16S rRNA Refseq V15.21 Genomic RefSeq V9.14
Sequence Meta Information:
Oribacterium sinus F0268
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID457
2HOMD Sequence IDSEQF1607
3HOMD Name (Genus, Species)Oribacterium sinus
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Oribacterium sinus
5Comments on NameNA
6Culture Collection Entry NumberF0268
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Taxonomy ID585501
10NCBI Genome BioProject ID34635
11NCBI Genome BioSample IDSAMN00002241
12GenBank Accession IDACKX00000000.1
13Genbank Assembly IDGCA_000160635.1
14Number of Contigs and Singlets43
15Combined Length (bps)2,706,954
16GC Percentage44.68
17Sequencing CenterBaylor College of Medicine
18ATCC Medium NumberNA
19Non-ATCC MediumNA
2016S rRNA Gene Sequence
>SEQF1607 Oribacterium sinus, strain F0268, oral taxon 457, 16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTGGCGGCGTGCCTAACACATGCAAGTCGAACG
AGATGCGTATTGGAAAGCTTCGGCCGGAAGATACGTTATCTAGTGGCGGACGGGTGAGTA
ACACGTGGGTAACCTGCCTTATGGAGGGGGATAACAGAGAGAAATCACTGCTAATACCGC
ATAAGCACACAGTACCGCATGGTACAGGGTGAAAAGATTTATCGCCATAAGATGGACCCG
CGTCTGATTAGCCAGTTGGCAGGGTAAAAGCCTACCAAAGCAACGATCAGTAGCCGATCT
GAGAGGATGACCGGCCACATTGGGACTGAGACACGGCCCAAACTCCTACGGGAGGCAGCA
GTGGGGAATATTGCACAATGGGGGAAACCCTGATGCAGCGACGCCGCGTGAGTGAAGAAG
TATTTCGGTATGTAAAGCTCTATCAGCAGGGAAGATAATGACAGTACCTGACTAAGAAGC
CCCGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGGGGCAAGCGTTATCCGGATT
TACTGGGTGTAAAGGGAGCGTAGACGGAATGGCAAGTCTGAAGTGAAATACCCGGGCTCA
ACCTGGGAACTGCTTTGGAAACTGTTGTTCTAGAGTGTTGGAGAGGTAAGTGGAATTCCT
GGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGATATCAGGAAGAACACCGGAGGCGAAGGCGGCTTACTG
GACAATAACTGACGTTGAGGCTCGAAAGCGTGGGGATCAAACAGGATTAGATACCCTGGT
AGTCCACGCTGTAAACGATGAATACTAGGTGTCGGGGTGCAAAGCATCTCGGTGCCGTCG
CTAACGCAATAAGTATTCCACCTGGGGAGTACGTTCGCAAGAATGAAACTCAAAGGAATT
GACGGGGACCCGCACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGAAGCAACGCGAAGAACCT
TACCAAGTCTTGAGATCCCATTGACAGAGTATGTAATGTACTTTCCCTTCGGGGCAATGG
TGACAGGTGGTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCA
ACGAGCGCAACCCCTATAGTTAGTAGCCAGCAGTAAGATGGGCACTCTAACTAGACTGCC
AGGGATAACCTGGAGGAAGGCGGGGATGACGTCAAATCATCATGCCCCTTATGACTTGGG
CTACACACGTGCTACAATGGCGTAAACAAAGGGAAGCAAGAGGGTGACCTTAAGCAAATC
TCAAAAATAACGTCTCAGTTCGGACTGTAGTCTGCAACCCGACTACACGAAGCTGGAATC
GCTAGTAATCGCAGATCAGCATGCTGCGGTGAATACGTTCCCGGGTCTTGTACACACCGC
CCGTCACACCATGGGAGTTGGTAATGCCCGAAGTCAGTGTCCCAAGAAAGGGAGCTGCCG
AAGGCAGGACTGATGACTGGGGTGAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTATCGGAAGGTGC

21Comments for 16s rRNA Gene SequenceNA
Copyright 2007-2021 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.51