16S rRNA Refseq V15.22 Genomic RefSeq V9.14
Sequence Meta Information:
Leptotrichia wadei F0279
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID222
2HOMD Sequence IDSEQF1618
3HOMD Name (Genus, Species)Leptotrichia wadei
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Leptotrichia wadei
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberF0279
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Taxonomy ID888055
10NCBI Genome BioProject ID53015
11NCBI Genome BioSample IDSAMN02436884
12GenBank Accession IDAWVM00000000.1
13Genbank Assembly IDGCA_000469405.1
14Number of Contigs and Singlets74
15Combined Length (bps)2,353,455
16GC Percentage29.35
17Sequencing CenterWashington University School of Medicine Genome Sequencing Center
18ATCC Medium NumberNA
19Non-ATCC MediumNA
2016S rRNA Gene Sequence

>SEQF1618 Leptotrichia wadei strain F0279, oral taxon 222, 16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTGACAGAATGCTTAACACATGCAAGTCTTTGG
CGAAGCTGTGCTTGCACAGCCTAGCCAAGGCGGACGGGTGAGTAACGCGTAAGGGACTTG
CCCTGCAGTCAGGGATAACAGACGGAAACGACTGATAAAACCTGATAAAGTCAGGCGGAC
TCATGTCCAGCCTGATGAAAAGGAATGCTGCAGGAGAGCCTTGCGTCCTATTAGCTTGTT
GGTGGGGTAACGGCCCACCAAGGCGATGATAGGTAGCCGGCCTGAGAGGGTGGACGGCCA
CAAGGGGACTGAGATACGGCCCTTACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGGACA
ATGGGGGAAACCCTGATCCAGCAATTCTGTGTGCACGATGAAGGTCTTCGGATTGTAAAG
TGCTTTCAGCAGGGAAGAAAAAAATGACGGTACCTGCAGAAGAAGCGACGGCTAAATACG
TGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTATGTCGCGAGCGTTATCCGGAATTATTGGGCATAAAG
GGCATCTAGGCGGCCGGATAAGTCTGGGGTGAAAACTTGCGGCTCAACCGCAAGCCTGCC
CTGGAAACTATGCGGCTAGAGTACTGGAGAGGTGGACGGAACTGCACGAGTAGAGGTGAA
ATTCGTAGATATGTGCAGGAATGCCGATGATGAAGATAGTTCACTGGACGGTAACTGACG
CTGAAGTGCGAAAGCTAGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCTAGCTGTAA
ACGATGATTACTGGGTGTGGGCATGAAGAGTGTCCGTGCCGAAGCAAATGCGATAAGTAA
TCCGCCTGGGGAGTACGGCCGCAAGGCTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGACCCGCACA
AGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGACGCAACGCGAGGAACCTTACCAGATCTTGACAT
CCTGCGAAGGCCTGCGAGAGCAGGCTGTGCCTCCGGGAACGCAGAGACAGGTGGTGCATG
GCTGTCGACAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCCTA
TTGCCAGTTGCCATCATTAGGTTGGGGACTCTGGCGAGACTGCCTGCGAAGAGCAGGAGG
AAGGCGGGGATGACGTCAAGTCATCATGCCCCTTATGATCTGGGCTACACACGTGCTACA
ATGGCCGGTACAGAGAGCTGCAAGGCGGCAACGCCAAGCCAACCTTCAAAGCCGGTCCAA
GTTCGGATTGAAGCCTGCAACTCGGCTTCATGAAGCTGGAATCGCTAGTAATCGCAGATC
AGCAATGCTGCGGTGAATACGTTCTCGGGTCTTGTACACACCGCCCGTCACACCACGAGA
GTTGTCTGCACCTGAAGCTGCCGGTCCAACCGCAAGGGGGAAAGCATCTAAGGTGTGGAT
AGTGATTGGGGTGAAGTCGTAACAAGGTATCCGTACCGGAAGGTGC

21Comments for 16s rRNA Gene Sequence
Copyright 2007-2022 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.52