16S rRNA Refseq V15.22 Genomic RefSeq V9.14
Sequence Meta Information:
Treponema vincentii ATCC 35580
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID029
2HOMD Sequence IDSEQF1610
3HOMD Name (Genus, Species)Treponema vincentii
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Treponema vincentii
5Comments on NameNA
6Culture Collection Entry NumberATCC 35580
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Taxonomy ID596324
10NCBI Genome BioProject ID34095
11NCBI Genome BioSample IDSAMN00001903
12GenBank Accession IDACYH00000000.1
13Genbank Assembly IDGCA_000175895.1
14Number of Contigs and Singlets79
15Combined Length (bps)2,514,590
16GC Percentage45.69
17Sequencing CenterJ. Craig Venter Institute
18ATCC Medium NumberNA
19Non-ATCC MediumNA
2016S rRNA Gene Sequence

>SEQF1610 Treponema vincentii strain ATCC 35580, oral taxon 029, 16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGAACGAACGCTGGCGGCGCGTCTTAAGCATGCAAGTCGAACGGCAAGAGAGAAGCTTGCTTCTCTCCTAGAGTGGCGGACTGG
TGAGGAACACGTGGGTAATCTACCCTTAAGATGGGGATAGCTGCTAGAAATAGCAGGTAATACCGAATAGTCTCAATGGTTCATAAGAAGTATTGAGGAAA
GGAAGCTACGGCTTCGCTTGAGGATGAGCTTGCGTCCCATTAGCTAGTTGGTGAGGTAAAGGCCCACCAAGGCGACGATGGGTATCCGGCCTGAGAGGGTG
ATCGGACACATTGGGACTGAGATACGGCCCAAACTCCTACGGGAGGCAGCAGCTAAGAATATTCCGCAATGGACGGAAGTCTGACGGAGCGACGCCGCGTG
GATGAAGAAGGCTGAAAAGTTGTAAAATCCTTTTGTTGATGAAGAATAAGGGTGAGAGGGAATGCTCATCTGATGACGGTAATCGACGAATAAGCCCCGGC
TAATTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAACACGTAAGGGGCGAGCGTTGTTCGGAATTATTGGGCGTAAAGGGCATGTAGGCGGTTATGTAAGCCTGGTGTGAA
ATCCTGGGGCTTAACCCTAGAATAGCATTGGGTACTGTATAACTTGAATTACGGAAGGGAAACTGGAATTCCAAGTGTAGGGGTGGAATCTGTAGATATTT
GGAAGAACACCGGTGGCGAAGGCGGGTTTCTGGCCGATAATTGACGCTGAGATGCGAAAGTGTGGGGATCGAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACAC
TGTAAACGATGTACACTAGGTGTTGGGGCAAGAGCTTCAGTGCCAAAGCAAACGCGATAAGTGTACCGCCTGGGGAGTATGCCCGCAAGGGTGAAACTCAA
AGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGATGGTACGCGAGGAACCTTACCTGGGTTTGACATCTAGTAGACAGTCTTAGA
GATAAGGCTTGGTAGCAATACCCTGCTAGACAGGTGCTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGCCGTGAGGTGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCC
TACTGCCAGTTACTAACAGGTAAAGCTTGAGGACTCTGGCGGAACTGCCGATGACAAATCGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAGTCATCATGGCCCTTAT
GTCCAGGGCTACACACGTGCTACAATGGTTGCTACAAAGCGAAGCGAGACCGTAAGGTGGAGCAAACCGCAAAAAAGCAATCGTAGTTCGGATTGAAGTCT
GAAACTCGACTTCATGAAGTTGGAATCGCTAGTAATCGCGCATCAGCACGGCGCGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCATCC
GAGTTGGGGGTACCCGAAGTCGCTTGTCTAACCTGCAAAGGAGGACGGTGCCGAAGGTACGCTTGGTGAGGAGGGTGAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTACC
GGAAGGT

21Comments for 16s rRNA Gene SequenceNA
Copyright 2007-2021 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.51