16S rRNA Refseq V15.22 Genomic RefSeq V9.14
Sequence Meta Information:
Capnocytophaga granulosa ATCC 51502
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID325
2HOMD Sequence IDSEQF1653
3HOMD Name (Genus, Species)Capnocytophaga granulosa
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Capnocytophaga granulosa
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberATCC 51502
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Taxonomy ID641143
10NCBI Genome BioProject ID41985
11NCBI Genome BioSample IDSAMN02595375
12GenBank Accession IDADDA00000000.1
13Genbank Assembly IDGCA_000411115.1
14Number of Contigs and Singlets20
15Combined Length (bps)2,746,278
16GC Percentage41.60
17Sequencing CenterThe Forsyth Institute -The Broad Institute
18ATCC Medium NumberNA
19Non-ATCC MediumNA
2016S rRNA Gene Sequence

>SEQF1653 Capnocytophaga granulosa strain ATCC 51502 oral taxon 325, 16S ribosomal RNA gene, partial gene
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTAGCGGCAGGCCTAACACATGCAAGTCGAGGGAGAAGCCCTTCGGGGTAGAAACCGGCGCACGGGTGCGTAACGCGTATGCAACC
TACCTTTCACAGGGGGATAGCCCGAAGAAATTTGGATTAATACCCCATAATATTATTGGATGGCATCATTTGATAATTAAAATTACGATGGTGAAAGATGGGCATGCGTCCTA
TTAGCTAGTTGGAGTGGTAACGGCACCCCAAGGCTACGATAGGTAGGGGTCCTGAGAGGGAGATCCCCCACACTGGTACTGAGACAGGGACCAGACTCCTACGGGAGGCAGCA
GTGAGGAATATTGGTCAATGGTCGGAAGACTGAACCAGCCATGCCGCGTGCAGGAAGAATGCCTTATGGGTTGTAAACTGCTTTTATATGGGAAGAATAAGGAGTACGTGTAC
TTTGATGACGGTACCATATGAATAAGCATCGGCTAACTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGGAGGATGCGAGCGTTATTCGGAATCATTGGGTTTAAAGGGTCTGTAGGCG
GGCTATTAAGTCAGGGGTGAAAGGTTTCAGCTTAACTGAGAAATTGCCTTTGATACTGGTAGTCTTGAATATCTGTGAAGTTCTTGGAATGTGTAGTGTAGCGGTGAAATGCT
TAGATATTACACAGAACACCGATTGCGGAGGCAGGGGACTAACAGACGATTGACGCTGAGAGACGAAAGCGTGGGGAGCGAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCTGT
AAACGATGGATACTAGCTGTTTGGAGTAATTTGAGTGGCTAAGCGAAAGTGATAAGTATCCCACCTGGGGAGTACGCACGCAAGTGTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCC
CGCACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGATGATACGCGAGGAACCTTACCAAGGTTTAAATGGAGACTGACAGGGGCAGAGATGCCTTTTTCTTCGGACAGTTTTCAAG
GTGCTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGCCGTGAGGTGTCAGGTTAAGTCCTATAACGAGCGCAACCCCTATTGTTAGTTACCAGCACGTAGTGGTGGGGACTCTAGCAAGACT
GCCGGTGTAAACCGTGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAATCATCACGGCCCTTACATCTTGGGCTACACACGTGCTACAATGGTCGTTACAGAGAGCAGCCACTGCGCGAGCA
GGAGCGAATCTATAAAGACGGTCACAGTTCGGATCGGAGTCTGCAACTCGACTCCGTGAAGCTGGAATCGCTAGTAATCGGATATCAGCCATGATCCGGTGAATACGTTCCCG
GGCCTTGTACACACCGCCCGTCAAGCCATGGAAGCTGGGAGTACCTGAAGTCGGTTGCCGCAAGGAGCTGCCTAGGGTAAAACCAGTGACTGGGGCTAAGTCGTAACAAGGTA
GCCGTACCGGAAGGTGC

21Comments for 16s rRNA Gene Sequence
Copyright 2007-2022 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.51