16S rRNA Refseq V15.2 Genomic RefSeq V9.11
Sequence Meta Information:
Campylobacter showae ATCC 51146 Version: 1    [ ]
Version:
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID763
2HOMD Sequence IDSEQF1091
3HOMD Name (Genus, Species)Campylobacter showae
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Campylobacter showae
5Comments on NameNA
6Culture Collection Entry NumberATCC 51146
7Isolate OriginDental plaque of human gingival crevice, healthy adult, Tokyo, Japan
8Sequencing StatusSurvey
9NCBI Genome Project IDNA
10NCBI Taxonomy ID204
11Genomes Online Goldstamp IDGi04140
12GenBank Accession IDNA
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterThe Forsyth Institute
15Comments on GC PercentageNA
16ATCC Medium Number1645
17Non-ATCC MediumFormate fumarate Anne T.
1816S rRNA Gene Sequence
TGAGTTTGATCCTGGCTCAGAGTGAACGCTGGCGGCGTGCCTAATACATG
CAAGTCGAACGGAGATTAAGTAGCTTGCTATTTAATCTTAGTGGCGCACG
GGTGAGTAATATATAGCTAACTTGCCCATTACTAAGGGACAACAGTTGGA
AACGACTGCTAATACCTTATACTCCGTATCTATATAAGTAGATACGGGAA
AGTTTTTCGGTAATGGATAGGGCTATATCGTATCAGCTAGTTGGTAAGGT
AATGGCTTACCAAGGCTATGACGCGTAACTGGTCTGAGAGGATGATCAGT
CACACTGGAACTGAGACACGGTCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTAGG
GAATATTGCTCAATGGGGGAAACCCTGAAGCAGCAACGCCGCGTGGAGGA
TGACACTTTTCGGAGCGTAAACTCCTTTTCTTGGGAAAGAATTATGACGG
TACCCAAGGAATAAGCACCGGCTAACTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATA
CGGAGGGTGCAAGCGTTACTCGGAATCACTGGGCGTAAAGGACGCGTAGG
CGGATTATCAAGTCTCTTGTGAAATCTAACGGCTTAACCGTTAAACTGCT
TGGGAAACTGATAATCTAGAGTAAGGGAGAGGCAGATGGAATTCTTGGTG
TAGGGGTAAAATCCGTAGAGATCAAGAAGAATACCCATTGCGAAAGCGAT
CTGCTGGAACTTAACTGACGCTAATGCGTGAAAGCGTGGGGAGCAAACAG
GATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCCCTAAACGATGTATACTAGTTGTTG
CTTCGCTAGTCGAGGCAGTAATGCACCTAACGGATTAAGTATACCGCCTG
GGGAGTACGGTCGCAAGATTAAAACTCAAAGGAATAGACGGGGACCCGCA
CAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGAAGATACGCGAAGAACCTTACC
CGGACTTGATATCTAACAAATCATCCAGAGATGGAAGAGTGTCTGCTTGC
AGAAATGTTAAGACAGGTGCTGCACGGCTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAG
ATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCACGTCATTAGTTGCTAA
CGGTTCGGCCGAGCACTCTAATGAGACTGCCTTCGCAAGGAGGAGGAAGG
TGTGGACGACGTCAAGTCATCATGGCCCTTATGTCCGGGGCGACACACGT
GCTACAATGGCATATACAATGAGACGCAATATCGCGAGATGGAGCAAATC
TATAAAATATGTCCCAGTTCGGATTGGAGTCTGCAACTCGACTCCATGAA
GCCGGAATCGCTAGTAATCGTAGATCAGCCATGCTACGGTGAATACGTTC
CCGGGTCTTGTACTCACCGCCCGTCACACCATGGGAGTTGATTTCACTCG
AAGCCCAAATACCAAACCGGTTATGGTCCACAGTGGAATCAGCGACTGGG
GTGAAGTCGTAACAAGGTAACCGTAGGAGAACCTGCGGTTGGATCACCTC
CTTCA

19Comments for 16s rRNA Gene SequenceNA
Copyright 2007-2020 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2