Sequence Meta Information:
Pyramidobacter piscolens W5455, DSM 21147, CCUG 55836, F0317 [ NCBI ]
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID357
2HOMD Sequence IDSEQF1611
3HOMD Name (Genus, Species)Pyramidobacter piscolens
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Pyramidobacter piscolens
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberW5455, DSM 21147, CCUG 55836, F0317
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Genome Project ID34581
10NCBI Taxonomy ID352165
11Genomes Online Goldstamp IDGi03844
12GenBank Accession IDADFP00000000
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterThe Forsyth Institute - J. Craig Venter Institute
15Comments on GC Percentage
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence
GGACGAACGCTGGCGGCGTGCTTAACACATGCAAGTTGAGCGAGGATGGT
TCGAGAGACTTATGTTGATTGGAACATTCAAGCAGCGGACGGGTGAGTAA
AGCACAAGGACTTGTCCGAAAGAGAGGGACACCTGCGGGAAACCGGAGCT
AATACCTCATAAGCCGGAAGGTGAAAAGCAGAGATGCGCTTTTGGAGAGA
CTTGTGTCCTATCAGGCAGTTGGTGAGGTAACGGCTCACCAAACCGAAGA
CGGGTAGCCGGACTGAGAGGTCGACCGGCCACATTGGAACTGAGAGACGG
TCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGGGCAATGGGCGCA
AGCCTGACCCAGCGACGCCGCGTGAGGGAAGACAGCCTTCGGGTTGTAAA
CCTCTGTTGCAGGGGAAGAAGGAAGTGACGGTACCCTGCGAGGAAGCTCC
GGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGGAGCGAGCGTTGT
CCGGAATTACTGGGCGTAAAGGGCGCGTAGGCGGCGCTTCAAGTCGTCTG
TCAAAAGCCGAGGCTCAACCTCGGCGCGCAGACGAAACTGGAGAGCTTGA
GAAGCAGAGAGGCAAACAGAATTCCTGGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGAT
ATCAGGAAGAATACCAGTGGCGAAGGCGGTTTGCTGGCTGCATACTGACG
CTGAAGCGCGAAAGCCAGGGGAGCAAACGGGATTAGATACCCCGGTAGTC
CTGGCAGTAAACGATGTATGCTGGGTGTGGGACTAGCGATAGTTCCGTGC
CGAAGTTAACGCGATAAGCATACCGCCTGGGGAGTACGGTCGCAAGATTG
AAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGTGGAGCACGTGGTT
TAATTCGATGCAAACCGAAGAACCTTACCTGGACTTGACATCCACGCGGT
AGAGAAGCGAAAGCGGATCGACCCTTTCGCAAGGAAGGGAACGTGAACAG
GTGCTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCC
CGCAACGAGCGCAACCCCTATTGCCGGTTGCTACCAGTAAAAGCTGAGCA
CTCCGGCGAGACTGCCATCGACAAGATGGAGGAAGGTGGGGACGACGTCA
AGTCATCATGGCCCATATGTCCAGGGCGACACACATGCTACAATGGATGG
TACAGAGAGAAGCGAGACCGGAAGGAGAAGCAGATCCCAAAAAGCCATCC
CCAGTTCGGATTGCAGTCTGCAACTCGACTGCATGAAGTTGGAATCGCTA
GTAATCGCGGATCAGCCAAGCCGCGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTAC
ACACCGCCCGTCACACCATCCGAGTCGGGTGCTCTCAAAGCCGGAGGCCT
AACCGCGAGGAAGGATCCGCCTAAAGAGTGTCCGGTGAGGAGGG

19Comments for 16s rRNA Gene Sequence

Copyright 2007-2019 The Forsyth Institute