16S rRNA Refseq V15.22 Genomic RefSeq V9.14
Sequence Meta Information:
Campylobacter gracilis ATCC 33236
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID623
2HOMD Sequence IDSEQF1005
3HOMD Name (Genus, Species)Campylobacter gracilis
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Campylobacter gracilis
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberATCC 33236
7Isolate OriginHuman gingival sulcus, USA
8Sequencing StatusSurvey
9NCBI Taxonomy ID824
10NCBI Genome BioProject IDNA
11NCBI Genome BioSample IDNA
12GenBank Accession IDNA
13Genbank Assembly IDTanner et al 1981 v31 p432 Wolinella etc
14Number of Contigs and Singlets384
15Combined Length (bps)402,953
16GC Percentage46.19
17Sequencing CenterThe Forsyth Institute
18ATCC Medium Number1539
19Non-ATCC MediumFF
2016S rRNA Gene Sequence
TGAGTTTGATCCCTGGCTCAGAGTGAACGCTGGCGGCGTGCCTAATACAT
GCAAGTCGAACGGAATTTAAGAGAGCTTGCTCTTTTAAATTTAGTGGCGC
ACGGGTGAGTAATATATAGCTAATCTGCCCCTTGCTGGAGGACAACAGTT
AGAAATGACTGCTAATACTCCATACTCCTTTTTACCATAAGATAAATCGG
GAAAGAATTTCGGCAAGGGATGAGACTATATCGTATCAGCTAGTCGGTGG
GGTAACGGCCTACCGAGGCTATGACGCGTAACTGGTCTGAGAGGATGATC
AGTCACATTGGAACTGAGACACGGTCCAAACTCCTACGGGAGGCAGCAGT
AGGGAATATTGCGCAATGGGGGAAACCCTGACGCAGCAACGCCGCGTGGA
GGATGACACTTTTCGGAGCGTAAACTCCTTTTGTTAGGGAAGAATAATGA
CGGTACCTAACGAATAAGCACCGGCTAACTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTA
ATACGGAGGGTGCAAGCGTTACTCGGAATCACTGGGCGTAAAGGACGCGT
AGGCGGATTATCAAGTCTCTTGTGAAATCTAACGGCTTAACCGTTAAACT
GCTTGGGAAACTGATAATCTAGAGTAAGGGAGAGGCAGATGGAATTCTTG
GTGTAGGGGTAAAATCCGTAGATATCAAGAAGAATACCTATTGCGAAGGC
GATCTGCTGGAACTTAACTGACGCTAATGCGTGAAAGCGTGGGGAGCAAA
CAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCCCTAAACGATGTATACCGGTTG
TTGCTGTGCTAGTCACGGCAGTAATCCACCTAACGGATTAAGTATACCGC
CTGGGGAGTACGGTCGCAAGATTAAAACTCAAAGGAATAGACGGGGACCC
GCACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGAAGATACGCGAAGAACCTT
ACCCGGACTTGATATCTAACAAATCATCCAGAGATGGAAGAGTGTCTGCT
TGCAGAAATGTTAAGACAGGTGCTGCACGGCTGTCGTCAGCTCGTGTCGT
GAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCACGTCATTAGTTGC
TAACGGTTCGGCCGAGCACTCTAATGAGACTGCCTTCGTAAGGAGGAGGA
AGGTGTGGACGACGTCAAGTCATCATGGCCCTTATGTCCGGGGCGACACA
CGTGCTACAATGGCATATACAATAAGACGCAATATCGTAAGATGGAGCAA
ATCTAAAAAATATGTCCCAGTTCGGATTGGAGTCTGCAACTCGACTCCAT
GAAGCCGGAATCGCTAGTAATCGTAGATCAGCCATGCTACGGTGAATACG
TTCCCGGGTCTTGTACTCACCGCCCGTCACACCATGGGAGTTGATTTCAC
TCGAAGCGGGAATGCGAAATTCGCTACCCTCCACAGTGGAATCAGCGACT
GGGGTGAAGTCGTAACAAGGTAACCGTAGGAGAACCTGCGGTTGGA

21Comments for 16s rRNA Gene Sequence
Copyright 2007-2022 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.51