16S rRNA Refseq V15.22 Genomic RefSeq V9.14
Sequence Meta Information:
Bacteroidales [G-2] bacterium HMT 274 F0058
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID274
2HOMD Sequence IDSEQF1451
3HOMD Name (Genus, Species)Bacteroidales [G-2] bacterium HMT 274
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Bacteroidales [G-2] bacterium HMT 274
5Comments on NameNA
6Culture Collection Entry NumberF0058
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Taxonomy ID575590
10NCBI Genome BioProject ID41957
11NCBI Genome BioSample IDSAMN02463821
12GenBank Accession IDADCM00000000.1
13Genbank Assembly IDGCA_000163695.1
14Number of Contigs and Singlets10
15Combined Length (bps)2,113,539
16GC Percentage43.25
17Sequencing CenterBroad Institute
18ATCC Medium NumberNA
19Non-ATCC MediumNA
2016S rRNA Gene Sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTAGCGATAGGCTTAACACATGCAAGTCGAGGG
GCATCACGAATTAGCAATAGTTTGGTGGCGACCGGCGCACGGGTGCGTAACACGTATACA
ACCTACCTTCAATTGGGGGATAACCTGGAGAAATTCGGACTAATACCCCATAGTAAACAG
AAGAGGCATCTTTTTTGTTTTAAAGATTTATTGATTGGAGATGGGTATGCGTAGGATTAG
CTAGTTGGTAAGGTAACGGCTTACCAAGGCGACGATCCTTAGGGGTTCTGAGAGGAAGGT
CCCCCACACTGGTACTGAGACACGGACCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGAGGAATAT
TGGTCAATGGTCGAGAGACTGAACCAGCCAAGTCGCGTGAAGGAAGACGGCTCTATGAGT
TGTAAACTTCTTTTGTACAGGAGTAAAGTGAGACACGCGTGTTTTATTGCAAGTACTGTA
CGAATAAGCATCGGCTAACTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGGAGGATGCAAGCGTT
ATCCGGATTTATTGGGTTTAAAGGGTGCGTAGGCGGTATTACAAGTCAGGGGTGAAATCT
TGGTGCTTAACATTAAAATTGCCTTTGAAACTGTGGTACTTGAGTGTAAAAGAGGTAGGC
GGAATGTGTTGTGTAGCGGTGAAATGCATAGATATAACACAGAACCCCGATTGCGAAGGC
AGCTTACTATCATACAACTGACGCTGATGCACGAAAGCGTGGGGATCAAACAGGATTAGA
TACCCTGGTAGTCCACGCAGTAAACGATGATTACTAGCTGTTAGCGATATATTGTTAGTG
GCTAAGCGAAAGCGATAAGTAATCCACCTGGGGAGTACGTTCGCAAGAATGAAACTCAAA
GGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGAGGAACATGTGGTTTAATTCGATGATACGCGAG
GAACCTTACCCGGGCTTGAAATGCTATCGACCGACGGAGAGATTCGTTATCCAGCAATGG
CGATAGTGTAGGTGCTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGCCGTGAGGTGTCGGCTTAAGTG
CCATAACGAGCGCAACCCTTGCCAATAGTTACCAGCATTTAGATGGGGACTCTATTGGGA
CTGCCACCGTAAGGTGAGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAATCAGCACGGCCCTTACGTC
CGGGGCGACACACGTGTTACAATGGGGAGTACAGAGGGTTGCTACACCGCGAGGTGATGC
TAATCCCTTAAAACTTTTCTCAGTTCGGATCGGAGTCTGCAACTCGACTCCGTGAAGCTG
GATTCGCTAGTAATCGCGCATCAGCCATGGCGCGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACA
CACCGCCCGTCAAGCCATGGGAGTTGGGGGGACCTGAAGTTCGTGACCGCAAGGAGCGAC
CTAGGGTAAAACCGATGACTGGGGCTAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTACCGGAAGGTGC

21Comments for 16s rRNA Gene SequenceNA
Copyright 2007-2022 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.51