16S rRNA Refseq V15.22 Genomic RefSeq V9.14
Sequence Meta Information:
Capnocytophaga gingivalis ATCC 33624
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID337
2HOMD Sequence IDSEQF1602
3HOMD Name (Genus, Species)Capnocytophaga gingivalis
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Capnocytophaga gingivalis
5Comments on NameNA
6Culture Collection Entry NumberATCC 33624
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Taxonomy ID553178
10NCBI Genome BioProject ID31387
11NCBI Genome BioSample IDSAMN00001917
12GenBank Accession IDACLQ00000000.1
13Genbank Assembly IDGCA_000174755.1
14Number of Contigs and Singlets37
15Combined Length (bps)2,667,138
16GC Percentage40.49
17Sequencing CenterJ. Craig Venter Institute
18ATCC Medium NumberNA
19Non-ATCC MediumNA
2016S rRNA Gene Sequence

>SEQF1602 Capnocytophaga gingivalis strain 33624, oral taxon 337, 16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTAGCGGCAGGCCTAACACATGCAAGTCGAGGGAGAAGCCCTTT
CGGGGGCAGAAACCGGCGCACGGGTGCGTAACGCGTATGCAACCTACCTTTCACAGGGGGATAGCCCGAAG
AAATTTGGATTAATACCCCATAATATTATTGGATGGCATCATTTGATAATTAAAACTGCGGTGGTGAAAGA
TGGGCATGCGTCCTATTAGCTAGTTGGAGTGGTAACGGCACCCCAAGGCTACGATAGGTAGGGGTCCTGAG
AGGGAGATCCCCCACACTGGTACTGAGACAGGGACCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGAGGAATATTGG
TCAATGGTCGGAAGACTGAACCAGCCATGCCGCGTGCAGGAAGAATGCCTTATGGGTTGTAAACTGCTTTT
ATATGGGAAGAATAAGGTGTACGTGTACATTGATGACGGTACCATATGAATAAGCATCGGCTAACTCCGTG
CCAGCAGCCGCGGTAATACGGAGGATGCGAGCGTTATTCGGAATCATTGGGTTTAAAGGGTCTGTAGGCGG
GCTATTAAGTCAGAGGTGAAAGGTTTCAGCTTAACTGAGAAATTGCCTTTGATACTGGTAGTCTTGAATAT
CTGTGAAGTTCTTGGAATGTGTAGTGTAGCGGTGAAATGCTTAGATATTACACAGAACACCGATTGCGAAG
GCAGGGGACTAACAGACAATTGACGCTGAGAGACGAAAGCGTGGGGAGCGAACAGGATTAGATACCCTGGT
AGTCCACGCTGTAAACGATGGATACTAGCTGTTTGGCGCAGCTGAGTGGCTAAGCGAAAGTGATAAGTATC
CCACCTGGGGAGTACGCACGCAAGTGTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGTGGAGCA
TGTGGTTTAATTCGATGATACGCGAGGAACCTTACCAAGGTTTAAATGGGGACTGACAGGTGTAGAGATAC
GCCCTTCTTCGGACAGTTTTCAAGGTGCTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGCCGTGAGGTGTCAGGTTAAG
TCCTATAACGAGCGCAACCCCTATTGTTAGTTACCAGCACGTAAAGGTGGGGACTCTAGCAAGACTGCCGG
TGTAAACCGTGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAATCATCACGGCCCTTACATCTTGGGCTACACACGTGCT
ACAATGGTCGTTACAGAGAGCAGCCACTGCGCGAGCAGGAGCGAATCTATAAAGACGATCACAGTTCGGAT
CGGAGTCTGCAACTCGACTCCGTGAAGCTGGAATCGCTAGTAATCGGATATCAGCCATGATCCGGTGAATA
CGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCAAGCCATGGAAGCTGGGAGTACCTGAAGTCGGTCACCGCAA
GGAGCTGCCTAGGGTAAAACCAGTGACTGGGGCTAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTACCGGAAGGTGC

21Comments for 16s rRNA Gene SequenceNA
Copyright 2007-2022 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.52