16S rRNA Refseq V15.22 Genomic RefSeq V9.14
Sequence Meta Information:
Parvimonas sp. HMT 110 F0139
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID110
2HOMD Sequence IDSEQF1676
3HOMD Name (Genus, Species)Parvimonas sp. HMT 110
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Parvimonas sp. HMT 110
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberF0139
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Taxonomy ID767100
10NCBI Genome BioProject ID49295
11NCBI Genome BioSample IDSAMN00031761
12GenBank Accession IDAFII00000000.1
13Genbank Assembly IDGCA_000214475.2
14Number of Contigs and Singlets2
15Combined Length (bps)1,556,464
16GC Percentage28.19
17Sequencing CenterThe Forsyth Institute-JCVI
18ATCC Medium NumberNA
19Non-ATCC MediumNA
2016S rRNA Gene Sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGACGAACGCTGGCGGCGTGCTTAACACATGCAA
GTCGAACGTGATTTTTGTGGAAAGCCCTTCGGGGACGGAAGCGAAATGAAAG
TGGCGAACGGGTGAGTAACACGTGAGCAACCTACCTTACACAGGGGGATAGC
CGTTGGAAACGACGATTAATACCGCATGAGACCACAAAGCCACATGGCTTAG
GGGTAAAAGATTTATCGGTGTAAGATGGGCTCGCGTCTGATTAGCTAGTTGG
AAGGGTAAAGGCCTACCAAGGCAACGATCAGTAGCCGGTCTGAGAGGATGAA
CGGCCACATTGGAACTGAGACACGGTCCAAACTCCTACGGGAGGCAGCAGTG
GGGAATATTGCACAATGGGGGGAACCCTGATGCAGCGACGCCGCGTGAGCGA
AGAAGGTTTTCGAATCGTAAAGCTCTGTCCTATGAGAAGATAATGACGGTAT
CATAGGAGGAAGCCCCGGCTAAATACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAT
GGGGCGAGCGTTGTCCGGAATTATTGGGCGTAAAGGGTACGTAGGCGGCCTT
TTAAGTCAGGTGTGAAAGCGTGAGGCTTAACCTCATTAAGCACTTGAAACTG
GAAGGCTTGAGTGAAGGAGAGGAAAGTGGAATTCCTAGTGTAGCGGTGAAAT
GCGTAGATATTAGGAGGAATACCGGTGGCGAAGGCGACTTTCTGGACTTTTA
CTGACGCTCAGGTACGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGT
AGTCCACGCCGTAAACGATGAATGCTAGGTGTTGGGAGTCAAATCTCGGTGC
CGAAGTTAACACATTAAGCATTCCGCCTGGGGAGTACGGTGGCAACACTGAA
ACTCAAAGGAATTGACGGGGACCCGCACAAGCAGCGGAGCATGTGGTTTAAT
TCGAAGCAACGCGAAGAACCTTACCAAGGCTTGACATATAGTTGAGTTATTG
AGAAATTGATAAGTCCCTCGGGACAACTATACAGGTGGTGCATGGTTGTCGT
CAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTA
TCTTCAGTTACCAGCATGTAATGATGGGGACTCTGGAGAGACTGCCGATGAC
AAATCGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAATCATCATGCCCTTTATGTCTTG
GGCTACACACGTGCTACAATGGTTGGTACAACGAGAAGCTAGACAGTGATGT
TAAGCAAAACTCTAAAAACCAATCTCAGTTCGGATTGTAGGCTGCAACTCGC
CTACATGAAGTCGGAGTTGCTAGTAATCGCGAATCAGAATGTCGCGGTGAAT
GCGTTCCCGGGTCTTGTACACACCGCCCGTCACACCATGGGAGTTGGCAATA
CCCGAAGCCGCCGATCTAACCGCAAGGAGGAAGGCGTCGAAGGTAGGGTTAA
TGACTGGGGTGAAGTTGTAACAAGGTAGCCGTATCGGAAGGTGC
21Comments for 16s rRNA Gene Sequence
Copyright 2007-2021 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.52