16S rRNA Refseq V15.22 Genomic RefSeq V9.14
Sequence Meta Information:
Alloprevotella tannerae ATCC 51259
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID466
2HOMD Sequence IDSEQF1597
3HOMD Name (Genus, Species)Alloprevotella tannerae
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Alloprevotella tannerae
5Comments on NamePreviously Named as Prevotella Tannerae
6Culture Collection Entry NumberATCC 51259
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Taxonomy ID626522
10NCBI Genome BioProject ID33153
11NCBI Genome BioSample IDSAMN00008849
12GenBank Accession IDACIJ00000000.2
13Genbank Assembly IDGCA_000159995.1
14Number of Contigs and Singlets6
15Combined Length (bps)2,585,719
16GC Percentage46.62
17Sequencing CenterWashington University School of Medicine Genome Sequencing Center
18ATCC Medium NumberNA
19Non-ATCC MediumNA
2016S rRNA Gene Sequence

>SEQF1597 Prevotella tannerae strain ATCC 51259, oral taxon 466, 16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTAGCTACAGGCTTAACACATGCAAGTCGTGGGGCAGCGGATGCTTAGCTTGCTAAGTATGCCGGCGACCGGCGCACGGGTGAGTAA
CGCGTACCGAACCTGCCCATCACACAGGGATAGGCTTGCGAAAGCAAGATTAATATCTGATGGTCTCAATTKTATGCATGTATGATTGAGTAAAGCCTTCGGGCGGTGATGGAT
GGCGGTGCGTCCCATTAGGAAGTTGGCGGGGTAACGGCCCACCAATCCTTCGATGGGTAGGGGTTCTGAGAGGAAGGTCCCCCACATTGGAACTGAGATACGGTCCAAACTCCT
ACGGGAGGCAGCAGTGAGGAATATTGGTCAATGGGCGAGAGCCTGAACCAGCCAAGTAGCGTGCGGGATGAAGGCCCTTGTGGTCGTAAACCGCTTTTATCAGTGAATAAAGTG
CAYCACGTGTGGTGTCATTGCAGGTAGCTGAAGAAAAAGGACCGGCTAATTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGGAAGGTCCGGGCGTTATCCGGAATTATTGGGTTTAAAG
GGAGCGCAGGCGGGAGTATAAGTCAGCTGTTAAATATCAGAGCCCAACTCTGTTATGCAGTTGAAACTATATTTCTTGAGTACGCACAGGGATGGCGGAATTCAGGGTGTAGCG
GTGAAATGCTTAGATATCCTGAAGAACTCCGATCGCGAAGGCAGCCATCCGGAGCGTAACTGACGCTGAGGCTCGAAGGTGCGGGTATCGAACAGGATTAGATACCCTGGTAGT
CCGCACGGTAAACGATGAATACTCGCAGTTCGGCCGTTTAGGTCGAGTTGTCCAGCGAAAGCGTTAAGTATTCCACCTGGGGAGTACGCCGGCAACGGTGAAACTCAAAGGAAT
TGACGGGGGCCCGCACAAGCGGAGGAACATGTGGTTTAATTCGATGATACGCGAGGAACCTTACCCGGGCTTGAACCAAGAGTGCGGAGTGCAGAGATGCGCTTTTTCTTCGGA
CACTTTTGGAGGTGCTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGCCGTGAGGTGTCGGCTTAAGTGCCATAACGAGCGCAACCCTTTTCTACGTTTGCCATCGGGTAATGCCGGGAACTC
CGTGGATACTGCCGCCGCAAGGCGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAATCAGCACGGCCCTTACGTCCGGGGCTACACACGTGTTACAATGGTCGGAGCAGCAGGAAGCTACCT
GGCGACAGGATGCTGATCCCAAAACCCGGCCTCAGTTCGGACTGGAGTCTGCAACCCGACTCCACGAAGCCGGATTCGCTAGTAATCGCGCATCAGCCATGGCGCGGTGAATAC
GTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCAAGCCATGAAAGCCGGGGGTGCCTGAAAGCCGTGACCGCGAGGGTCGGCCTAGGGTAAAACCGGTGATTGGGGCTAAGTCGTAAC
AAGGTAGCCGTACCGGAAGGTGC

21Comments for 16s rRNA Gene SequenceNA
Copyright 2007-2022 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.51