16S rRNA Refseq V15.22 Genomic RefSeq V9.14
Sequence Meta Information:
Peptoniphilus lacrimalis F0141
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID836
2HOMD Sequence IDSEQF1681
3HOMD Name (Genus, Species)Peptoniphilus lacrimalis
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Peptoniphilus lacrimalis
5Comments on NameNA
6Culture Collection Entry NumberF0141
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Taxonomy ID768724
10NCBI Genome BioProject ID49437
11NCBI Genome BioSample IDSAMN00031762
12GenBank Accession IDAEAA00000000.1
13Genbank Assembly IDGCA_000179335.1
14Number of Contigs and Singlets145
15Combined Length (bps)1,625,156
16GC Percentage30.33
17Sequencing CenterJ. Craig Venter Institute
18ATCC Medium NumberNA
19Non-ATCC MediumNA
2016S rRNA Gene Sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGACGAACGCTGGCGGCGCGCTTAACACATGCAAGTCGAGCGA
TGAAATCTTAACAGAACCCTTCGGGGCGAAGATAAGACGGATTAGCGGCGGACGGGTGAGT
AACACGTGAGTAACCTGCCTTTTACACAGGGATAGCCTCGGGAAACCGGGATTAAAACCTG
ATGAAACTATCAAATCACATGATTAAGAAAGTTAAAACTCCGGTGGTAAAAGATGGACTCG
CGTCCCATTAGCTAGTTGGTGAAGGTAACGGCCCACCAAGGCAACGATGGGTAGCCGGCCT
GAGAGGGTGAACGGCCACATTGGAACTGAGAAACGGTCCAAACTCCTACGGGAGGCAGCAG
TGGGGAATATTGCACAATGGGGGAAACCCTGATGCAGCGACGCCGCGTGAGCGAAGAAGGC
CTTCGGGTCGTAAAGCTCTTTTATATGGGAAGATAATGACGGTACCATAAGAAAAAGCCCC
GGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGGGGCTAGCGTTGTCCGGAATCACT
GGGCGTAAAGGGTTCGCAGGCGGCAATGCAAGTCAGATGTAAAAGGCAAAGGCTCAACCTT
TGTAAGCATCTGAAACTGTATAGCTTGAGAAGTGTAGAGGCAAGTGGAATTTTTAGTGTAG
CGGTGAAATGCGTAGATATTAAAAAGAATACCGGTGGCGAAGGCGACTTGCTGGGCACAAT
CTGACGCTGAGGAACGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGC
CGTAAACGATGAGTGCTAGGTGTCGGTATAAATCGGTGCCGCAGTTAACACAATAAGCACT
CCGCCTGGGGAGTACGTGCGCAAGCATGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGACCCGCACAAG
CAGCGGAGCATGTGGTTTAATTCGAAGCAACGCGAAGAACCTTACCAGGGCTTGACATATA
AGAGACGAACTTAGAGATAAGTTTTCTTCTTCGGAAGCCCTTATACAGGTGGTGCATGGTT
GTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTATTAC
TAGTTACCAGCATTTCGGATGGGGACTCTAGAAAGACTGCCGATGATAAATCGGAGGAAGG
TGGGGATGACGTCAAATCATCATGCCCTATATGCCCTGGGCAACACACGTGCTACAATGGC
CGTAACAAAGAGAAGCGAAATCGCAAGGTCAAGCAAACCTCAAAAAGACGGTCTCAGTTCG
GATTGTTCTCTGCAACTCGAGAACATGAAGTCGGAGTTGCTAGTAATCGCAGATCAGAATG
CTGCGGTGAATGCGTTCCCGGGTCTTGTACACACCGCCCGTCACACCATGGGAGCTTGTAA
TACCCGAAGCCTGTGAGCTAACCGCAAGGAAGCAGCAGTCGAAGGTAGGACAAGTGACTGG
GGTGAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTATCGGAAGGTGCGG
21Comments for 16s rRNA Gene SequenceNA
Copyright 2007-2021 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.52