16S rRNA Refseq V15.2 Genomic RefSeq V9.03
Sequence Meta Information:
Selenomonas flueggei ATCC 43531 Version: 1    [ ]
Version:
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID125
2HOMD Sequence IDSEQF1616
3HOMD Name (Genus, Species)Selenomonas flueggei
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Selenomonas flueggei
5Comments on NameNA
6Culture Collection Entry NumberATCC 43531
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Genome Project ID37273
10NCBI Taxonomy ID638302
11Genomes Online Goldstamp IDGi03870
12GenBank Accession IDACLA00000000
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterBaylor College of Medicine
15Comments on GC PercentageNA
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence

>SEQF1616 Selenomonas flueggei strain ATCC 43531, oral taxon 125, 16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGACGAACGCTGGCGGCGTGCTTAACACATGCAAGTCGAACGGAGCGAATGAAAGCTTGCTTTTATGAGCTTAGTGGCAAACGGGTGAGTAACACG
TAGACAACCTGCCGACAGGATGGGGACAACATTCCGAAAGGAATGCTAATACCGAATGAAGCGGAGGAGAGGCATCTCTCCTCCGTGAAAGATGGCCTCTTTTTATGCTATCAC
CTGTTGATGGGTCTGCGTCTGATTAGCTGGTAGGTGAGGTAACGGCTCACCTAGGCGACGATCAGTAGCCGGTCTGAGAGGATGAACGGCCACATTGGGACTGAGACACGGCCC
AGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATCTTCCGCAATGGGCGCAAGCCTGACGGAGCAACGCCGCGTGAGTGAAGAAGGTCTTCGGATCGTAAAGCTCTGTTGACGGGGAC
GAACGTGCGTGATGCGAACAGTGTCATGCAATGACGGTACCTGTCGAGGAAGCCACGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGTGGCGAGCGTTGTCCGGAATC
ATTGGGCGTAAAGGGAGCGCAGGCGGGCAAGTAAGTCTTTCTTAAAAGTGCGGGGCTCAACCCCGTGATGGGAAAGAAACTACATGTCTTGAGTACAGGAGAGGAAAGCGGAAT
TCCCAGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGATATTGGGAGGAACACCAGTGGCGAAGGCGGCTTTCTGGACTGCAACTGACGCTGAGGCTCGAAAGCCAGGGGAGCGAACGGGATTAG
ATACCCCGGTAGTCCTGGCCGTAAACGATGGATACTAGGTGTGGGAGGTATCGACCCCTACCGTGCCGGAGTTAACGCAATAAGTATCCCGCCTGGGGAGTACGGCCGCAAGGC
TGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGACCCGCACAAGCGGTGGAGTATGTGGTTTAATTCGAAGCAACGCGAAGAACCTTACCAGGCCTTGACATTGACTGAAAGCGCTAGAGATA
GCTCCCTCTCTTCGGAGACAGGAAAACAGGTGGTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCCTGTTCTTTGTTGCCATC
ACGTAAAGGTGGGCACTCAAAGGAGACTGCCGCGGAGAACGCGGAGGAAGGCGGGGATGACGTCAAGTCATCATGCCCCTTATGGTCTGGGCTACACACGTACTACAATGGAAC
GGACAGAGAGCAGCGAACCCGCGAGGGCAAGCGAACCTCAAAAACCGTTTCCCAGTTCGGATTGCAGGCTGCAACCCGCCTGCATGAAGTCGGAATCGCTAGTAATCGCAGGTC
AGCATACTGCGGTGAATACGTTCCCGGGTCTTGTACACACCGCCCGTCACACCACGGAAGTCATTCACACCCGAAGCCGGCTAAGCCGTCTAAGGTGGGGAAGGTGACTGGGGT
GAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTATCGGAAGGTGCGG

19Comments for 16s rRNA Gene SequenceNA
Copyright 2007-2020 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2