16S rRNA Refseq V15.22 Genomic RefSeq V9.14
Sequence Meta Information:
Pyramidobacter piscolens W5455, DSM 21147, CCUG 55836, F0317
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID357
2HOMD Sequence IDSEQF1611
3HOMD Name (Genus, Species)Pyramidobacter piscolens
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Pyramidobacter piscolens
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberW5455, DSM 21147, CCUG 55836, F0317
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Taxonomy ID352165
10NCBI Genome BioProject ID34581
11NCBI Genome BioSample IDSAMN00002506
12GenBank Accession IDADFP00000000.1
13Genbank Assembly IDGCA_000177335.1
14Number of Contigs and Singlets140
15Combined Length (bps)2,562,014
16GC Percentage59.84
17Sequencing CenterThe Forsyth Institute - J. Craig Venter Institute
18ATCC Medium NumberNA
19Non-ATCC MediumNA
2016S rRNA Gene Sequence
GGACGAACGCTGGCGGCGTGCTTAACACATGCAAGTTGAGCGAGGATGGT
TCGAGAGACTTATGTTGATTGGAACATTCAAGCAGCGGACGGGTGAGTAA
AGCACAAGGACTTGTCCGAAAGAGAGGGACACCTGCGGGAAACCGGAGCT
AATACCTCATAAGCCGGAAGGTGAAAAGCAGAGATGCGCTTTTGGAGAGA
CTTGTGTCCTATCAGGCAGTTGGTGAGGTAACGGCTCACCAAACCGAAGA
CGGGTAGCCGGACTGAGAGGTCGACCGGCCACATTGGAACTGAGAGACGG
TCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGGGCAATGGGCGCA
AGCCTGACCCAGCGACGCCGCGTGAGGGAAGACAGCCTTCGGGTTGTAAA
CCTCTGTTGCAGGGGAAGAAGGAAGTGACGGTACCCTGCGAGGAAGCTCC
GGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGGAGCGAGCGTTGT
CCGGAATTACTGGGCGTAAAGGGCGCGTAGGCGGCGCTTCAAGTCGTCTG
TCAAAAGCCGAGGCTCAACCTCGGCGCGCAGACGAAACTGGAGAGCTTGA
GAAGCAGAGAGGCAAACAGAATTCCTGGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGAT
ATCAGGAAGAATACCAGTGGCGAAGGCGGTTTGCTGGCTGCATACTGACG
CTGAAGCGCGAAAGCCAGGGGAGCAAACGGGATTAGATACCCCGGTAGTC
CTGGCAGTAAACGATGTATGCTGGGTGTGGGACTAGCGATAGTTCCGTGC
CGAAGTTAACGCGATAAGCATACCGCCTGGGGAGTACGGTCGCAAGATTG
AAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGTGGAGCACGTGGTT
TAATTCGATGCAAACCGAAGAACCTTACCTGGACTTGACATCCACGCGGT
AGAGAAGCGAAAGCGGATCGACCCTTTCGCAAGGAAGGGAACGTGAACAG
GTGCTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCC
CGCAACGAGCGCAACCCCTATTGCCGGTTGCTACCAGTAAAAGCTGAGCA
CTCCGGCGAGACTGCCATCGACAAGATGGAGGAAGGTGGGGACGACGTCA
AGTCATCATGGCCCATATGTCCAGGGCGACACACATGCTACAATGGATGG
TACAGAGAGAAGCGAGACCGGAAGGAGAAGCAGATCCCAAAAAGCCATCC
CCAGTTCGGATTGCAGTCTGCAACTCGACTGCATGAAGTTGGAATCGCTA
GTAATCGCGGATCAGCCAAGCCGCGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTAC
ACACCGCCCGTCACACCATCCGAGTCGGGTGCTCTCAAAGCCGGAGGCCT
AACCGCGAGGAAGGATCCGCCTAAAGAGTGTCCGGTGAGGAGGG

21Comments for 16s rRNA Gene Sequence
Copyright 2007-2021 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.51