16S rRNA Refseq V15.22 Genomic RefSeq V9.14
Sequence Meta Information:
Abiotrophia defectiva ATCC 49176
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID389
2HOMD Sequence IDSEQF1595
3HOMD Name (Genus, Species)Abiotrophia defectiva
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Abiotrophia defectiva
5Comments on NameNA
6Culture Collection Entry NumberATCC 49176
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Taxonomy ID592010
10NCBI Genome BioProject ID33011
11NCBI Genome BioSample IDSAMN02436801
12GenBank Accession IDACIN00000000.3
13Genbank Assembly IDGCA_000160075.2
14Number of Contigs and Singlets4
15Combined Length (bps)2,043,439
16GC Percentage47.02
17Sequencing CenterGenome Sequencing Center (GSC) at Washington University (WashU) School of Medicine
18ATCC Medium NumberNA
19Non-ATCC MediumNA
2016S rRNA Gene Sequence

>SEQF1595 Abiotrophia defectiva strain ATCC 49176, oral taxon 389, 16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGACGAACGCTGGCGGCGTGCCTAATACATGCAAGTCGAACGAACCGCGACTAGGTGCTTGCACTTGGTCAAGGTGAGTGGCGAACGGGTGAGTAA
CACGTGGGTAACCTACCTCATAGTGGGGGATAACAGTCGGAAACGACTGCTAATACCGCATAGGACATGGGATCACATGATTCCGTGAGGAAAGGTGGCGCAAGCTATCGCTAA
GAGATGGACCCGCGGTGCATTAGCTAGTTGGTAGGGTAAGGGCCTACCAAGGCGATGATGCATAGCCGACCTGAGAGGGTGATCGGCCACATTGGGACTGAGACACGGCCCAAA
CTCCTACGGGAGGCAGCAGTAGGGAATCTTCCGCAATGGACGCAAGTCTGACGGAGCAACGCCGCGTGAGTGAAGAAGGTCTTCGGATCGTAAAGCTCTGTTGTTAGAGAAGAA
CAGCGCATAGAGTAACTGCTATGCGTGTGACGGTATCTAACCAGAAAGCCACGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGTGGCGAGCGTTGTCCGGATTTATTG
GGCGTAAAGGGAGTGTAGGCGGTCTTTTAAGTCTGATGTGAAAGCCCACGGCTCAACCGTGGAGGGTCATTGGAAACTGGGAGACTTGAGTGCAGAAGAGGAGAGCGGAATTCC
ATGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGATATATGGAGGAACACCAGTGGCGAAGGCGGCTCTCTGGTCTGTAACTGACGCTGAGGCTCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATA
CCCTGGTAGTCCACGCCGTAAACGATGAGTGCTAAGTGTTGGAGGGGTTCCACCCTTCAGTGCTGGAGTTAACGCAATAAGCACTCCGCCTGGGGAGTACGGCCGCAAGGCTGA
AACTCAAAGGAATTGACGGGGACCCGCACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGAAGCAACGCGAAGAACCTTACCAGGTCTTGACATCCCGACGACCGCTCTAGAGATAGA
GTTTTTCTTCGGAACGTCGGTGACAGGTGGTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCCTATAACTAGTTGCCAGCATT
GAGATGGGGACTCTAGTTAGACTGCCGGTGACAAACCGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAATCATCATGCCCCTTATGACCTGGGCTACACACGTGCTACAATGGATGGTACA
ACGAGCAGCGAACTCGCGAGGGTAAGCGAATCTCTAAAAGCCATTCTCAGTTCGGATTGTAGTCTGCAACTCGACTACATGAAGCCGGAATCGCTAGTAATCGCGGATCAGCAC
GCCGCGGTGAATACGTTCCCGGGTCTTGTACACACCGCCCGTCACACCACGAGAGTTTGTAACACCCGAAGCCGGTGGCCTAACCTTTTAGGAGGGAGCCGTCGAAGGTGGGAT
AGATGATTGGGGTGAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTATCGGAAGGTGCG

21Comments for 16s rRNA Gene SequenceNA
Copyright 2007-2021 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.52