16S rRNA Refseq V15.22 Genomic RefSeq V9.14
Sequence Meta Information:
Jonquetella anthropi E3_33 E1
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID777
2HOMD Sequence IDSEQF1612
3HOMD Name (Genus, Species)Jonquetella anthropi
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Jonquetella anthropi
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberE3_33 E1
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Taxonomy ID645512
10NCBI Genome BioProject ID33111
11NCBI Genome BioSample IDSAMN00008831
12GenBank Accession IDACOO00000000.2
13Genbank Assembly IDGCA_000161995.1
14Number of Contigs and Singlets2
15Combined Length (bps)1,790,058
16GC Percentage59.06
17Sequencing CenterThe Forsyth Institute - Genome Sequencing Center (GSC) at Washington University (WashU) School of Medicine
18ATCC Medium NumberNA
19Non-ATCC MediumNA
2016S rRNA Gene Sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATAAACGCTGGCGGCGTGCTTAACACATGCAAGTTGGACG
GGAATACTCGAGGAAGAGACTTCGGTTAATTTTTTGGGTATGAGAGTAGCGGACGGGTGA
GTAATGCATAAGAATCTATCCATCAGAGGGGGACAACTGCGGGAAACCGGAGCTAATACC
CCGTAAGCCGGAAGGTGAAAGGGAGCAATCCGCTGATGGAGGAGCTTGTGTCCTATCAGG
TAGTTGGTGAGGTAAGAGCTCACCAAGCCGAAGACGGGTAGCCGGGCTGAGAGGTTGTAC
GGCCACATTGGAACTGAGAGACGGTCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATT
GGGCAATGGGCGAAAGCCTGACCCAGCGACGCCGCGTGAGGGAAGACGGCCTTCGGGTTG
TAAACCTCTGTTGCAGGGGAAGAAGGAAGTGACGGTACCCTGCGAGGAAGCTCCGGCAAA
CTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGGAGCGAGCGTTATCCGGAATTACTGGGCG
TAAAGGGCGCGTAGGCGGAATGACAAGTCAGCAAGTGAAAGCGTGGGGCTCAACCCCATG
ATGCGGCTGAAACTGTTATTCTAGAGGCATGGAGAGGCAAACGGAATTCCCGGTGTAGCG
GTGAAATGCGTAGATATCGGGAAGAACACCAGTGGCGAAGGCGGTTTGCTGGCCATGAAC
TGACGCTCATAGCGCGAAAGCTAGGGTAGCAAACGGGATTAGATACCCCGGTAGTCCTAG
CAGTAAACGATGTATGCTGGGTGTGGGTGTAGCGATACATCCGTGCCGAAGTTAACGCGA
TAAGCATACCGCCTGGGGAGTACGGTCGCAAGATTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGC
CCGCACAAGCGGTGGAGCACGTGGTTTAATTCGATGCAAACCGAAGAACCTTACCTGGGC
TTGACATGTAAGGAAAGGTGTATGGAGACGTACAAGTGTACTGCTTCGGTAGTACGCCTT
ACACAGGTGCTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCA
ACGAGCGCAACCCCTATTGCCAGTTGCTAACAGGTAGAGCTGAGCACTCAGGCGAGACTG
CCGCCGACAAGGTGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAGTCATCATGGCCCTTATGCCCAG
GGCCACACACATGCTACAATGGCCGGTACAAAGGGAAGCGAGGCTGCGAAGCGGAGCGAA
CCCCAAAAGCCGGTCCCAGTTCGGATTGCAGTCTGCAACTCGACTGCATGAAGTTGGAAT
CGCTAGTAATCGCGAATCAGCGAAGTCGCGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACC
GCCCGTCACACCATCCGAGTTGGATGCACTCCAAGTCGGTATCTCAACCGCAAGGGGGGA
GCCGCCCAAAGTGTGTCTGGTGAGGAGGGTGAAGTCGTAACAAGGTAGCCGT

21Comments for 16s rRNA Gene Sequence
Copyright 2007-2022 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.52