16S rRNA Refseq V15.22 Genomic RefSeq V9.14
Sequence Meta Information:
Fusobacterium nucleatum subsp. polymorphum F0401
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID202
2HOMD Sequence IDSEQF1680
3HOMD Name (Genus, Species)Fusobacterium nucleatum subsp. polymorphum
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Fusobacterium nucleatum subsp. polymorphum
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberF0401
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Taxonomy ID693991
10NCBI Genome BioProject ID41987
11NCBI Genome BioSample IDSAMN02463835
12GenBank Accession IDADDB00000000.2
13Genbank Assembly IDGCA_000234075.2
14Number of Contigs and Singlets2
15Combined Length (bps)2,514,030
16GC Percentage26.96
17Sequencing CenterBroad Institute
18ATCC Medium NumberNA
19Non-ATCC MediumNA
2016S rRNA Gene Sequence
>SEQF 1680 Fusobacterium nucleatum ss polymorphum strain F0401, OT 202,
16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTGACAGAATGCTTAACACATGCAAGTCAACTT
GAACTTCGGTTTGGGTGGCGGACGGGTGAGTAACGCGTAAAGAACTTGCCTCACAGATAG
GGACAACATTTGGAAACGAATGCTAATACCTGATATTATGATTTTAGGGCATCCTAGGAT
TATGAAAGCTATATGCGCTGTGAGAGAGCTTTGCGTCCCATTAGCTAGTTGGAGAGGTAA
CGGCTCACCAAGGCGATGATGGGTAGCCGGCCTGAGAGGGTGATCGGCCACAAGGGGACT
GAGACACGGCCCTTACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGGACAATGGACCAAG
AGTCTGATCCAGCAATTCTGTGTGCACGATGAAGTTTTTCGGAATGTAAAGTGCTTTCAG
TTGGGAAGAAAAAAATGACGGTACCAACAGAAGAAGTGACGGCTAAATACGTGCCAGCAG
CCGCGGTAATACGTATGTCACAAGCGTTATCCGGATTTATTGGGCGTAAAGCGCGTCTAG
GTGGTTATGTAAGTCTGATGTGAAAATGCAGGGCTCAACTCTGTATTGCGTTGGAAACTG
TGTAACTAGAGTACTGGAGAGGTAAGCGGAACTACAAGTGTAGAGGTGAAATTCGTAGAT
ATTTGTAGGAATGCCGATGGGGAAGCCAGCTTACTGGACAGATACTGACGCTGAAGCGCG
AAAGCGTGGGTAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCCGTAAACGATGATTA
CTAGGTGTTGGGGGTCGAACCTCAGCGCCCAAGCAAACGCGATAAGTAATCCGCCTGGGG
AGTACGTACGCAAGTATGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGACCCGCACAAGCGGTGGAGC
ATGTGGTTTAATTCGACGCAACGCGAGGAACCTTACCAGCGTTTGACATCTTAGGAATGA
GACAGAGATGTTTCAGTGTCCCTTCGGGGAAACCTAAAGACAGGTGGTGCATGGCTGTCG
TCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCCTTTCGTATG
TTACCATCATTAAGTTGGGGACTCATGCGATACTGCCTGCGATGAGCAGGAGGAAGGTGG
GGATGACGTCAAGTCATCATGCCCCTTATACGCTGGGCTACACACGTGCTACAATGGGTA
GTACAGAGAGTCGCAAAGCCGTGAGGTGGAGCTAATCTCAGAAAACTATTCTTAGTTCGG
ATTGTACTCTGCAACTCGAGTACATGAAGTTGGAATCGCTAGTAATCGCGAATCAGCAAT
GTCGCGGTGAATACGTTCTCGGGTCTTGTACACACCGCCCGTCACACCACGAGAGTTGGT
TGCACCTGAAGTAGCAGGCCTAACCGTAAGGAGGGATGCTCCGAGGGTGTGATTAGCGAT
TGGGGTGAAGTCGTAACAAGGTATCCGTACGGGAACGTGC

21Comments for 16s rRNA Gene Sequence
Copyright 2007-2022 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.52