16S rRNA Refseq V15.22 Genomic RefSeq V9.14
Sequence Meta Information:
Capnocytophaga sputigena ATCC 33612
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID775
2HOMD Sequence IDSEQF1576
3HOMD Name (Genus, Species)Capnocytophaga sputigena
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Capnocytophaga sputigena
5Comments on NameNA
6Culture Collection Entry NumberATCC 33612
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Taxonomy ID553177
10NCBI Genome BioProject ID30997
11NCBI Genome BioSample IDSAMN00000681
12GenBank Accession IDABZV00000000.1
13Genbank Assembly IDGCA_000173675.1
14Number of Contigs and Singlets65
15Combined Length (bps)2,997,845
16GC Percentage38.43
17Sequencing CenterJ. Craig Venter Institute
18ATCC Medium NumberNA
19Non-ATCC MediumNA
2016S rRNA Gene Sequence
>16S rRNA Capnocytophaga sputigena ATCC 33612
GATGAACGCTAGCGGCAGGCCTAACACATGCAAGTCGAGGGAGAGGTTAC
CTTCGGGTAACCAAAACCGGCGCACGGGTGCGTAACGCGTATACAATCTG
CCTTTCACATAGGGATAGCCCGAAGAAATTTGGATTAATACCTAATGGTA
TATAGGAGCGGCATCGTTTTTATATTAAAGCTACGGTGGTGAAAGATGAG
TATGCGTTCTATTAGCTAGTTGGAGAGGTAACGGCTCCCCAAGGCGACGA
TAGATAGGGGTTCTGAGAGGGATGTCCCCCACACTGGTACTGAGATACGG
ACCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGAGGAATATTGGACAATGGTCGGA
AGACTGATCCAGCCATGCCGCGTGCAGGATGAAGGTCCTATGGATTGTAA
ACTGCTTTTGTAAGGGAAGAATAAGGAGTACGTGTACTTTGATGACGGTA
CCTTACGAATAAGCATCGGCTAACTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACG
GAGGATGCGAGCGTTATCCGGAATCATTGGGTTTAAAGGGTCCGTAGGCG
GGCTGATAAGTCAGAGGTGAAAGCGCTTAGCTCAACTAAGCAACTGCCTT
TGAAACTGTCAGTCTTGAATGATTGTGAAGTAGTTGGAATGTGTAGTGTA
GCGGTGAAATGCTTAGATATTACACAGAACACCGATAGCGAAGGCATATT
ACTAACAATTTATTGACGCTGATGGACGAAAGCGTGGGGAGCGAACAGGA
TTAGATACCCTGGTAGTCCATGCTGTAAACGATGGATACTAGCTGTTTGG
AGCAATCTGAGTGGCTAAGCGAAAGTGATAAGTATCCCACCTGGGGAGTA
CGCACGCAAGTGTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGG
TGGAGCATGTGGTTTAATTCGATGATACGCGAGGAACCTTACCAAGGTTT
AAATGGGAACTGACAGAGGTAGAGATACCTCCTTCTTCGGACAGTTTTCA
AGGTGCTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGCCGTGAGGTGTCAGGTTAAGT
CCTATAACGAGCGCAACCCCTGCCATTAGTTGCTAACGAGTCAAGTCGAG
CCCTCTAGTGGGACTGCCGGTGCAAACCGTGAGGAAGGTGGGGATGACGT
CAAATCATCACGGCCCTTACATCTTGGGCTACACACGTGCTACAATGGCC
GTTACAGAGAGCAGCCACTGCGCGAGCAGGAGCGAATCTATAAAGACGGT
CACAGTTCGGATCGGAGTCTGCAACTCGACTCCGTGAAGCTGGAATCGCT
AGTAATCGGATATCAGCCATGATCCGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTA
CACACCGCCCGTCAAGCCATGGAAGCTGGGGGTACCTGAAGACGGTCACC
GCGAGGAGCTGTTTAGGGTAAAACTAGTGACTGGGGCTAAGTCGTAACAA
GGTAGCCGTACCGGAAGGTGCGG
21Comments for 16s rRNA Gene SequenceNA
Copyright 2007-2022 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.52