16S rRNA Refseq V15.22 Genomic RefSeq V9.14
Sequence Meta Information:
Catonella morbi ATCC 51271
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID165
2HOMD Sequence IDSEQF1596
3HOMD Name (Genus, Species)Catonella morbi
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Catonella morbi
5Comments on NameNA
6Culture Collection Entry NumberATCC 51271
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Taxonomy ID592026
10NCBI Genome BioProject ID33121
11NCBI Genome BioSample IDSAMN02436865
12GenBank Accession IDACIL00000000.3
13Genbank Assembly IDGCA_000160035.2
14Number of Contigs and Singlets8
15Combined Length (bps)3,479,204
16GC Percentage37.17
17Sequencing CenterGenome Sequencing Center (GSC) at Washington University (WashU) School of Medici
18ATCC Medium NumberNA
19Non-ATCC MediumNA
2016S rRNA Gene Sequence
AGGATGAACGCTGGCGGCGTGCCTAACACATGCAAGTCGAACGGAGATTA
CGGACGGAAGTTTTCGGATGGAAGACTGTAATTCTTAGTGGCGGACGGGT
GAGTAACGCGTGGGCAACCTGCCCTATACAGGGGGATAGCAGCTGGAAAC
GGCTGGTAAGACCGCATAAGTCGGTTAAATCGCATGATTTGATCGGGAAA
TGAGCAATCAGGTATAGGATGGGCCCGCGTCCGATTAGCCAGTTGGCAGG
GTAAAAGCCTACCAAAGCGACGATCGGTAGCCGGACTGAGAGGTCGGACG
GCCACATTGGGACTGAGACACGGCCCAAACTCCTACGGGAGGCAGCAGTG
GGGGATATTGCACAATGGAGGAAACTCTGATGCAGCGACGCCGCGTGAGT
GAAGAAGTATTTCGGTATGTAAAGCTCTATCAGCAGGGAAGATGATGACG
GTACCTGACTAAGAAGCCCCGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAAT
ACGTAGGGGGCAAGCGTTATCCGGATTTACTGGGTGTAAAGGGAGCGCAG
GCGGTTTTGCAAGTTGAGAGTGGAAGCAGGGGGCTCAACCCCCTGACTGC
TCCCAAAACTGTAAAACTTGAGTATGGGAGAGGCAGGCGGAATTCCTAGT
GTAGCGGTGAAATGCTTAGATATTAGGAAGAACACCGGTGGCGAAGGCGG
CCTGCTGGACCAAAACTGACGCTGAGGCTCGAAAGCGTGGGTAGCAAACA
GGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCTGTAAACGATGAATACTAGGTGCT
GGGATGCATAAGCATTTCGGTGCCGTCGCAAACGCATTAAGTATTCCACC
TGGGGAGTACGTTCGCAAGAATGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGACCCG
CACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGACGCAACGCGAAGAACCTTA
CCCGGTCTTGAGATCCTCCTGAATACTGAGTAATGTCAGTAGTCCTTCGG
GACAGGAGAGACAGGTGGTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGAT
GTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCCTATTTTTAGTAGCCAGCG
GTTCGGCCGGGCACTCTAAAGAGACTGCCGAGGATAACTCGGAGGAAGGC
GGGGATGACGTCAAATCATCATGCCCCTTATGACCGGGGCTACACACGTG
CTACAATGGCAGTTACAGAGGGAAGCGAAGATGTGAATCGGAGCAAATCT
CAGAAAGGCTGCCTCAGTTCGGATTGTAGTCTGCAACTCGACTACATGAA
GCTGGAATCGCTAGTAATCGCGAATCAGAATGTCGCGGTGAATACGTTCC
CGGGTCTTGTACACACCGCCCGTCACACCATGGGAGTCGGAAATGCCCGA
AGTCAGTGGCCTAACCGCAAGGGAGGAGCTGCCGAAGGCAGGTCTGGTGA
CTGGGGTGAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTATCGGAAGGTG

21Comments for 16s rRNA Gene SequenceNA
Copyright 2007-2022 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.51