16S rRNA Refseq V15.21 Genomic RefSeq V9.12
Sequence Meta Information:
Granulicatella elegans ATCC 700633 Version: 1    [ ]
Version:
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID596
2HOMD Sequence IDSEQF1608
3HOMD Name (Genus, Species)Granulicatella elegans
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Granulicatella elegans
5Comments on NameNA
6Culture Collection Entry NumberATCC 700633
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Genome Project ID38745
10NCBI Taxonomy ID626369
11Genomes Online Goldstamp IDGi04051
12GenBank Accession IDACRF00000000
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterBroad Institute
15Comments on GC PercentageNA
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence

>SEQF1608 Granulicatella elegans strain ATCC 700633, oral taxon 596, 16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGACGAACGCTGGCGGCGTGCCTAATACATGCAAGTCGAACGAGAGCGACCGGTGCTTGCACTGGTCAATCTAGTGGCGAACGGGTGAGTAACAC
GTGGGTAACCTGCCCATCAGAGGGGGATAACATTCGGAAACGGATGCTAAAACCGCATAGGTTCTACAGTCGCATGACTGAAGAAGGAAAAGAGGCTTCGGCTTCTGCTGATG
GATGGACCCGCGGTGCATTAGCTAGTTGGTGAGGTAACGGCTCACCAAGGCCGTGATGCATAGCCGACCTGAGAGGGTGATCGGCCACATTGGGACTGAGACACGGCCCAAAC
TCCTACGGGAGGCAGCAGTAGGGAATCTTCCGCAATGGACGCAAGTCTGACGGAGCAACGCCGCGTGAGTGAAGAAGGATTTCGGTTCGTAAAACTCTGTTGTTAGAGAAGAA
CAGCGCATAGAGTAACTGTTATGCGTGTGACGGTATCTAACCAGAAAGCCACGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGTGGCAAGCGTTGTCCGGATTTATT
GGGCGTAAAGCGAGCGCAGGCGGTCAATTAAGTCTGATGTGAAAGCCCCCGGCTCAACCGGGGAGGGTCATTGGAAACTGGTTGACTTGAGTGCAGAAGAGGAGAGTGGAATT
CCATGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGATATATGGAGGAACACCAGTGGCGAAGGCGACTCTCTGGTCTGTAACTGACGCTGAGGCTCGAAAGCGTGGGTAGCAAACAGGATTAG
ATACCCTGGTAGTCCACGCCGTAAACGATGAGTGCTAAGTGTTGGAGGGTTTCCGCCCTTCAGTGCTGCAGTTAACGCATTAAGCACTCCGCCTGGGGAGTACGACCGCAAGG
TTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGACCCGCACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGAAGCAACGCGAAGAACCTTACCAAGTCTTGACATCCTTTGACCACTCTAGAGA
TAGAGCTTTCCCTTCGGGGACAAAGTGACAGGTGGTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTATTACTAGTTGCC
AGCATTGAGTTGGGCACTCTAGTGAGACTGCCGGTGACAAACCGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAATCATCATGCCCCTTATGACTTGGGCTACACACGTGCTACAATGGA
TGGTACAACGAGCAGCGAACTCGCGAGGGTAAGCGAATCTCTTAAAGCCATTCTCAGTTCGGATTGTAGGCTGCAACTCGCCTACATGAAGCCGGAATCGCTAGTAATCGCGG
ATCAGCACGCCGCGGTGAATACGTTCCCGGGTCTTGTACACACCGCCCGTCACACCACGAGAGTTTGTAACACCCAAAGTCGGTGAGGTAACCTTATGGAGCCAGCCGCCTAA
GGTGGGATAGATGATTGGGGTGAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTATCGGAAGGTGCG

19Comments for 16s rRNA Gene SequenceNA
Copyright 2007-2020 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2