16S rRNA Refseq V15.21 Genomic RefSeq V9.12
Sequence Meta Information:
Bacteroidaceae [G-1] bacterium HMT 272 F0290 Version: 1    [ ]
Version:
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID272
2HOMD Sequence IDSEQF1646
3HOMD Name (Genus, Species)Bacteroidaceae [G-1] bacterium HMT 272
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Bacteroidaceae [G-1] bacterium HMT 272
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberF0290
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Genome Project ID53013
10NCBI Taxonomy ID888054
11Genomes Online Goldstamp IDGi04435
12GenBank Accession IDAUTU00000000
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterThe Forsyth Institute - Baylor College of Medicine
15Comments on GC PercentageNA
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence
>SEQF 1646 Bacteroidetes[G-1] bacterium oral taxon 272 strain F0290,
16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTAGCTACAGGCTTAACACATGCAAGTCGTGGG
GCATCATGATGTAGTAATACATTGATGGCGACCGGCGCACGGGTGAGTAACGCGTATCCA
ACCTACCCTCCACTCAAGTATAGGCTTCCGAAAGGGAGATTAATCCTTGATATCGTCATT
CTCTCTCCTGTTAGAATGATAAAAGGACATCGTTTCGGTAGAGGATGGGGATGCGTTCCA
TTAGGTAGTAGGTGGTTTAACAGGCCACCTAGCCGATGATGGATAGGGGTTCTGAGAGGA
ATGTCCCCCACACTGGTACTGAGATACGGACCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGAGGA
ATATTGGTCAATGGGCGCAAGCCTGAACCAGCCATGTAGCGTGAAGGATGACGGTTTTTT
TGATTGTAAACTTCTTTTCTGTGCGATTAAAGTGTGGCATTTATGCCATATTGCAGTTAT
CTCAGGAATAAGCATCGGCTAACTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGGAGGATGCGAG
CGTTATCCGGATTTATTGGGTTTAAAGGGAGCGTAGATGGTTTTTTAAGTCAGCTGTCAA
ATGTATGGGCTCAACCCTTATTATCAGTTGAAACTGTAAGACTTGAGTGCGGTGTGGGTA
CATGGAATTCGTGGTGTAGCGGTGAAATGCATAGATATCACGAAGAACTCCGAAAGCGTA
GGCATTGTACCATAGCGCCACTGACATTGATGCTCGAAGGTGCGGGAATCAAACAGGATT
AGATACCCTGGTAGTCCGCACAGTAAACGATGAATGCTCGACGTTGTCGATATACTGTCA
GCGTCCAAGCGAAAGCGTTAAGCATTCCACCTGGGGAGTACGCCGGCAACGGTGAAACTC
AAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGAGGAACATGTGGTTTAATTCGATGATACGC
GCGGAACCTTACCCGGGCTTGAATTGTACCTGTAGGTGTTTGAAAGATCATCGTCTTGTA
AAGAGCAGGTATGAAGGTGCTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGCCGTGAGGTGTCGGCTC
AAGTGCCATAACGAGCGCAACCCTTTCCATCAGTTACAAACGAAATTAGTCGTGTACTCT
GTTGGTACTGCCATCGTAAGATGTGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAATCAGCACGGCCC
TTACGTTCGGGGCTACACACGTGTTACAATGGGGGGTACAGTGGGTCGCTATCCGGCGAC
GGAGTGCCAATCCTCAAAACCCCTCCCAGTTCGGACTGGAGTCTGCAACCCGACTCCACG
AAGCTGGATTCGCTAGTAATCGCGCATCAGCCATGGCGCGGTGAATACGTTCCCGGGCCT
TGTACACACCGCCCGTCAAGCCATGAAAGCCGGGGGTACCTGAAGCACGTTATCGCAAGT
ATCGTTCCAGGGTAAATCTGGTGATTGGGGCTAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTACCGGAA
GGTGC

19Comments for 16s rRNA Gene Sequence
Copyright 2007-2020 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2