16S rRNA Refseq V15.22 Genomic RefSeq V9.14
Sequence Meta Information:
Leptotrichia sp. HMT 847 F0260
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID847
2HOMD Sequence IDSEQF1609
3HOMD Name (Genus, Species)Leptotrichia sp. HMT 847
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Leptotrichia sp. oral taxon 847
5Comments on NameNA
6Culture Collection Entry NumberF0260
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusIn Progress
9NCBI Taxonomy IDNA
10NCBI Genome BioProject IDNA
11NCBI Genome BioSample IDNA
12GenBank Accession IDNA
13Genbank Assembly IDNA
14Number of Contigs and SingletsNA
15Combined Length (bps)NA
16GC PercentageNA
17Sequencing CenterThe Forsyth Institute - Baylor College of Medicine
18ATCC Medium NumberNA
19Non-ATCC MediumNA
2016S rRNA Gene Sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTGACAGAATGCTTAACACATGCAAGTCTATGG
GGAAACGGTGCTTGCACCGCGTTAACCATGGCGGACGGGTGAGTAACGCGTAAAGAACTT
GCCGGATGGTCCGGGATAACAGTCGGAAACGACTGATAATACCAGATATTATGAGCCTGC
CGCATAGCCGGCTCATGAAAAGCAATGCCATCCGAGAGCTTTGCGTCCTATTAGCTTGTT
GGTAAGGTAACGGCTTACCAAGGCTATGATAGGTAGCCGGCCTGAGAGGGTGGACGGCCA
CAAGGGGACTGAGATACGGCCCTTACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGGACA
ATGGGGGCAACCCTGATCCAGCAATTCTGTGTGCACGATGAAGGTCTTCGGATCGTAAAG
TGCTTTCAGCAGGGACGAAGTTCTGACTGTACCTGCTAAAGAAGCGACGGCTAAATACGT
GCCAGCAGCCGCGGTAATACGTATGTCGCAAGCGTTATCCGGAATTATTGGGCATAAAGG
GCATCTAGGCGGCTTTGCAAGTCCGAGGTGAAAACTATTGGCTCAACCAATAGCTTGCCT
TGGAAACTGCTTTGCTAGAGTATTGGAGAGGTGGACGGAACTGCACGAGTAGAGGTGAAA
TTCGTAGATATGTGCAGGAATGCCGATGATGAAGATAGTTCACTGGACGATAACTGACGC
TCAAGTGCGAAAGCTAGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCTAGCTGTAAA
CGATGATTACTGGGTGTGGGCATGAAGAGTGTCCGTGCCGAAGTTAATGCGATAAGTAAT
CCGCCTGGGGAGTACGGCCGCAAGGCTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGACCCGCACAA
GCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGACGCAACGCGAGGAACCTTACCAGATCTTGACATC
CTCGGTAGGTGATAGCAATATCACCGTGCCCTCGGGAACCGAGTGACAGGTGGTGCATGG
CTGTCGACAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCCTAT
CGCTAGTTGCCATCATTAAGTTGGGGACTCTAGCGAGACTGCCTGCGAAGAGCAGGAGGA
AGGTGGGGATGACGTCAAGTCATCATGCCCCTTATGATCTGGGCTACACACGTGCTACAA
TGGCTGGTACAGAGAGACGCAATGCAGCAATGCCTAGCTAACCTCTAAAGCCAGTCCAAG
TTCGGATTGAAGTCTGCAACTCGACTTCATGAAGTTGGAATCGCTAGTAATCGCAGATCA
GCAATGCTGCGGTGAATACGTTCTCGGGTCTTGTACACACCGCCCGTCACACCACGAGAG
TTGTCTGCACCTGAAGCTGCCGGTCTAACCTTTCGGAAGAAGGCATCTAAGGTGTGAACA
GTGATTGGGGTGAAGTCGTAACAAGGTATCCGTACCGGAAGGTGC

21Comments for 16s rRNA Gene SequenceNA
Copyright 2007-2021 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.51