGCAGTAAGATGGGCACTCTAACTAGACTGCC
AGGGATAACCTGGAGGAAGGCGGGGATGACGTCAAATCATCATGCCCCTTATGACTTGGG
CTACACACGTGCTACAATGGCGTAAACAAAGGGAAGCAAGAGGGTGACCTTAAGCAAATC
TCAAAAATAACGTCTCAGTTCGGACTGTAGTCTGCAACCCGACTACACGAAGCTGGAATC
GCTAGTAATCGCAGATCAGCATGCTGCGGTGAATACGTTCCCGGGTCTTGTACACACCGC
CCGTCACACCATGGGAGTTGGTAATGCCCGAAGTCAGTGTCCCAAGAAAGGGAGCTGCCG
AAGGCAGGACTGATGACTGGGGTGAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTATCGGAAGGTGC

19Comments for 16s rRNA Gene SequenceNA
Copyright 2007-2020 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2